Astrologi – fra spådomskunst til spirituelt veikart

Foto: Schutterstock

Bli bedre kjent med deg selv ved hjelp av spirituell astrologi. Per Henrik Gullfoss forklarer hvordan vi kan se sjelens intensjon ved hjelp av astrologien.

 

Vi lever i en tid hvor menneskets forståelse av spiritualitet er i stor endring. Det medfører at forståelsen av hensikten med denne jordiske reisen som kalles livet, gjennomgår dyptgripende omveltninger.

Kosmisk reisehåndbok
Som eventyrere på denne reisen gjennom galaksen er vi så heldige å ha fått utlevert vårt helt eget reisekart. Inkludert i denne pakken er også en turhåndbok vi ble innskrevet i ved ankomsten til jordskipet Gaia. Dette reisekartet er skrevet på det kosmiske språk og kan også sees på som et noteark over den kosmiske melodi som er vår livssang.

Et annet navn på det kartverket er astrologi, som jo betyr stjernenes logikk. Det sies at mennesket må beherske ett språk for å kunne lære kunsten å tenke. Vi kan på samme måte forestille oss at vi må lære et kosmisk språk, hvis vi ønsker å tenke kosmiske tanker.

Det astrologiske oppslagsverket er kjent for å ha blitt brukt til å se hvor ting befinner seg i tiden. Det hjalp mennesket til å koordinere og vite når de skulle høste og så. Det har blitt brukt til personlige ting, som å se når tiden var inne for å gripe makten, til å selge huset eller finne seg en passende livspartner. Man kan bruke kartet til å se hva som dukket opp rundt neste sving og slik være forberedt på livets mangfoldige hendelser. Denne bruken av astrologi eksisterer også i dag og går under betegnelsen spådomskunst.

Men reisehåndboken har også utviklet en avdeling hvor den beskrev den indre dimensjon. Astrologien skiftet fra å være spådomsorientert, til å bli en beskrivelse av den individuelle personligheten.

Svært mange av dem som utviklet nye psykologiske modeller har hatt stor inspirasjon og drahjelp fra den psykologiske astrologien. Det personlige reisekart over psyken, også kalt fødselshoroskopet, gir direkte tilgang til informasjon om personlighetens sammenheng, struktur og oppbygning.

Astrolog og forfatter Per Henrik Gullfoss har siden 2005 utviklet og arbeidet mest med den spirituelle astrologien.

Den frie vilje og sjelens intensjon
Når vi er bevisst oss selv og våre indre reaksjoner og stemninger, får vi mulighet til å forandre vår reaksjon og bruke mer av det som kalles den frie vilje. Og jo mer fri vilje som finnes i den enkelte og verden som helhet, jo vanskeligere blir det å komme med eksakte spådommer.

Når vår bevissthet åpnes mot nye horisonter kan vi gå fra den psykologiske dimensjonen av astrologien til den sjelelige. Det personlige fødselshoroskop blir da et kart som viser deg sjelens intensjon med dette livet. Det er ikke lengre en bok som kun beskriver begrensinger og styrker ved din personlighet eller ytre hendelser.

Astrologien snakker til deg om hva din sjel er kommet for å erfare, oppleve og utfolde på livsreisen som er deg. Når vi går dypere inn i opplevelsen av oss selv skjer noe forunderlig. Vi er ikke lengre i kamp med ytre hendelser, siden vi vet at de skjer fordi det er vår sjels høyeste ønske og intensjon med jordelivet.

Vår sjel er ikke kommet for å oppnå et bestemt resultat. Den er rett og slett ikke så dum at den sier før avspark til jordelivet: ”Hvis jeg ikke oppnår akkurat det målet og blir så og så rik, vellykket og flink, så anser jeg denne reisen for bortkastet og meningsløs.” Sjelen har en mye dypere forståelse av hvorfor den er på denne reisen gjennom kontrastenes landskap. Den ønsker å erfare livet i sin fulle bredde. Det er med andre ord erfaringen som er viktig, ikke resultatet.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

Sjelens intensjon med det jordiske liv synes å være å erfare og oppleve det nye og ukjente. Med andre ord det som den verken har kontroll over eller vet hvordan ender.


