Stress ned og hold deg frisk

Familie sitter i sofa og mediterer
Foto: Schutterstock

Mange opplever å være i en konstant tidsklemme. Dette fører til stress, som kan få store konsekvenser for vår helse, i følge mensendieck fysioterapeut og psykolog har Anne Brudevold.

– Man vil ikke alltid være klar over at stress kan være årsaken til problemer som utilpasshet, konsentrasjonsvansker og aggresjon. Dersom man ikke gjør noe med strukturen i livet kan man utvikle stressrelatert sykdom, sier Anne Brudevold til Alternativ.no

 

Stress kommer snikende
Med bakgrunn som mensendieck fysioterapeut og psykolog har Anne Brudevold erfart at stress er årsak til en rekke av våre helseproblemer, men ved hjelp av økt bevissthet, noen enkle øvelser og fokus på livsstil kan vi redusere faren for å utvikle stressrelaterte sykdommer.

 

– Negative stressreaksjoner kommer gjerne snikende når man blir værende i en stresstilstand over tid, og kan være vanskelig å oppdage i begynnelsen. Stress kan oppleves som at man mer eller mindre konstant befinner seg i en tidsklemme hvor oppgavene står i kø og hvor det er vanskelig å finne av-knappen.

 

Brudevold har nylig utgitt en bok om dette temaet hvor hun beskriver symptomer på stress, hva som skjer i hjernen ved stress, konsekvenser av stress og bakenforliggende årsaker til stress.

– Stress handler om alt vi må, skal, bør eller er nødt til å gjøre. Det kan være morsomme gjøremål eller plikter. Når vi er stresset, har vi lett for å bli så opptatt og oppslukt av alt vi skal få med oss, få gjort, rekke, få ferdig, komme á jour med, at vi sjelden stiller spørsmål ved hva som driver oss, skriver hun i sin bok ”Stress og det lille øyeblikks avspenning”.

 

Kroppen i beredskap
Ikke sjelden hører vi om noen som har ”møtt veggen” og mange av oss har perioder hvor vi påtar oss for mange oppgaver eller lever travelt og kanskje står på til vi stuper.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

I en stresset situasjon tror kroppen at vi er i fare og går i alarmberedskap. Utskillelsen av stresshormoner øker og om vi ikke klarer å stoppe opp og lage oss noen pusterom, kan negative og uheldig reaksjoner oppstå i kroppen.

 

Stress kan føre til alvorlig sykdom
– Det å være i beredskap er nyttig hvis man blir angrepet eller på annen måte er i fare eller må yte ekstra i en avgrenset periode. Men hvis vi ikke finner ”av-knappen” eller ”faren-over tilstanden” så hvile og ro får lov til å synke inn igjen, kan vi utvikle en uheldig stress tilstand sier Brudevold.

Stress kan føre til en rekke sykdommer og plager, som høyt blodtrykk, søvnproblemer, tretthet, hjerteforstyrrelser, nedsatt immunforsvar, muskel- og skjelettsmerter fordøyelsesproblemer, diabetes, stoffskifteproblemer, allergi, redusert seksualdrift, utbrenthet og psykiske plager.

 

– Stress har skapt mange av problemene vi sliter med og jeg tror det er mer stress nå enn før. Vi ser at sykefravær og antall uføre øker og sykepengene går i stor grad til stressrelatert sykdom.

 

Nye resultater fra stor norsk studie
Det er foretatt en rekke studier som omhandler stress og sykdomsutvikling. I en ny norsk studie fra Folkehelseinstituttet (april 2008) kommer det fram at menn i 40-årsalderen som velger å leve med tidspress og høyt tempo fremfor et roligere liv har økt risiko for psykiske plager sammenlignet med andre menn. Denne risikoen er fortsatt til stede etter nesten 30 år.

Så mange som 18 000 menn fra 40-49 år deltok i Oslo-undersøkelsen i 1972-1973. Senere, i 2000, ble de samme mennene invitert til en oppfølgingsundersøkelse der over 7 000 menn deltok.

