Beskrivelse

KONSULTASJONER

 • Coaching - 10 konsultasjoner
 • Personlig horoskop
 • Horoskop fra sjelens perspektiv
 • Årshoroskop
 • Firmahoroskop
 • Fabel
 • Partner horoskop

Per Henrik Gullfoss tilbyr private konsultasjoner. Konsultasjonene foregår i våre lokaler i Oslo eller på Harestua. Du har en personlig samtale med Per Henrik. Som del av pakken vil kunden få ett lydopptak av konsultasjonen (CD) til senere glede og nytte.
Hvis du ikke kan komme til Oslo er det mulig å ta konsultasjonen via skype. I spesielle tilfeller, når det er eneste mulighet vil det også la seg gjør å ta konsultasjonen over telefon.

Personlig horoskop
En astrologisk konsultasjon tar ca 1 1/2 time. I løpet av denne tiden vil vi se på dine grunnleggende mønstre, hvordan de ble dannet og hva du kan gjøre for å forløse dem. Vi snakker om hvordan du kan frisette og bruke din karft og kreativitet. Temaer som kjærlighet, indre vekst og livsretning er essensielle. En konsultasjon inkluderer utregnet og opptegnet horoskop samt transitter og progresjoner for gjeldende år.Konsultasjonene vil bli tatt opp på en c.d.
Pris 1700,-

Horoskop fra sjelens perspektiv
Per Henrik Gullfoss har utviklet en “ny” metode for å tolke ditt astrologiske fødselskart set fra sjelens dimensjon. Hovedfokuset i tolkningen er å se sjelens intensjon og “drøm” for inkarasjonen og hvordan du kan samarbeide med denne visjonen, for å manifestere og oppleve sjelens intensjon best mulig innenfor rammen av tid og rom.
Tolkningen foutsetter at du allerede har en viss kontakt med og innsikt i sjelens dimensjon og intensjon, og at du ikke er så opphengt i jegets prosesser og utfordringer at du mentalt/spirituelt/emosjonelt har nok med jegets inn og utviklinger.
Pris 1900,- 1700.- på messenger

Årshoroskop
Etter å ha fått stilt ditt fødselshoroskop kan du få stilt ditt årshoroskop. Vi går da dypere inn i de temaene som blir spesielt viktige for deg i det kommende året. Anbefales å ta i nærheten av din fødselsdag.
Pris kr.1700,-

Du kan også bestille:

Firmahoroskop
Hva skjer med bedriften ?
Når starte en bedrift ?
Kjøp/salg av bedrifter ?

Fabel
Denne fabelen er basert på gamle symboler, som er spesielt tilknyttet deg og ditt horoskop. Dette gir en unik opplevelse av ditt liv som en indre reise. kr.400,-
Fabelen sendes i posten eller via email.

Partner horoskop
Dette baserer seg på tre sesjoner. To hvor partenes horoskop blir tolket hver for seg, og en hvor man ser på hvordan de fungerer sammen, samt ser på ett tredje horoskop som representerer selve parforholdet.
Pris for tre konsultasjoner kr.4000.-
Varighet 1 til 1 1/2 time pr. sesjon.

Coaching - 10 konsultasjoner
Dette er en sterk prosess, som skjer gjennom ti personlige konsultasjoner.
Utgangspunktet for konsultasjonene er ditt personlige horoskop og de 10 delene av din personlighet som vises gjennom planetenes i ditt horoskop. Vi starter med Solen og slutter med Pluto.

Denne prosessen tar sikte på å gi deg en dyp kontakt og tilgang på din egen kraft både som individ, som en del av samfunnet og som en sjel.

Boken: Du er født til å elske, vil kunne brukes som grunnlag for selvstudiet under reisen. Et eksemplar av denne boken vil være inkludert i honoraret.

Den samlede sum for 10 konsultasjoner, hver med varighet på minimum en time, vil være kr. 10000,-. Summen kan betales på forhånd, eller fortløpende som konsultasjonene skjer.

Selv om horoskopet ligger som grunnlag for forløpet og samtalene vil være hovedtyngden, så vil det etter behov tas i bruk forskjellige metoder som fantasireiser og bruk av diverse andre redskaper som oppgaver, kort, meditasjoner og liknende.

Innmelding skjer gjennom kontakt med Per Henrik via mail eller telefon.

Send en melding/forespørsel til annonsør

  Kontakt
  • Firma/Virksomhet
   Den Nordiske Astrologiskolen
  • Kontaktperson
   Per Henrik Gullfoss
  Telefon

  93420205

  E-post

  gullfoss@hebb.no

  Trenger du hjelp?

  Vi er her For å hjelpe deg

  Noe uklart!
  Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.