Post traumatisk lidelse, PTSD - kan man tenke alternativt for tilfrisking?

PTSD, fortvilet dame holer hendene foran ansiktet
Foto: Schutterstock

Hva skjer når terapeuten selv blir rammet? Det finnes ulike veier til å skape et trygt og godt liv.


– Jeg fikk denne diagnosen for mange år siden. Jeg kunne ikke forstå det. Jeg var benektende og gikk i forsvar. Dette er en alvorlig diagnose, noe jeg mente at jeg ikke hadde.
Jeg burde vite at når jeg ikke reagerte adekvat følelsesmessig, burde det ringt en bjelle som sier «vær obs nå». Hvorfor undret jeg meg ikke over mine egne sterke reaksjoner? Bare det i seg selv burde få meg til å erkjenne at her ligger det en innsikt som jeg vegret til å ta inn over meg.

Ofte er det slik at de med PTSD reagerer på situasjoner med sinne, frustrasjon eller avvisning. Jeg klarte ikke å ta denne diagnosen til meg. Verken se eller erkjenne at mønstret passet. Jeg har jobbet med mange mennesker som strever daglig med å leve med PTSD, og jeg burde forstå benektelsen jeg selv hadde.

Vi lever med våre historier, noen klarer vi å er kjenne og forstå, andre klarer vi ikke ta inn. Av enn eller annen grunn skjer dette ofte med de som har PTSD, de benekter dette.

Senere har jeg tatt dette opp med meg selv, og fått hjelp utenfra for å forstå mine egne PTSD utfordringer. I starten kjente jeg på et enormt tap, fordi jeg selv hadde slike skader.

Så hva er PTSD?
Posttraumatisk Stresslidelse er en alvorlig og svært inngripende tilstand som kjennetegner en reaksjon som kan skje deg. Der en person har vært vitne til eller selv opplevd hendelse så belastende at de fleste ville har problemer med å håndtere dette. Det gjelder både selve hendelsen og det å takle dette i etterkant.

Eksempler på slike ekstreme situasjoner er naturkatastrofer, alvorlige bilulykker, terroristangrep, overgrep eller plutselige dødsfall. Vår mentale og fysiske helse blir satt på store prøver. Endringene fører med seg utfordringer som gjør at vi ikke fungerer på samme nivå som tidligere. Disse kan ramme våre gjøremål i arbeidet eller våre sosiale interaksjoner.

(Fortsetter under bildet)

Ellinor Markaskard
Ellinor Markaskard, som arbeider med helhetlig behandling, fikk selv diagnosen PTSD. Foto: privat

Typiske trekk ved dette kan være at personen gjenopplever den traumatiske hendelsen gang på gang med påtrengende minner, flashbacks og mareritt. Frykten for at hendelsen skal skje på nytt kan overvelde oss. Reaksjonene kjennetegnes ved at personer kan oppleve vedvarende fornemmelse av fysiske sterke påkjenninger, både via smerter og ved psykiske reaksjoner.

Slike reaksjoner kan isolere personen, og føre til et høyt beredskap som kan vise seg bl.a. gjennom skvettenhet, lett aktivert kropp/sinn/ følelser, og søvnløshet. De fysiske reaksjonene vekkes når personen gjennomlever traumet, og vil på denne måten forsterke den opprinnelige reaksjonen på traumet.

Det er stor variasjon blant pasienter som får diagnosen PTSD, både i forhold til type og omfanget av traumatiske hendelser. Det er også stor variasjon av ettervirkninger.

I tillegg kan noen utvikle et forstyrret eller et negativt selvbilde. Dette gir videre humørreguleringsproblemer og vanskelige relasjoner med nærhet og avstand til andre mennesker.

Behandling
Behandling av PTSD er viktig for at symptomene kan reduseres. Like viktig er å øke livskvalitet og bli «healet/ leget» både psykisk og fysisk. Målet er bedre livskvalitet. Behandling består gjerne av samtaleterapi, hvor hensikten er å bearbeide traumet ved å få en bedre forståelse og tilnærming av reaksjonene og tankene våre.