 

Tilstedeværelse
Dersom vi klarer å skape stille stunder og jevnlig finne tilbake til roen og avspenningen i oss selv kan vi unngå å utvikle alvorlige stress symptomer.

– Du behøver ikke å stoppe verden og gå av, sier Anne Brudevold. Man kan ha mye å gjøre uten å stresse. Det handler om å innarbeide en ny væremåte i det du gjør. For å forebygge stress er det viktig å ha en bevissthet om sin kropps spenningsnivå og ta pauser ofte der du for eksempel foretar det lille øyeblikks avspenning som vil si:

 

– Spenn av i magen, pust dypt, senk skuldrene og slipp i kjeven.

Det er også viktig med et sunt kosthold, mosjonere regelmessig, gå tur og sørge for nok søvn.

(Fortsetter under bildet).

Anne Brudevold, psykolog og mensendieckfysioterapeut har skrevet boken "Stress og det lille øyeblikks avspenning". Foto: Privat.

Utbrent
Hvis man har levd med langvarig stress og allerede er syk er rådet til Brudevold å passe på å generere overskudd.

– Når du kjenner at du får øket energi igjen er det viktig å bevare det til å få mer overskudd i stedet for å bruke det opp med en gang. Mer energi vil ikke si det samme som at lageret er fylt opp igjen.

Anne Brudevold gir oss flere enkle hverdagsøvelser for å redusere stress og gode råd til endring av livsstil i sin bok.

 

Årsak til stress
Forandringer og omstillinger i livet er ytre omstendigheter som for mange kan føre til stress. Endringer som skilsmisse, ny jobb, dødsfall, flytting, familieforøkelse innebærer omveltninger og en ny situasjon er noe av det mest krevende og utfordrende vi kan oppleve. Brudevold mener det er det viktig å være klar over den store kilden til stress om ligger her.

– Ser vi på forskjellige former for stressatferd som jeg har tatt for meg i min bok, fører samtlige av dem oss tilbake til en kilde, til det jeg mange ganger har beskrevet som stressårsakenes fellesnevner – angst, utrygghet og usikkerhet. Mennesker som er trygge i seg selv takler forandringer bedre enn dem som er utrygge og usikre.

– Men det er aldri for sent å reparere, sier Brudevold.

 

Barn og stress
Symptomer på stress og utbrenthet øker stadig hos yngre mennesker, helt ned i førskolealder. Vi klarer tydeligvis ikke å gi barna nok av den tryggheten og selvfølelsen vi ønsker at de skal ha.

– Barn trenger varme, nærhet, omsorg og kroppskontakt for å bli sett og møtt den man er. Barn trenger voksnes tilstedeværelse og de trenger at denne tilstedeværelsen er av en viss kvalitet. Brudevold trekker frem flere eksempler fra forskning som viser betydningen av mor som hovedomsorgsperson for små barn.

 

– Barnets behov er trygghet. Jeg mener at arbeidslivet og samfunnet for øvrig har en sentral og avgjørende rolle i å utvikle en mer fleksibel arbeidstids- ordning for primær omsorgspersoner og småbarnsfamilier.

– Å gi barnet den omsorgen det trenger fra det er født er verdiskapning, sier Anne Brudevold.

 

Stress og det lille øyeblikks avspenning (Forlaget Noras Ark, 2008).

 

Alternativ.no/KURS OG UTDANNING:

> Meditasjon – Kurs

> Selvutvikling, personlig utvikling – Kurs

 

Les også:

10 gode grunner til å meditere hver dag

Meditasjon gir den beste hvile

 

 

Ønsker du kontakt med behandler som arbeider med stressmetring?
Se BEHANDLERLISTEN, Behandler.no:

> Finn behandler som har erfaring med stress HER

Se også temasider på Behandler.no:

Mental trening og Coaching

Psykisk helse og psykoterapi

Les oså: Ny forståelse av utbrenthet (Behandler.no, Nov. 2020)

Aktuelle kurs og utdanning
Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.