Angrerett ved kjøp på Alternativ.no

Angrerett ved kjøp på Alternativ.no av selgeren Alternativ Opplysningen DA, Griniveien 367, 1356 BEKKESTUA, epost: post@alternativ.no, tlf. 928 28 828, org.nr. 984 481667.

Angreskjema lastes ned fra denne lenke: ANGRERETTSKJEMA

Skjemaet er obligatorisk ifølge forskrift om angreskjema av 27. februar 2001 fastsatt av Barne- og
likestillingsdepartementet med hjemmel i lov 21.12.2000 nr. 105 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved
fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) § 10. Skal brukes ved fjernsalg og salg utenfor fast
utsalgssted av varer.

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT
Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager
etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er
mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper ved fjernsalg uansett
ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke
er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg utenfor fast utsalgssted.
Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som
helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert
nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør
sørge for at dette kan dokumenteres.

Se ellers salgsbetingelser/vilkår ved Alternativ.no

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.