Behandler.no - Norges største oversikt

Kuer hjelper deprimerte mennesker

Av Unni Nordbrenden, alternativ.no
Publisert: 27.06.2011

Kua har mer å by på enn melk og kjøtt. Dagros, Litago eller Rosa kan nemlig hjelpe oss mennesker til bedre mental helse, ifølge en ny doktoravhandling innen Grønn omsorg.


Grønn omsorg
Dyreassistert terapi


Å komme seg ut av en depresjon kan være tungt, men det finnes flere behandlingsmetoder tilgjengelig. Å tilbringe tid sammen med dyr er en av dem. Grønn omsorg brukes i dag som et samlebegrep for ulike tiltak som gjennomføres på ordinære gårdsbruk der formålet er å fremme helse og livskvalitet for deltakerne.

Dyreassistert terapi

AAT = Animal assisted therapy
Innebærer systematisk bruk av dyr som en integrert del av et behandlingsopplegg

AAA = Animal assisted activities
Innebærer at dyret bidrar som miljøskaper og brukes av både fagfolk og lekfolk, eks. på sykehus og sykehjem

Arbeid og kontakt med husdyr kan gi økt tro på egen mestring og reduksjon i depresjon hos mennesker med klinisk depresjon, viser en fersk doktorgradsstudie. Ingeborg Pedersen disputerte 10. juni 2011 med sin avhandling -Dyreassisterte intervensjoner med husdyr ved klinisk depresjon, ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB).

29 personer, som alle hadde klinisk depresjon, deltok i en undersøkelse som foregikk over 12 uker på 11 norske gårdsbruk, med melkeproduksjon som hovednæring. Deltagerne ble delt i to, - en gruppe som var aktivt deltagende først og en gruppe som var en såkalt ventelistekontrollgruppe, som fikk tilbud om gårdsopphold seks måneder senere.

Deltakerne i studien fylte ut standardiserte skjema som målte depresjon, angst og mestringstro iløpet av og etter gårdsoppholdet. Dessuten ble det målt tid brukt på de ulike aktivitetene i forbindelse med pleie og stell av kuer og fjøs. Åtte deltakere var også med på et dybdeintervju i etterkant. Alle deltakere fortsatte sin ordinære behandling mens de deltok i studien.

Gårdsoppholdet ga en signifikant reduksjon av depresjon. Det var også en signifikant økning i mestringstro og en tilnærmet signifikant reduksjon i angst. Det var ingen videre endringer i kontrollgruppen.


Grønn omsorg
Studien som ble gjort i forbindelse med doktoravhandlingen til Ingeborg Pedersen er en del av et større prosjekt og et europeisk samarbeid. Det er nemlig etablert et vitenskapelig nettverk omkring Grønn omsorg i Europa. Det ble søkt European Science Foundation om en COST Action kalt “Green Care in Agriculture” som er godkjent i Technical Committee, hvor hovedmålet er å øke den vitenskapelige kunnskapen om hvordan Grønn omsorg i landbruket kan implementeres mest mulig effektivt, for å fremme fysisk og psykisk helse hos mennesker.

Dette omfatter systematisk bruk av husdyr, planter/hager og landskapet i helsefremmende arbeid. Prosjektet omfatter landbruksfag, etologi, psykiatri, økonomi og bygdesosiologi og omfatter 54 forskere i 14 land.


Dyreassistert terapi
Ved en annen lignende norsk undersøkelse gjort av Bente Berget, også ved Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB) i 2007, fant man at at kontakt med husdyr kan bidra til bedret selvfølelse og tro på egen mestring, og redusert angst hos mennesker med psykiske lidelser. Deltagerne i denne undersøkelsen hadde diagnoser som schizofreni og personlighetsforstyrrelser.

Dyreassistert terapi (AAT-animal assisted therapy) for mennesker med psykiske lidelser er fra før godt dokumentert for kjæledyr. Men når det gjelder bruk av husdyr i slik terapi fantes det så godt som ingen kontrollerte studier. Et annet hovedmål var å utvikle faglig kompetanse på temaet i Norge til bruk innen Grønn omsorg og i undervisningssammenheng.Norsk organisasjon for dyreassistert terapi - NODAT
Norsk organisasjon for dyreassistert terapi (NODAT) er en humanitær organisasjon som har som mål å spre dyreassistert terapi (DAT) i Norge.

Antrozoologisenteret
AntrozoologiSenteret er et tverrfaglig miljø bestående av personer med faglig kompetanse i etologi, rehabilitering, sykepleie, folkehelsevitenskap, spesial pedagogikk og veiledning. Alle de faste ansatte er uteksaminert ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB).


Relaterte saker:

Hagebruk mot depresjon (2008)
Et nytt forskningsprosjekt skal måle effekten av terapeutisk hagebruk for mennesker med psykiske lidelser. Dette er en del av et større forskningsprosjekt innen Grønn omsorg.

Alternativ behandling gir god effekt i psykiatrien
I Sverige har forskere kartlagt bruk av alternativ behandling innen psykisk helseomsorg og funnet ut at det er utbredt. Både personalet og brukeren er tilfredse med effekten behandlingen gir.

Behandlere i nærheten av der du bor:
Finn behandler - behandler.no

Utdanning - Alternativ behandling av dyr

Dyretolking, Hestehvisking – KursFinn din behandler på Behandler.no - Helhetlig helse, behandling og veiledning


Kommenter denne artikkelen!
Regler for kommentarer.


Kathrine 11/03/2012 - 13:30

Tror nok det stemmer, men ein må også huske på at bonde yrket er eit ensomt yrke.
Merker det selv at å jobbe med hest og kuer gjør meg glad.
Hvis eg har ein dårlig dag merker eg at eg er mye bedre humør etter eg har vært i fjøset.

Irene 11/08/2011 - 12:48

Når jeg hvar barn og blev utsatt før mobbing,fant jeg alltid trøst i fjøset.Jeg tror det hvar nærkontakt med dyr og natur som gjorde at jeg ikke da fikk alvarligere psykiske lidelser


Legg inn din kommentar her:
Mener du noe om denne saken? Flott med engasjement, vær saklig og respekter andres meninger, følg regler for kommentarer.

Ditt navn
 
Din e-mail (valgfritt)
Din kommentar (HTML-tagger fjernes).
Skriv ikke mere enn 500 tegn. lange innlegg tar vi oss retten til å forkorte.