Spirituell coaching viser vei til skjulte ressurser

Foto: Schutterstock

 I vår kultur blir ofte den spirituelle kunnskapen og forståelsen oversett, mener den erfarne coachen Turid Torbergsen. Selv formidler hun kunnskap om å arbeide dypere.

 

Å søke hjelp fra en coach i ulike prosesser brukes i dag både av bedrifter, organisasjoner og privatpersoner. Ved hjelp av godt utprøvde teknikker kan man få veiledning til å se løsninger, oppnå fremgang eller få kontakt med indre ressurser.


Fra tradisjonell coaching er man kjent med prinsippet om at man hjelper klienten til å finne egne løsninger istedenfor å foreslå hva som skal til. Ved å stille spørsmål og bruke spesielle mentale øvelser og strategier får man hjelp til å få det beste ut av seg selv og situasjonen. Dette er teknikker som har vist seg effektive og mange er de som har erfart gode resultater.

Hva er coaching (Behandler.no)

 

Men noen ønsker å gå litt dypere og ta med et spirituelt perspektiv i prosessen. Utenfor Norges grenser er spirituell coaching allerede etterspurt, både av privatpersoner og i næringslivet.

-Tanken bak Spirituell coaching er at alle har et spirituelt aspekt ved seg, og at man ved å komme i kontakt med den delen av seg selv både kan oppnå suksess og bedre livskvalitet, forteller coach, forfatter og lærer Turid Torbergsen.

Helt siden 2002 har Torbergsen drevet TCI – The Coaching Institute, et av Norges ledende kompetansesenter innen coaching og NLP. Hovedkontoret er i Stavanger, men hun har oppdrag over hele landet. Hun tilbyr også utdanning og kurs innen coaching, motivasjon, presentasjon og kommunikasjon. I tillegg har hun skrevet seks bøker om coaching og motivasjon.

 

Turid Torbergsen har arbeidet med coaching gjennom en årrekke. Foto: Privat

Indre aspekter
Er spirituell coaching en naturlig fortsettelse av annet coach-arbeid?

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

– Spirituell coaching skiller seg fra tradisjonell coaching ved at det fokuseres på det spirituelle aspektet ved livet til den som blir coachet. Det innebærer at man har mer fokus på det indre aspektet av personen, mens tradisjonell coaching har en mer ytre innfallsvinkel for å oppnå mål.

– Livet settes i en større og mer helhetlig sammenheng, og hvor vi er i kontakt med vår høyere intelligens som vår guide, forklarer Turid Torbergsen.

 

Spirituell coaching tar utgangspunkt i å frigjøre selvpålagte begrensninger og bidra til at man blir bevisst sine naturlige ressurser. Det handler om ta ut sitt fulle potensiale og se på utfordringer som en mulighet til ekspansjon og transformasjon.

– I vår kultur blir ofte den spirituelle kunnskapen og forståelsen oversett.  Mesteparten av energien er fokusert på hodet, og vi verdsetter mer den type informasjon som kan analyseres gjennom vår logiske hjerne enn å fokusere på visdommen i vårt hjerte. Imidlertid er det også her vår frykt og angst skapes.

 

– Er dette er en form for selvutvikling?

– Spirituell coaching er absolutt en form for selvutvikling. Mennesker som ikke er i kontakt med den spirituelle delen av seg selv, er ofte utsatt for stress, frykt og angst. Spirituell coaching har som hensikt å hjelpe coachee – dvs. den som blir coachet, med bevisstgjøring rundt dette.

 

Spirituell intelligens
Ifølge Turid Torbergsen kan spirituell coaching benyttes i alle faser av livet, og mennesker som søker Spirituell coaching er i alle aldre og av begge kjønn. Det som kjennetegner dem er at de ønsker å sette sine livsmål i en større sammenheng og ønsker økt bevissthet rundt sin spirituelle del.

– Et forløp med spirituell coaching vil starte med å avklare hva konkret coachee ønsker å oppnå, og hvor målet settes i realistisk tidsramme. Avhengig av behov, så vil en coachingprosess vare i 6-18 mnd. En vesentlig del av denne type coaching er bruk av intuisjon, og hvor coachen fungerer som et speil for å reflektere det som egentlig foregår i coachee.

 

– Mennesker som har hatt et forløp med Spirituell coaching opplever ofte frigjøring av selvpålagte begrensninger, og at de blir bevisst sin livsoppgave og naturlige ressurser. De oppnår større evne til å ta ut sitt fulle potensiale, og ser i større grad på utfordringer som en mulighet til ekspansjon og transformasjon.

 

Hvordan blir man en coach som arbeider med spirituell coaching?

– For å bli en Spirituell coach så vil det være en forutsetning at coachen har kunnskap og kompetanse om tradisjonelle coachingverktøy, intuitive teknikker og om spiritualitet, sier Torbergsen, som selv tilbyr kurs og utdanning innen denne retningen.

 

– Vi ligger etter i Norge, hevder Torbergsen. Mens arbeid med spirituell intelligens og spirituell coaching er utbredt andre steder i Europa og USA, mangler dette aspektet innen næringslivet i Norge. Og det er kanskje de som trenger det aller mest, mener hun.

 

Turid Torbergsen er utdannet coach- og NLP instruktør, og er eier av TCI-The Coaching Institute som ble etablert i 2002. Hun er forfatter av seks bøker innen coaching og motivasjon; «Coaching – en kraftfull metode til forandring og vekst», «Coaching og SQ (Spirituell Intelligens)», «Oppdag vinneren i deg selv med coaching og NLP», «Glede», «SQ» og «Livsstil på naturlig vis».

 

 

Relaterte linker Alternativ.no

> Kurs og utdanning

> Markedsplassen

 

Ønsker du kontakt med en coach?

På behandlerlisten (Behandler.no)  finner du utøvere – hver med egen infoside:

> Behandler.no/Coaching

Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.