Snåsamannen er ikke den eneste

Foto: Privat/Faksimile Norsk Filmdistribusjon

Den nye filmen om Joralf Gjerstad – Snåsamannen, skaper både nysgjerrighet og debatt. Inge Ås, som selv har erfaring med energiarbeid og healing gjennom en årrekke ser på hans virke i et bredere perspektiv.

Stikkord: Medfødt eller lært, kvakksalvere, hekseprosesser, pasientsikkerhet, placebo og forskning.

 

Joralf Gjerstad fra Snåsa har gjennom et langt liv hjulpet mange mennesker til bedre helse og livskvalitet. Den snart 90 år gamle mannen, kjent for sine varme hender, har siden han var i tyve-årene hatt besøk av mer enn 60.000 mennesker fra fjern og nær, som har reist til han med håp om å få hjelp med plager og sykdom.

 

Det blir snakket, det har blitt skrevet bøker om Snåsamannen, eller Snåsagubben, Snåsakallen, Trollmannen fra Snåsa, som han også har blitt kalt. I 2001 fikk han Kong Haralds heder for sin gjerning og ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

 

Dokumentarfilmen ”Mannen fra Snåsa” av Margreth Olin hadde premiere 22 januar 2016. Filmen får stor oppmerksomhet og folk strømmer til kinosaler landet rundt for å se. Mange er nysgjerrige og interessert i hva som skjer i behandlingsrommet, mens skeptikere helst fornekter healingen som skjer og kaller det tilfeldigheter.

 

Og nettopp hva det er som egentlig skjer, er det store spørsmålet. Har Joralf Gjerstad en unik evne? Er healing som en kraft utenfra, som kun formidles gjennom en person med healingevner eller såkalte varme hender? Eller er det sånn at vi alle er utstyrt med denne evnen og at den kan utvikles? Kanskje healeren kun er en katalysator for en healingprosess som vi alle kan erfare i egen kropp?

Hva er Healing (Behandler.no)

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora


Inge Ås, grunnlegger av ILIANA akademiet, har mer enn 30 års erfaring med selvutvikling og healing. Hun har selv sett filmen og vi spør henne om hun tror Snåsamannen har spesielle evner eller talent:

– Ja det tror jeg og jeg tror han har hjulpet mange, rett og slett fordi jeg tror det de selv forteller. Og la meg si det med en gang; Margreth Olin har laget et fabelaktig, varm og viktig dokumentarfilm om ham og hans virke. Men han er ikke alene om dette. Nå viser det seg at det har vært flere Snåsamenn/kvinner bakover i tid. Og jeg tror egentlig hver dal i Norge har hatt sine. Men mange går nok stille i dørene og er redd for å bli gjort narr av, med god grunn. Min oldefar sa at han hørte naboer “kalle” på seg når de trengte hjelp. Til sin kones fortvilelse gikk han da i timevis til den han mente han hørte. Historiene sier at han forutså flere begivenheter som viste seg å stemme. Han var kanskje en slags “snåsamann”?


Snåsamannen sier selv at det ikke er healing det han gjør. Han snakker om Åndelig gave og vil ikke settes i sammenheng med andre som arbeider med alternativ behandling og healing.

 

– Joralf Gjerstad fungerer innen en gammel kristen tradisjon hvor det er Den hellige Ånd eller Gud som helbreder og ikke ham selv. Dermed tar han hverken ros og anerkjennelse eller på den andre siden, ansvar for om det fungerer eller ikke. Du kan si at han “stiller seg til rådighet”. Hva han mener med ordet healing er ikke godt for meg å si, men det ser ut som om han skiller mellom medfødt og lært. Hvis det er slik lurer jeg likevel på hvorfor det er ikke medfødt hos alle når det ikke er dem selv, men den hellige ånd som virker? Og hvordan kan det ha seg at ikke-religiøse healere ofte får de samme reaksjoner og resultater?

 

– Han har dessverre uttalt seg ganske negativt om andre som også hjelper på lignende måter og bruker betegnelsen kvakksalvere, som opprinnelig var et skjellsord brukt om omreisende som tilbød behandlinger og preparater som ble solgt uten offentlig kontroll. Kvakksalver kommer for øvrig fra nederlandsk kwakzalver eller tyske Quacksalber og betyr «en som kludrer med salver». Det er ikke så mange som vet at den gamle “kvakksalverloven” som den ble kalt på folkemunne, egentlig var en lov mot tatere og jøder, altså en rasistisk lov som støttet paragraf 2 i grunnloven, den såkalte jødeparagrafen som ble opphevet i 1951. Men uautoriserte som hadde bodd i Norge i minimum 10 år hadde ganske frie hender til å behandle alt annet enn noen alvorlige sykdommer som var nevnt i loven. Sånn sett kan du si at denne loven var mer liberal enn den nye Lov om alternativ behandling av sykdom”. Så de som vil ha ”kvakksalverloven” tilbake som ble opphevet i 2001 vet egentlig ikke hva de snakker om, forteller Inge Ås.

 

Hun vet ikke hvorfor Joralf har behov for å avgrense seg slik, men tenker at det er logisk i forhold den kristne tradisjonen han tross alt står i.

 

– Vi vet jo at kirken har ønsket et monopol over behandling av sykdom helt fra inkvisisjonen / hekseprosessene – som for øvrig var sterkest mellom 1550-1650, hvor folkemedisinen nærmest ble utryddet og paradoksalt nok samtidig tatt inn i klostre. Så argumentet fra kristne om at healing kun måtte underlegges den kristne Gud og at all annen healing var fra djevelen lever i beste velgående blant annet i Pinsemenigheter i Norge, noe sjamanen Eirik Myrhaug og jeg fikk erfare i diskusjonen vi var med på i TV-programmet Brobyggerne, så sent som i 2001.