Sjelens stjernetegn
For å illustrere forskjellen på den psykologiske astrologi og den spirituelle vil jeg ta en rask gjennomgang av ett hovedtrekk med hvert de 12 stjernetegnene og se på forskjellen mellom tilfredsstillelse av jegets behov for kontroll og suksess og sjelens intensjon.

Væren
Sjelens intensjon med å fødes på frekvensen Vær er å utforske og oppleve ukjente sider av det å være et individ og ha en helt egen identitet. Jeget har en tendens til å tro at det må være uredd, sterkt og alltid like dyktig, mens sjelen egentlig ønsker å erfare hele mangfoldet av opplevelser som tilfaller et jeg.

Tyren
Sjelens intensjon er å erfare fullt og helt å være en del av den fysiske verden og hvordan man som individ skaper i det fysiske. Jeget har ofte et behov for å skape noe som gir trygghet, eller noe andre kan beundre og respektere det for.

Tvillingen
Sjelens intensjon er å erfare mangfoldet av tanker og ideer og leke seg med alle spørsmålene og utforske de uendelige mulighetene som tankene gir tilgang på. Jeget har ofte ett behov for å ha de riktige meninger og vite svaret på alt mulig.

Krepsen
Sjelens intensjon er å oppleve å elske seg selv og erfare tilhørighet og utveksling av kjærlighet. Jeget har ofte en følelse av at det må velge mellom å ofre seg selv for andre, eller ofre andre for seg selv. Når jeget innser at det ikke har noen betydning om man er snill nok eller elsker/blir elsket nok slutter det å føle seg utilstrekkelig.

Løven
Sjelens intensjon er å erfare å gjennomstrømmes av energi og være et fokuspunkt for livskraft. Jeget har en tendens til å tro at andre må se hva det holder på med og like det de ser.

Jomfruen
Sjelens intensjon er å erfare hvordan hver enkelt bit virker i samspill med helheten og se hva som skjer når man velger den ene biten fremfor den andre. Valg og fokus er skapelse. Jeget har en tendens til alltid å ønske å velge den riktige biten på rett sted til rett tid. Med andre ord å mestre spillet perfekt. Sjelens intensjon er å være med å spille.

Vekten
Sjelens intensjon er å erfare mangfoldet i forhold og utveksling og deling med andre individer. Jeget tror det må få til det perfekte forhold og skape varige og vellykte relasjoner. Når jeget innser at det er å erfare relasjoner som er det viktige, ikke varighet eller evig harmoni, så kan det se at det faktisk alltid arbeider med å utfolde sjelens intensjon.

Skorpionen
Sjelens intensjon er å erfare å være et fokuspunkt for intens og konsentrert kjærlighet. Jeget er ofte redd for å ikke få eller miste, siden følelsene er så intense. Når det innser at det er intensiteten som er det viktige kan det lettere samarbeide med sjelens intensjon.

Skytten
Sjelens intensjon er å lære å finne, velge og følge mening. Jeget får iblant problemer fordi det tror det må ha riktig mening og at det samme er sant og meningsfullt for alle.

Steinbukk
Sjelen intensjon er å erfare hvordan ting bygges opp og hvordan de rives ned. Jeget tror det må bygge det beste byggverket, eller ihvertfall være den mest effektive til å både bygge opp og rive ned.

Vannmann
Sjelens intensjon er å erfare å være et unikt individ sammen med andre unike individer. Jeget kan finne på å tro at det er en riktig måte å være unik på, eller at noen er mer unike enn andre. Som for alle andre tegn er det lett å være i harmoni med sjelens intensjon. Det gjelder i Vannmannens tilfelle rett og slett å innse at alle, inkludert en selv, alltid er unike individer sammen med andre unike individer.

Fisk
Sjelens intensjon er å se dråpen i havet og havet i dråpen. Jeget har en tendens til å tro at noe er bare havet og at noe annet er bare dråpen. Sjelen er kommet for å erfare begge deler – jeget prøver ofte å separere dråpen fra havet.


Astrolog og forfatter Per Henrik Gullfoss (f.1957) har arbeidet med alternativ bevissthet siden 1980. Siden 2005 har han utviklet og arbeidet mest med den spirituelle astrologien. Boken han har skrevet om dette finnes bare på engelsk: «The complete book of spiritual astrology».


Relatert:
Finn astrolog – horoskop

Kurs og utdanning i astrologi

 

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.