Trenger vi fagkrav for healere?

Healer holder hender over kvinne på benk
Foto: Schutterstock

Det pågår en debatt om felles fagstandard for utøvere av alternativ behandling. Men en gruppe av utøvere mener at de stiller i særklasse og ønsker å bli hørt.


Det finnes en rekke behandlingsmetoder som ikke er standard innen helsevesenet vårt, men som allikevel benyttes både av helsepersonell og andre selvstendige behandlere med ulik bakgrunn.

Det påstås at en grunnleggende medisinsk utdanning bør være krav for å utøve behandling og at en fagstandard må på plass. Men er dette riktig vei å gå overfor alle behandlere?
Nei, mener Det Norske Healerforbundet.

Det er ulike utøverorganisasjoner som praktiserende healere kan være medlem av i Norge. Meningene er ulike, men i Det Norske Healerforbundet har de tatt et klart standpunkt i saken.

– DNH erkjenner at det ikke er mulig å stille felles faglige krav til healingmetode og healingutdanning med anatomi, fysiologi og syksomslære, sammen med alle andre typer av alternativ behandling, sier Ingunn Brattlid, styrelder i Det Norske Healerforbundet til Alternativ.no

Hun legger til at de som bruker andre behandlingsmetoder vil ha behov for en spesialisert fagutdanning. Soneterapi, homeopati, aromaterapi, akupunktur, massasje, og andre som jobber med kroppen vil ha behov for fagene anatomi, fysiologi, sykdomslære.

Les mer: Hva er healing (Behandler.no)

>> Healere på BEHANDLERLISTEN


– De som jobber med psykiske behandlingsmetoder vil ha behov for å lære seg psykologi, og healere som bruker spirituelle metoder søker seg personlig utvikling der de kan få hjelp til å utvikle egen spiritualitet, mener lederen.

Brattlid ser på healing som en naturlig evne, og mener at alle mennesker fra naturens side er en del av en felles kilde for den helbredende livskraft – en kilde som representerer kjærlighet, intelligens, sannhet og visdom.

– En healer kan styrke kontakt med kilden, men det skjer ikke gjennom å ta et fag i grunnmedisin, i psykologi, pedagogikk eller andre spesialiserte fagretninger for den saks skyld. For en healer handler det om å videreutvikle sin tilknytning til den helbredende livskraften for å styrke denne.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

Etikk og lovverk
I dag er det ikke uvanlig å få tilbud om akupunktur på sykehus, og det er heller ikke uvanlige påkalle en healer eller soneterapeut fra sykesengen. Ved så mye som halvparten av norske sykehus tilbys alternativ behandling, ifølge en undersøkelse fra 2011.

Dette er metoder man kan ta utdanning i og deretter praktisere innenfor bestemmelsene i Lov om alternativ behandling og retningslinjer for markedsføring, som blant sier at man ikke kan påstå effekt av behandling. Tilsynet med markedsføring av alternativ behandling, for utøvere som ikke er helsepersonell, er lagt til Forbrukerombudet.

Men Forbrukerombudet har etterlyst et sterkere forbrukervern ved bruk av alternativ behandling utover markedsføringen.

– Mens markedsføringen er strengt regulert, stilles det ingen offentlige krav til verken utdanning eller selve behandlingen ifølge forbrukerombud Gry Nergård i Forbrukerombudet. Gjennomgang av regelverket er under arbeid.

Innenfor de ulike fagretningene er det forskjellige skoler som tilbyr utdanning. Disse kan ha ulik kultur, med forskjellig innhold og lengde på utdanningsforløp. Gjennom en årrekke har diskusjonen gått i miljøet om det er hensiktsmessig å utvikle felles fagstandard og hvordan dette skal se ut. Dette arbeidet er allerede igangsatt, blant annet ved SABORG – Sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner. Fagstandard har stått på dagsorden en lengre periode og blitt diskutert i plenum på flere fagseminarer. Nå er arbeid i prosjektgrupper i gang.

Dette er et omfattende arbeid hvor man skal finne ut av hvordan det kan samarbeides, og samtidig ivareta hver behandlingsretning sin unikhet, utøveres ulike behov – og ikke minst behovet til alle dem som bruker alternativ behandling.

I denne prosessen kommer det altså fram at healere som er tilknyttet Det Norske Healerforbundet ser saken på sin måte og vil høres fra sitt ståsted.

Men hva med pasientsikkerhet? Vil healeren for eksempel vite når det er viktig å sende pasienten til lege, uten å ha gjennomgått sykdomslære?

Brattlid forklarer at healing er en helhetlig orientert mellommenneskelig prosess, hvor en ved spirituelt orienterte metoder, som håndspåleggelse, energibalansering, bønn, eller lignende, søker å hjelpe mennesker til bedre helse og livskvalitet så vel fysisk, psykisk som åndelig.

– I en behandling åpner en healer seg for kilden og setter sitt eget ego til side slik at den helbredende kraften kan komme igjennom en. Kraften går dit hvor den skal, og virker helsefremmende, forløsende og energistyrkende.

Retningslinjer
Dette betyr ikke at healerne tilknyttet Det Norske Healerforbundet er uten retningslinjer. Forbundet mener det er viktig at alle behandlere, uavhengig av hvilke metoder de bruker, må ha et felles utgangspunkt for hvilken holdning og etikk og lovverk som skal ligge til grunn i behandling av andre mennesker.

Dette grunnlaget ivaretas i dag ved obligatorisk VEKS fag, som består at Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunnslære.
– VEKS fagene bidrar til å ivareta det relasjonelle aspektet og pasientsikkerhet, mener Ingunn Brattlid.


Relatert på ALTERNATIV.no:

Kurs og utdanning A-Å

Aktivitetskalender

MarkedsplassenHVORDAN FINNE EN HEALER

Det finnes healere med ulik bakgrunn og som er tilknyttet forskjellige utøverorganisasjoner, med egne retningslinjer.

BEHANDLERLISTEN, Behandler.no er det lagt til rette for at man lett orientere seg og finne fram til ønsket behandler, terapeut. Hver behandler har sin egen informasjonsside med opplysninger om bakgrunn, erfaring og annen relevant informasjon.

Healere på BEHANDLERLISTEN

Behandlerlisten, Behandler.no
Annonse

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.