Behandler.no - Norges største oversikt

Danser seg til bedre psykisk helse

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 21.11.2012

Foto: Shutterstock

Innen dans og bevegelse ligger et stort potensiale til å hjelpe både voksne og barn med deres psykiske problemer. Nå vil utøvere av dans- og bevegelsesterapi gjøre behandlingsmetoden bedre kjent.

Helhetlig forståelse
ADHD og depresjon
Lite miljø i Norge
Initiativ til ny forening
Fagkrav
Et bra alternativBevegelsesarbeid kan forløse følelser, fantasier og intellekt. Det kan være et kraftfullt verktøy for forandring fordi det hjelper oss å komme i kontakt med kroppen. Dessuten kan det være ganske gøy.

Barn med ADHD og ungdom med depresjon, psykisk utviklingshemmede og personer med demens er noen av pasientgruppene som kan ha nytte og glede av danse- og bevegelsesterapi.

-Jeg tror at danse- og bevegelsesterapi kan være et godt og viktig verktøy for å forebygge psykiske plager, hjelpe og støtte de som allerede er syk, og fokusere på ressurser og kroppen som et uttrykksmiddel, sier danseterapeut Liv Marie Leirvåg til Alternativ.no

Dette er en anerkjent terapiform i England og USA, og Leirvåg tror at Norge nå begynner å bli klar for å inkludere kroppsterapi - til tross for at vi er et traust folkeslag.

-Det er på tide å kommer litt ut av komfortsonen, både vi som fagpersoner og de som er i behandling. Det er viktig og nødvendig at kroppen er med som en del av oss.

Selv er Liv Marie Leirvåg utdannet med en master i danse- og bevegelsesterapi fra USA. Etter mange år som lærer kom hun i kontakt med den kreative dansen gjennom Biodanza, og derfra gikk turen til Hahneman University i Philadelphia (nå Drexel), hvor hun bla. mottok en pris fordi hun var den første som forsket på neglisjerte barn og danseterapi, med hovedoppgaven «A proposed Dance Movement Therapy Assesment to Identify Child neglect».

Tilbake til Norge var hun i 2001 den første i landet som ble ansatt som danseterapeut på et sykehjem.


Helhetlig forståelse
Danseterapi er basert på kunnskapen om at kropp og sjel gjensidig påvirker hverandre. Behandlingsmetoden omfatter både en forståelse av kunstnerisk uttrykk og en terapeutisk bearbeiding av uttrykket. Behandlingsmetoden bygger på en helhetlig forståelse av mennesket. Dette perspektivet understrekes ved antakelsen om at alle menneskelige ytringsformer, deriblant bevegelse, er viktige i en terapeutisk prosess.

Bevegelsesarbeid kan forløse følelser, fantasier og intellekt. Det kan være et kraftfullt verktøy for forandring fordi det hjelper oss å komme i kontakt med kroppen. Man kan få en sterkere tilknytning til seg selv, til sin identitet og til egne muligheter og ressurser. Ved å vekke tanker og følelser påvirkes også verbal uttrykksevne.


ADHD og depresjon
Det er gjort en rekke studier som viser at danse- og bevegelsesterapi kan hjelpe ved en ulike tilstander.
Det svenske forskningsprojektet «Danseterapi for barn og ungdom med psykiske helseproblemer», som ble gjennomført på Barn- og ungdomspsykiatriske klinikken i Karlstad i perioden 2001-2005, viste positive resultater og har fått stor internationell oppmerksomhet.

Det var barn med ADHD og ungdom med depresjon som deltok i denne studien og ifølge forskere kan danseterapi fungere som et alternativ til annen behandling.

Gutter med ADHD och deprimerte, selvdestruktive jenter er de to største pasientgruppene innen barn- og ungdomspsykiatrien. De er vanskelige å behandle og behovet av alternative behandlingsmodeller anses å være stort.


