Flere oppsøker en sjaman for å få hjelp

Eirik Myrhaug
Eirik Myrhaug jobber idag med sjamanistiske, kurs, healing, fellesmeditasjoner og trommesirkel. (Foto: privat)

Sjamanisme er populært i Norge og alle mulige folk med forskjellig bakgrunn, kjønn og alder oppsøker sjamaner for hjelp og alternativ behandling eller de deltar på sjamankurs, ifølge en ny studie.


Sjamanisme er i vekst og de som oppsøker en sjaman opplever å få kontakt med åndelige krefter, kobler av, fjerner seg fra stress eller finner seg selv i sitt selvutviklingsprosjekt, ifølge Trude A. Fonneland, som skal forsvare sin doktorgradsavhandling 11. juni 2010.

Fonneland har studert nysjamanene ved feltarbeid og deltakende observasjon. I tillegg har hun utført dybdeintervju med åtte norske sjamaner, og observert flere alternativmesser.

Nysjamanene i Norge er selvstendig næringsdrivende som blant annet tilbyr alternativ behandling og trommereiser, og det blir stadig flere av dem.

– Sjamanene tilbyr også forskjellige kurs, healing, fjernhealing via telefon og ånderensing av hus. Kontakt med naturen er viktig, gjerne på hellige samiske steder. Gjennom tilbud om kurs i utesitting er intensjonen at man både skal få en nærhet til naturen og bruke naturen som et speil for sin indre utvikling, ifølge Fonneland.

Trommen er et sentralt verktøy for en sjaman, eller for en som bruker metoder fra sjamanismen. De brukes for å skape en meditativ tilstand, en slags drømmeverden hvor man får kontakt med ånder.


Samisk nysjamanisme
Sjamanisme kjenner vi fra gammelt av, blant forskjellige stammer og folkeslag, og på alle kontinenter. Fonneland ser en tendens til at samisk sjamanisme og samisk tilknytning nå markedsføres aktivt i Norge. Hun mener at tilknytning til samisk kultur gjør at man skiller seg ut fra andre og får større markedsverdi. Både nysjamaner og kulturpolitikere bruker elementer fra samisk kultur for å gjøre seg attraktive.

(Fortsetter under bildet).

Trude Fonneland
Trude A. Fonneland har studert nysjamanisme i Norge. (Foto: privat)

Fonneland er opptatt av hvordan referanser til nordnorsk og samisk kultur inngår i nysjamanene sin identitetsskaping og mener det er et relativt nytt fenomen at nysjamaner legitimerer sin virksomhet via en samisk fortid, ifølge Universitetet I Bergen (UiB), hvor hun avlegger sin doktoravhandling på dette temaet, ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap.

To sjamaner fra studien
Blant sjamanene som ble intervjuet i forbindelse med studien er Eirik Myrhaug og Ailo Gaup, begge aktive sjamaner, bosatt i Oslo området.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

Eirik Myrhaug er fra en sjøsamisk familie i Gratangen i Sør-Troms. Bakover i slekta hans finnes det samiske noaider (sjamaner), og hans tippoldefar Jerpe Nilas er beskrevet i boka hans, ”Tre stammers møte”. I dag jobber Myrhaug på Stabekk, like utenfor Oslos bygrense og driver firmaet Livstreet, sammen med Bente Brunvoll.

– Vi tilbyr kurs og gir individuell healing og healing i gruppe. Vi arrangerer også fellesmeditasjoner og trommesirkel, ifølge Myrhaug.

De jobber også med rituelle transepositurer på samme måte som våre forfedre i sjamanistiske ritualer brukte bestemte positurer – dvs. kroppsstillinger, kombinert med lyden av rytmisk tromming eller rasling for å komme inn i dyp ekstatisk transe.

– Hensikten var å komme i kontakt med dypere bevissthetsnivåer for å hente veiledning, helbredelse og innsikt i livets mysterier. På denne måten var sjamanen i gamle tider – og er fremdeles i dag, til hjelp for medmennesker og samfunn, mener Myrhaug og Brunvoll.

Ailo Gaup underviser i en sjamanisme som en Verdensarv, med samiske tradisjoner som utgangspunkt. Han startet sin egen praksis som sjaman i Oslo på 1980-tallet, og driver idag Saivo Sjamanskole.

Ailo Gaup
Ailo Gaup underviser i er sjamanisme som en verdensarv. (Foto: privat)

Interessen for sjamanisme er også våknet blant majoritetsbefolkningen, sa sjaman Ailo Gaup til Alternativ.no allerede i 2005.

– Det er som det skal være. For hvis man går bakover i historien, til tiden før de store religionene, da oppdager man at den første åndelige arven var det vi nå kaller sjamanisme. Sjamanisme er den eneste «verdensreligion» som har eksistert, selv om dette ikke er noen religion, men en erfaringsvei.

Ordet sjaman tilhører manchu-tungus-språket i Sibir. Stavelsen «sja» kommer fra verbet «å vite». Betegnelsen betyr altså «den som vet». Dette er blitt den internasjonale betegnelsen for mange spirituelle teknikker og metoder som finnes.

Andre dimensjoner
Gaup mener at dagens mennesker har noe å lære av dette.

– Sjaman metodene kan åpne en vei til det indre og til andre dimensjoner i en selv. Der kan man finne kilden til en levende og bevegelig energi. For energi er ikke bare energi, slik musikk ikke bare er en tone. Energi har mange nivåer. Inne i den ordinære, fysiske energien kan man finne renere og klarere energistrømmer.

– Sjamanmetodene kan lære en å fremkalle disse sansbare energiene. Sansene blir som kikkehull inn i andre dimensjoner. Det er en verden av energi og mytologi der inne, den venter på å bli vekket til live og på å bli tatt i bruk Det enestående er at disse sinnsbildene og symbolene innenfra styrer sansninger og følelser. Mytologi og symbolbevissthet rommer eller omfatter altså det livsfeltet som i dag kalles psykologi, ifølge Ailo Gaup.

Samisk healing for psykisk syke
I 2009 avla legen Randall Sexton sin doktorgradsavhandling ved Universitetet I Tromsø (UiT), om samisk healing i behandling av psykisk syke. Sexton har interesse for ikke-vestlig helbredelsestradisjoner, med erfaringer fra studier i Amazonas og Samiske områder av Nord Norge.

Hans avhandling fokuserte på muligheten å integrere healing og andre alternative behandlingsmetoder innen psykisk helsearbeid. Doktorgraden understreket et ønske blant pasienter om en helhetlig tilnærming til helsearbeid som inkluderer en forståelse av sammenhengen mellom kropp og psyke og gir plass til en helhetlig virkelighetsforståelse.

Oppdatert:
Ailo Gaup døde i 2014, 70 år gammel.
(Ailo Gaup 1944-2014)

Relatert:

FINN KURS:

Alternativ.no/Kurs/ KURS I SJAMANISME

MARKEDSPLASSEN/Sjamansime
Se profilsider for produkter, konsultasjoner, samlinger, workshops mv.


BEHANDLING/TERAPI
Ønsker du kontakt med behander, terapeut, veilder, som arbeider med sjamanistiske metoder?

Finn din behandler på Behandler.no  – BEHANDLERLISTEN:

Sjamanisme

Sjamanhealing

Aktuelle kurs og utdanning
Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.