Vi investerer mer i alternativ behandling enn noen gang

Foto: Schutterstock

Mye tyder på at nordmenn verdsetter muligheten til å velge. Ifølge ferske tall er antall brukere stabil men summene vi bruker på alternative behandlingsmetoder stiger.

Vi er opptatt av å ta godt vare på helsa og gjøre det vi tror er best for oss. Alternativ behandling er fortsatt en vesentlig del av helsetilbudet; interessen er på et høyt nivå og vi bruker mer penger på komplementære og alternative tilbud enn noen gang før.

Enten det er fysiske problemer eller psykiske utfordringer ønsker vi både å forebygge, få behandling og trene oss friske. En periode var det en viss nedgang i bruken av alternative behandlingsmetoder, men det ser nå ut til å ta seg opp. Vi er også villig til å investere mer penger i helse ved å benytte tilbud utenom det offentlige systemet og summen vi bruker i gjennomsnitt har økt betraktelig de to siste årene.

Det er Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, Universitetet i Tromsø som undersøker bruken av alternativ behandling i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet.

De fem mest brukte behandlingsmetodene i 2018 var:

Massasje
Akupunktur
Naprapati
Healing
Soneterapi

Deretter følger:
Osteopat
Homeopati
Kinesiologi
Kopping
Andre

Se Behandlingsmetoder A-Å på Behandler.no

Betalingsvilje
37 prosent av deltagerne i undersøkelsen svarte at de hadde fått alternativ behandling hos en utøver, brukt urtemedisin eller selvhjelpsteknikker (som for eksempel meditasjon, yoga, qi gong eller tai chi). Det innebærer en liten økning i antall brukere, fra 36 prosent i tilsvarende undersøkelse fra 2016. I årene 2012-2016 så man en jevn nedgang i bruk, men dette ser nå ut til å ha stabilisert seg.

Gjennomsnittsbrukeren er kvinne, over 40 år, med høy utdanning og høy inntekt, bosatt i eller nær en by på Østlandet, ifølge undersøkelsen. Og viljen til å investere i helse er stigende.
I gjennomsnitt har kostnad pr bruker økt med rundt 800 kr til 5.700 kr de siste to årene.

Overført til befolkningstallet i Norge, betyr det at vi i gjennomsnittlig brukte nesten 1.100 kroner i fjor, og til sammen nesten 4.7 milliarder kroner på alternativ behandling.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

Bedre helse
De aller fleste som bruker komplementær og alternativ behandling opplever en forbedring av sin helsesituasjon. Det er også færre nå som erfarer forverring. I den forrige undersøkelsen fra 2016 oppgir 4 prosent å ha opplevd en forverring. Tallene fra 2018 viser at kun 2 prosent av dem som hadde brukt helserelatert behandling, hovedsaklig utenfor den offentlig helsetjenesten,  mente at dette hadde medført bivirkninger eller forverring.
Så mye som 96 prosent av de som hadde brukt komplementære eller alternative metoder svarte at behandlingen ikke hadde negativ effekt.

Så mye som oppgir 63 prosent av brukere forteller at alternativ behandling har ført til forbedring av deres helsesituasjon.

Trygg behandling
Andelen som oppgir at alternativ behandling medført bivirkninger eller forverret helsesituasjonen deres er forholdsvis liten sammenlignet med andre helsetjenester. Bare i Europa alene er det totalt 197 000 dødsfall på grunn av legemidler, hvert år.
Samtidig utgjør de 2 prosentene som opplever bivirkninger eller forverring 80.000 personer og Forskningssenteret uttaler at det må tas på alvor.

 

KVALIFISERTE BEHANDLERE
I Norge er det ikke en felles faglig godkjenningsordning for komplementære og alternative behandlingsmetoder.
På bakgrunn av dette er behandleroversikten Behandler.no utarbeidet

Den brukes for å finne fram til kvalifisert behandler, terapeut, trener og veileder. Her står alle utøvere oppført med informasjonsside om sin bakgrunn og erfaring.

Det finnes organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse har egne retningslinjer vedrørende klient- og pasientbehandling, fagkrav, forsikring og krav til VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære).

På behandleren sin profilside, kommer det også frem om den enkelte står i offentlig register og annen relevant bakgrunnsinformasjon.
> Søk her: behandler.no

 Er du behandler og ikke med på oversikten?
> Her kan du bestille din oppføring

SISTE NYTT
AKTIVITETSKALENDER

Se hele kalenderen >> Trykk her

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.