Noen ganger må vi jobbe dypere med angstmestring, regulering og eksponering. Det er også viktig at vi lærer strategier for å håndtere uroen og angst. Vi trenger innsikt i traumene og veiledning, for hvordan vår psyke fungerer, for å forstå våre reaksjoner. Men det å kunne snakke fritt om dette, kanskje i i mange år, er viktig for noen mennesker. Mens andre trenger beroligende midler for å fortsette å fungere. Vi er alle forskjellige.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

Jeg har jobbet med PTSD i mange år og hjulpet mange som strever med dette. Som terapeut opplever jeg at de tradisjonelle teknikkene bare lar oss komme så langt. Ved å innlemme alternative metoder opplever jeg en bredere plattform å jobbe med. Dette har igjen også gitt mange bedre muligheter for tilfriskning.


Eksempler på alternative teknikker her er healing, manifestasjon, indre reiser, trommereiser, finne indre kraftdyr, for å nevne noen. Det handler om hva kunden tror på og ønsker som en del av sin behandling. Mange opplever det gir et større rom for trygghet, kjærlighet og omsorg, når det er rom for å tenke mere alternativt og helhetlig.

Les mer: Psykisk helse og psykoterapi (Behandler.no)

Gjennom healing opplever mange å ikke føle seg alene, samtidig kan det gi en frigjøring av en fastlåst energi. Mye av arbeidet handler om å bruke kreativiteten bredere. Skape et trygt og godt fellesskap med terapeuten hvor man kan utforske muligheter, håp og nye veier å gå.

Ved å føle en kontakt med universet kan man også utforske mening og læring av det man har opplevd for å finne ny visdom.


Et eksempel med en kunde er en mann som ikke takler medisinering, da han blir urolig av det. Hans ønskede form for behandling er jevnlige samtaler hvor han kan snakke fritt om sitt traume. Videre ved hjelp av healing og indre reiser drar vi sammen tilbake til hendelsen og åstedet. Ved å skape nye løsninger i situasjonen som skjedde og nye utfall opplever han frigjøring av lammende og skadelig energi. Han føler nå at han er friere, han har ikke lengre det trykket inni seg som har gjort at han ikke har maktet å leve og styre sitt eget liv.

Det å oppleve et traume eller å få en PTSD diagnose trenger ikke bety at livet stopper opp og at du er dømt til et liv i mørket. Gjennom mine mange år som terapeut har jeg sett hvordan mange tappert kjemper for et bedre liv. Det er mye håp og muligheter i dette arbeidet, og hvis du er åpen for det kan du komme langt og skape deg et trygt og godt liv. Jeg har selv opplevd hvordan man kan få et bedre og friere liv med hjelp av både samtaler, informasjon, healing og støtte. Dette gjør det ekstra givende å hjelpe andre som står der jeg har stått selv en gang.

Ellinor Markaskard er behandler og forfatter av boken «Etter ellomrommet – Min reise etter møte med døden» (2021)

Ønsker du kontakt med behandler, terapaut, coach?
> Se BEHANDELRLISTEN, Behandler.no

Relaterte saker:

Hvorfor skal du helbrede ditt indre barn?
Sår og skader fra oppveksten kan prege oss hele livet. Selv små hendelser kan gjøre skade og føre til at vi handler etter uønskede mønstre. Men vi trenger ikke ha det slik.

Nær døden-opplevelsen ble begynnelsen på et rikere liv
En fatal feil ved sykehuset snudde opp-ned på livet. Men uventet hjelp åpnet opp for vekst, håp og et åndelig perspektiv på livet for Ellinor Markaskard.

– Vi fikk hjelp av en healer
Healing er for de fleste et mysterium. Men for dem som får hjelp er det ikke så viktig å forstå hvordan og hvorfor det virker. Her forteller flere personer hva som skjedde da de oppsøkte en healer.

>> KURS OG UTDANNINGA-Å
Finn kurs innen selvutvikling, healing mm.

>> MARKEDSPLASSEN A-Å
Konsultasjoner, veiledning, bøker, butikker mm.

Behandlerlisten, Behandler.no
Annonse
Aktuelle kurs og utdanning
Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.