Behandler.no - Norges største oversikt

Bli med på viktig kartlegging av behandlingsvalg

Av Redaksjonen, alternativ.no
Publisert: 03.03.2015Lege og pasienter
Foto: Schutterstock

 

Forskere undersøker nå bruk av helsetjenester og alternativ behandling. Dette kan få betydning for framtidens helse- og behandlingstilbud.

Seniorforskerne Agnete E. Kristoffersen og Anita Salamonsen ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) søker deltakere til en ny og viktig undersøkelse av nordmenns nåværende og framtidige bruk av alternativ behandling. Du kan delta ved å trykke på lenken nederst i denne artikkelen!

 

Agnete E. Kristoffersen og Anita Salamonsen er begge seniorforskere ved NAFKAM, UiT Norges arktiske universitet og har avlagt to av Norges første doktorgrader på nordmenns bruk av alternativ behandling. Kristoffersen har forsket på bruk av alternativ behandling blant kreftpasienter hentet fra Kreftregisteret og Tromsøundersøkelsen, mens Salamonsen blant annet har studert gode erfaringer med alternativ behandling blant pasienter med kreft eller multippel sklerose og kommunikasjonen mellom disse brukerne av alternativ behandling og deres leger. Nå skal de to forskerne i samarbeid med professor Fuschia Sirois ved Bishop University i Canada i gang med en ny og viktig studie for å belyse folks behandlingsvalg i dag og i fremtiden.

 

-Vi vil undersøke hvordan folk i Norge og Canada tenker rundt sine behandlingsvalg nå og fremover i tid. Det betyr at både personer som har helseplager og personer som per i dag regner seg som friske vil være viktige deltakere i prosjektet. Det samme vil både personer som er hyppige brukere av alternativ behandling, og personer som ikke bruker alternativ behandling i det hele tatt, sier Kristoffersen og Salamonsen.


Agnete Kristoffersen
Anita Salamonsen

Seniorforskerne ved NAFKAM, Agnete E. Kristoffersen og Anita Salamonsen, søker deltagere når de nå skal undersøke nordmenns nåværende og framtidige bruk av alternativ behandling.
Foto: ©Roy-Morten Østerbøl, NAFKAM

 


-Vi mener at brukerperspektivet som er i fokus i denne studien kan gi viktige innspill til både norske helsemyndigheter, alternative behandlere og behandlerorganisasjoner i forhold til et treffsikkert innhold i framtidens helse- og behandlingstilbud, sier Anita Salamonsen.

 

Agnete Kristoffersen tilføyer at det også vil bli interessant å sammenligne svarene fra Norge og Canada:

 -Selv om den offentlige helsetjenesten i disse to landene har en del likhetstrekk, finnes det også forskjeller som for eksempel tilgangen til klinikker som tilbyr både konvensjonell og alternativ behandling.

 

De to NAFKAM-forskerne inviterer nå våre lesere til å delta i studien. Hvis du ønsker å delta, kan du trykke på lenken HER

 

Alle deltakere er anonyme for forskerne. Den første rapporten om resultater fra denne studien vil etter planen foreligge mot slutten av 2015.

 

Har du spørsmål om denne studien før, under, eller etter deltakelse er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med prosjektleder Agnete Kristoffersen.

-Jo flere som svarer, jo mer kunnskap samler vi inn til beste for morgendagens pasienter, avslutter Agnete Kristoffersen og Anita Salamonsen.
Finn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledningLegg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.