 

– Antroposofen Rudolf Steiner (1861-1925) skilte mellom instinktive healere med medfødte evner og healere som utviklet evner pga en spirituell utvikling mot å bli et “våkent” menneske. Men han satt et kvalitetsstempel på den siste varianten og hadde diskusjoner med Marcello Hagen (1878-1967) som selv mente at han hadde evnene fra barnsben av. I annonser i Dagbladet står det ofte «medfødte evner”, og dette brukes som et argument på kvalitet.

 

I forbindelse med ILIANA akademiets SELVutviklingskurs har Inge i over 30 år beskjeftiget seg med både det hun kaller selvhealing og det hun kaller kontakthealing, og hennes erfaring er at alle har muligheter til å videreutvikle muligheter i seg selv og være til en viss hjelp for andre.

– Mange blir sjokkerte når de prøver og erfarer hvilken effekt små, små påvirkninger kan avstedkomme både i dem selv og andre, forteller den erfarne grunnleggeren.

 

– Men som psykiater Daniel Benor viser i sine bøker hvor han intervjuer forskjellige healere, så virker det som om mange healere utvikler individuelle forklaringer på fenomenene de opplever. Professor Benor er blant annet kjent for å ha etablert ”The Doctor-Healer Network” i England og USA. Han har samlet en del forskning og sier at hvis healing hadde vært en pille så hadde den vært på markedet for lenge siden.

(Artikkelen fortsetter under annonsen)

Annonse

– Professor James Ochman med bakgrunn innen blant annet biologi og ulike metoder innen alternativ behandling, mener at det er bindevevet som blir aktivisert via «magnetisk healing», og alle som har prøvd å kjenne i energifeltet rundt et menneske, eller på kroppen, kan oppfatte temperatursvingninger og magnetiske fenomener. Han er for mange kjent som forfatter av bøkene ”Energy Medicine: The Scientific Basis” og ”Energy Medicine in Therapeutics and Human Performance”.

 

– Professor Valerie Hunt (1916-2014) er mest kjent for sin banebrytende forskning innen bioenergi. Hun studerte blant annet hva som skjer både med healeren og medhealeren og mente at det som skjer under healing er at medhealeren strekker seg mot healerens energifelt og dermed får et lite ”dytt” ( nudge) til selvhjelp. Hun mente hun kunne måle energiene hver healer benytter og at dette kan forklare hvorfor noen healere har mer effekt på fysiske symptomer og smerter, andre på mentale og emosjonelle problemer o.l.

 

Kan alle lære healing?
Slik Inge Ås ser det er alle født med en selvhelende evne både fysisk og psykisk. – Og det meste kan jo forsterkes via kunnskap og øving, legger hun til.

– Alle kan også påvirke et annet menneskets selvhelbredende evne. Men ikke alle kan påvirke alle. Så det er en blanding av talent, interesse og utvikling som skal til. Likevel vil de fleste som jobber med energiarbeid i en eller annen form si at det er en tredeling når det gjelder effekt. 1/3 blir merkbart bedre eller definerer seg friske, 1/3 får en viss bedring og lindring og 1/3 merker ingen ting.


Mens mange er fortrolig med, eller åpen for energiarbeid og healing er det andre som tror dette bare er tull og tøys og lureri. Spiller det noen rolle om klienten tror på healing?

 

– For noen og for andre ikke. Fordi jeg er opptatt av at medhealeren/klienten selv skal få en forståelse av at de er medskapende i prosessen vil jeg ofte samarbeide på forskjellige måter og lære bort pusteøvelser, visualiseringer o.l. som de også kan bruke hjemme. At mennesker får mer kontakt med egen kropp og psyke og tar mer ansvar for egen helse kan jo bare være positivt. At noen velger å kalle dette paranormalt er vel bare fordi vi ennå ikke forstår det helt.

 

– Synskhet er et felt som det forskes mye på innen militære internasjonalt. Vi forstår jo ikke helt hvilke muligheter som ligger i mennesket. Placebo, vår mulighet til å “innbille” oss noe som får en positiv effekt fysisk og psykisk er et annet felt jeg er interessert i. Vi må være ærlige på at det er mye vi ikke forstår.

 

– Selvfølgelig vil det også være lurendreiere. Men løsningen er ikke å forby noen å legge hendene sine på et annet menneske, noe som faktisk ikke skader. Likevel er det viktig med pasientsikkerhet, og som Joralf også selv sier, viktig å sende folk til doktor. Det tror jeg mange seriøse behandlere er klar over.

 

Inge Ås så filmen på premieren på Colosseum kino i Oslo og er glad for den mulighet den gir til diskusjon rundt emnet.

– Margreth Olin har jeg stor sans for og håndverket hennes skinner tydelig gjennom her også. Jeg opplevde filmen som rolig, god og varmende. Og smilene du kunne se i ansiktene til kinopublikummet var et tydelig bevis på at den traff et sted som det er viktig å treffe. For vi trenger varme i denne verden hvor mange mennesker opplever at mye er skremmende og vanskelig. Og så får vi ta diskusjonene som kommer!

 

Relatert:

Ønsker du kontakt med en healer?

Finn behandler på Behandler.no >> Healing

Hva er Healing (Behandler.no)


ALTERNATIV.NO/Kurs og utdanning


Relaterte saker på ALTERNATIV.NO:

Healer med konkret resultat

Vi fikk hjelp av en healer

Aktuelle kurs og utdanning
Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.