Lite miljø i Norge
Pr. idag er idet ingen offentlig utdanning i danseterapi i Norge. Det finnes ulike forkurs og etterutdanningskurs som tilbys pedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, psykoterapeuter og andre som er interessert i bevegelse og dans som terapiform. Danseterapeuter med høyere utdanning har alle sin bakgrunn fra utlandet. Og vi har i underkant av ti danseterapeuter med mastergrad her til lands, ifølge Leirvåg.


Initiativ til ny forening
Med en brennende interesse for faget, har utøvende behandlere nå tatt initiativ til en ny forening; Norsk Forening for Danseterapi- og Kreative Kroppsuttykk NODAK.

-Vi har i mange år snakket om å danne danseterapiforening i Norge. Gunvor Basberg, som var den virkelige pioneren i Norge, dro på 70-tallet til USA for å utdanne seg til danseterapeut. Hun døde for noen år siden, men tok flere initiativ i forhold til det å begynne å planlegge en forening, forteller Leirvåg.

-Denne gangen var det danseterapeut Ann-Brit Tangstad, som satte i gang tanken. Vi møttes og engasjementet var stort hos meg, henne og May Lisbeth Grønli.

Og det er dette trekløveret som utgjør ildsjelene bak foreningen og utarbeidelse av vedtekter og etiske retningslinjer.

-Miljøet er ikke så stort i Norge, vi har alle arbeidet litt i forskjellige virksomheter alene, og med den utfordringen at få vet hva danseterapi egentlig er og med det faktum at vi ikke har en fullverdig utdannelse i Norge, ennå.

Men nå er altså foreningen igang, med hovedformål å virke som et samarbeidsorgan for Danse- og bevegelsesterapeuter i Norge.


Fagkrav
Krav til medlemmer er at de har utdanning fra bestemte institusjoner, og godkjente ferdigheter innen bl.a dans, bevegelse og improvisasjon – bevegelsesobservasjon, danseterapeutisk veiledning relatert til klinisk praksis.

Dessuten teoretisk kunnskap fra psykoterapeutiske modeller, gruppedynamikk, psykiatri og psykologi. Man skal også ha kunnskap om bevegelsesanalyse og prosedyre for vurdering av person gjennom bevegelse og observasjon.


Et bra alternativ
Danseterapi brukes i behandling, rehabilitering, spesialundervisning og forebyggende virksomhet – på skoler, spesialskoler, ved institusjoner, sykehus, sykehjem og i psykiatrien

Kroppen og dansen er instrument å uttrykke seg gjennom. Dansen hjelper oss til å være til stede her og nå og i oss selv. Denne nonverbale ytringsformen kan være et viktig supplement til de tradisjonelle behandlingsformer.Relaterte linker:

Ønsker du kontakt med en behandler Danseterapi, Biodanza, Kunstterapi, Psykodrama, Psykosyntese, Gestaltterapi, InnerLifeterapi, Livsveiledning, Coaching, Kreative aktiviteter, osv.
Finn behandler – behandler.no

Utdanning i danse- og bevegelsesterapi
Utdanning-skoler – hele oversikten
Hva er danseterapi

Relaterte saker:


Dansterapi hjelper barn med ADHD
Livets dans - Biodanza
ADHD – feilbehandling av barn som oppfører seg ”annerledes”
Alternativ behandling gir god effekt i psykiatrienFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Tiril Vividotter 13/12/2012 - 16:06

Dette er noe jeg kunne tenke meg å ta til vårt prosjekt i Brasil der vi jobber med fattige barn og mødre i slummen og der vi nå også skal starte opp arbeid med eldre.

Aud Sneve 22/11/2012 - 21:06

Jeg er kvinne, og pensjonist, og har hele livet vært glad i å danse. Har en mann som også er glad i å danse, men jeg er blitt mer og mer glad i å danse uten partner. Har så mye rytme i meg som jeg vil bestemme over selv. Dans er terapi for meg. Finnes det et sted for meg, jeg bor i Drammen?


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.