Informerer om helserisiko ved mobilbruk

Foto: Schutterstock

I Italia er det avgjort ved dom at myndighetene skal opplyse om strålefare ved bruk av mobiltelefon. Det er flere ting man kan gjøre for å beskytte seg.


En offentlig kampanje med oppstart i 2019, skal opplyse befolkningen i Italia om potensielle skader som mobiltelefon og trådløse telefoner kan forårsake, samt om fornuftig bruk. Det var en domstol i Roma som påla helse-, miljø- og utdanningsdepartementene i landet å starte en informasjonskampanje om helserisikoen, ifølge en felles pressmelding fra ministrene.


Anla sak
Det er forbrukermakten som står bak kampen for å beskytte befolkningen mot elektromagnetisk forurensning. Brukerorganisasjonen A.P.P.L.E. (Associazione Per la Prevenzione e la Lotta all’ Elettrosmog /Association for the Prevention of and Fight Against Electrosmog) anla sak for retten til å bli beskyttet mot skadelige elektromagnetiske felt. Organisasjonen hevdet i rettssalen at feil bruk forårsaker eksponering for elektromagnetiske felt som er spesielt skadelig for barn.

Med dette vant de altså fram og tiltak blir igangsatt i form av en offentlig kampanje.

I 2017 avgjorde en annen italiensk domstol at feilaktig, langsiktig bruk av mobiltelefon i jobbsammenheng forårsaket hjernesvulster hos en ansatt, som ble tilkjent yrkesskadeerstatning.


Er din mobil en helserisiko?
Når vi holder mobiltelefonen inntil hodet, trenger mikrobølger inn. Dette har produsenter av mobiltelefoner, offentlige faginstanser som WHO, EU og Statens Strålevern lenge vært enige om. Den enkelte bruker erfarer selv hvordan bruk av mobil kan gi plager som tretthet, hodepine og generelt ubehag. Imidlertid hevdes det at strålingen er ufarlig.

Det er samtidig gjort en rekke studier på mobilbruk, som indikerer at strålingen kan gi kreft og endring av DNA. Det hevdes at mobilstråling mulig kan gi hjerneforandringer og fremskynde sykdommer som Alzheimer, Parkinson og MS.

Forskere er i midlertidig stadig svært uenige om helserisikoen ved bruk av mobiltelefon og det gjort en rekke studier som konkluderer ulikt. Flere av undersøkelsene er det produsenter som står bak og det spekuleres dermed i om de er til å stor på og om ufordelaktige funn kan havne i en skuff.


Barn og mobil
Anbefalinger om forsiktighet og restriksjoner fra det offentlige har også endret seg. Noen land har opphevet sine anbefalinger om forsiktighet mens andre, som for eksempel Frankrike og har innført forbud mot trådløse nettverk i skole og barnehage.

Norske myndigheter avviser i dag at bruk av mobil og trådløs telefon kan gi helseskader og det er ingen restriksjoner for bruk av mobiltelefon for barn i Norge.

Imidlertid har forskere og myndigheter her til lands tidligere uttrykt enighet ved uttalelser som: ”Barn bør unngå unødvendig bruk av mobiltelefon. Hjernen er ikke ferdigutviklet før 16 års alderen.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

Eksperter i Norge og England, ved Statens Strålevern og National Radiation Protection Board, NRPB, var helt klare i sine anbefalinger og

Statens Strålevern mente i 2007 at barn ikke burde bruke mobiltelefonen unødig. NRPB gikk så langt som å si at barn bør bruke mobil kun i nødstilfelle. I Russland har myndighetene frarådet barn opp til 16 år og gravide å bruke mobiltelefon.

2019: Norske myndigheter avviser fare
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (tidligere Statens Strålevern) avviser i dag fare ved mobilbruk. På deres nettside står det skrevet:

«Mobiltelefoner er blitt ett av våre vanligste og viktigste kommunikasjonsmidler. Forskning knyttet til mobilbruk har pågått i snart 20 år. Den viser at det ikke er farlig for helsa å bruke mobiltelefon».

Videre, «En samlet vurdering av kunnskapsstatus gir liten grunn til å bekymre seg for helserisikoen ved bruk av mobiltelefon. Så langt er det ikke noen indikasjoner på at personer som har brukt mobiltelefon i mange år, er mer utsatt enn andre. Den forskningen som foreligger når det gjelder barn og mobil, viser at heller ikke barn har større risiko for helseskade».


Mulig kreftfremkallende, ifølge WHO
Verdens Helseorganisasjon, WHO opplyser på sine nettsider, med referanse til 2014 at de elektromagnetiske feltene som produseres av mobiltelefoner er klassifisert av International Agency for Research on Cancer, det internasjonale styret for kreftforskning, som muligens kreftfremkallende for mennesker. Studier pågår for å vurdere potensielle langsiktige effekter av mobilbruk.


Folkets røst
I Italia har folket klart å få gjennom sin sak i domsstolen og det blir igangsatt en offentlig kampanje for å opplyse om helsefare. Men også i andre land, deriblant Norge er det protest og informasjonskampanjer.

I 2002 tok bekymrede tyske helsearbeidere initiativ til den kjente ”Freiburg appellen” overfor styresmakter i alle land, for å begrense befolkningens eksponering for strålefare ved elektromagnetiske felt, særlig forbundet med mobilbruk.

Selv hadde de gjennom år observert en dramatisk økning i kronisk sykdom blant sine pasienter, som kan skyldes stråleskade. Det nevnes helseskader og problemer som lærevansker, konsentrasjon, høyt blodtykk, ujevn hjerterytme, økning av hjerteinfarkt og slag blant unge mennesker, hjernesykdommer (alzheimer, epilepsi), kreft (blodkreft, hjernesvulst).

I tillegg ramser appellen opp observering av økning av plager som hodepine og migrene, kronisk utmattelse, søvnproblemer, tinnitus, mv. Freiburg appellen har fått stor oppslutning blant helsearbeidere og befolkningen forøvrig.


Folkets Strålevern
I Norge er Folkets Strålevern aktive i sitt arbeid med å beskytte mot skadelig stråling, med lokallag flere steder i landet. Organisasjonen er aktiv, med blant annet informasjonsarbeid og annonsekampanjer med slagordet ”Det du ikke vet, har du vondt av”.

Folkets Strålevern er med i International EMF Alliance. IEMFA er det internasjonale bindeleddet for samarbeid innen stråling og helse, med en lang og stadig økende liste med tilknyttede organisasjoner over hele verden.


Hvordan kan du beskytte deg
Italienske myndigheter vil i sin kampanje anbefale:

  • Avstand mellom mobiltelefonen og hodet.

Det er også annet du kan gjøre for å redusere risiko:

  • Redusere samtaletiden.
  • Bruke handsfree og headsett.
  • Skrive tekstmelding.


Referanse:

Associazione Per la Prevenzione e la Lotta all’ Elettrosmog (A.P.P.L.E).

Markedsplassen/Stråleskjerming

Ønsker du kontakt med behandler, terapeut veileder innen helhetlig helse?
FINN BEHANDLER på Behandler.no

SISTE NYTT
AKTIVITETSKALENDER

Se hele kalenderen >> Trykk her

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.