Verdensfred bygges opp i Alvdal

Jordklode og hender
Foto: Schutterstock

Kan vi finne fred sammen? Mange av verdens konflikter oppstår på bakgrunn av ulike livssyn og trossystemer. Bjørn Pettersen, som gjennom en årrekke har vært engasjert i etablering av et fredsuniversitet i Norge, belyser dette spørsmålet.


Gjennom mange år har Bjørn Pettersen engasjert seg i fredsspørsmål, mennesket og ubrukte potensialer som en nøkkel til fred i verden og harmoni for den enkelte. Han holder til i Alvdal, hvor han er kjent for å ha tatt over arbeidet med å realisere for et fredsuniversitet på Tronfjell. Nå er prosjektet et steg videre, med oppkjøp av det tradisjonsrike Tronsvangen Seter i Alvdal og med aktiviteter i regi av Tronfjell Fredsuniversitet.

Det var indiske Swami Sri Ananda Acharya (1881-1945) som kom til Alvdal i 1917 med en visjon om å bygge et fredsuniversitet, et sted hvor alle nasjoner samles i fred. Historien om vismannen med turban, som kom ridende på sin store hvite hest er godt kjent for mange. Han slo seg ned i fjellbygda og bodde på Tronsvangen i nesten tredve år. I dag er det Bjørn Petteren som bærer visjonen videre, gjennom Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet.

– Et fredsuniversitet skal være et senter for menneskeheten, hvor mennesket selv står i sentrum, sier Bjørn Pettersen til Alternativ.no

Han ser for seg et ”humaniversitet” som arbeider for utviklingen av individet, fysisk, mentalt og åndelig, gjennom den enkeltes egne naturlige ressurser, og som reiser sentrale og universelt menneskelige saker på et kollektivt nivå.

Men finnes det en felles grunn for menneskeheten, spør Pettersen. Er det mulig å få et helhetlig menneskesyn og meningsfylt perspektiv på menneskeheten, på tvers av alle raseskiller, landegrenser språkbarrierer, sosiale forskjeller, kjønnsskiller og ideologiske, filosofiske eller religiøse trosoppfatninger? Finnes det en sannhet som er like sann for alle, eller er Sannheten noe som kan begrenses, gjøres krav på eller eies?

I en nyskrevet bok tar Pettersen utgangspunkt i religion for å belyse sine spørsmål. Han vil at man skal se nærmere på hva som ligger bakenfor uvitenhet og fordommer, kunnskap og makt, navn, tittel, personlige ambisjoner og egeninteresse.

– Få ting gjør så vondt som og får så alvorlige og vidtrekkende konsekvenser om religiøs trangsynthet og fanatisme. Dette ser vi konkrete eksempler på hver dag og historien er farget blodrød i religionenes navn. Innen hver religiøs gruppering er det alltid såkalte ”rettroende”, som hevder at deres religion er den eneste sanne og at alle andre er falske og et resultat av onde krefter.

Han mener at det er viktig at vi lærer de forskjellige religionene å kjenne – på de ulike religionenes egne premisser. Og ikke minst er det viktig å lære om deres felles grunnlag. At de forskjellige religionene har den samme indre kjerne, kjerne i en universell religion.

Tronsvangen seter
I påvente av den videre prosessen med bygging av Fredsuniversitetet, har Bjørn Pettersen nylig åpent et retreat- og kurssted på Tronsvangen Seter i Alvdal. Foto privat

Med blikk både på religionshistorie, og forskning, og sett fra både et psykologisk og filosofisk aspekt, ønsker han å skape en bevissthet om hvordan religion oppstår og virker.


Pettersen søker ”Det universelle”, det som er likt for alle mennesker, som art og vesen.
– Det er synonymt med ”åndelig” – ”livets kraft” eller ”urkraft”, og som driver oss alle, bevisst eller ubevisst. På dette nivået utviskes alle individuelle og kollektive grenser, og religionene mister sine spesifikke farger. De smelter sammen i ett lys, i den enhetlige kilden, sier Bjørn Pettersen.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

– Åndelighet er å gå inn i sitt eget hjerte, hinsides illusjonene om godt og ondt, og oppdage det uendelige havet av Kjærlighet som er der, alltid og uforanderlig.

 

Fredsuniversitetet som Bjørn Pettersen jobber for, er tenkt bygget på en flate på Tronfjell i Alvdal. Arkitekttegninger er klare, regulering er i orden, men i likhet med andre store prosjekter er det finansiering som stadig gjenstår.

Fra 1978 og fram til i fjor bodde og arbeidet Pettersen på ”Shantibu” i Trondsvanglia. I påvente av den videre prosessen med realisering har han nå etablert seg på det gamle seterhotellet Tronsvangen Seter, litt høyere opp i terrenget i Alvdal. Her er det nylig åpent retreat- og kurssted, med aktiviteter i regi av Tronfjell Fredsuniversitet.

Bjørn Pettersen
Bjørn Pettersen kom til Alvdal i 1978. Siden den gang har han jobbet med å føre visjonen om et Fredsuniversitet videre. Foto privat

Referanse:

”Universell Religion”, Bjørn Pettersen 2016.
ISBN 978-82-690326-0-4

Tronfjell Fredsuniversitet


Relatert:

MARKEDSPLASSEN/Retreat – helseopphold

Relaterte saker om BEVISSTHET

Aktuelle kurs og utdanning
Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.