Hvordan kan en klarsynt hjelpe deg?

Foto: Schutterstock

Mange oppsøker en klarsynt for å få svar på spørsmål og hjelp til å komme gjennom en vanskelig situasjon. Men hva ser egentlig klarsynte, og hvordan kan vi vite at det stemmer?

 

Klarsyn og synskhet er forbundet med mystikk og spesielle evner. Samtidig hevdes det at vi alle har evnen til klarsyn i oss. Men for noen er denne tilgangen til å fornemme eller forutse situasjoner og hendelser mer oppe i dagen enn for andre. Klarsyn kommer fra det franske ordet clairvoyance som betyr ”klar visjon”. Andre ord for klarsynt er synsk, seerske, telepatisk, sjette sans, psykisk sans.

Man kan si at klarsynte er mer følsomme for «informasjon» fra et objekt, person, sted eller fysiske hendelse som er utenfor alminnelig rekkevidde av våre sanser.

Hos enkelte kommer det informasjon som impulser når som helst, i form av bilder, lukter, lyder eller fornemmelser. Andre setter seg selv i en bestemt tilstand eller bruker hjelpemidler som tarot, kaffegrut, kort, pendel eller annet.

Kjente klarsynte
Det finnes mange beretninger om mennesker, kjent for sitt klarsyn eller clairvoyance. De har hjulpet med å finne personer og ting, eller de har gitt råd til mennesker som søker hjelp i vanskelige spørsmål. Noen har talent for å se sykdom og kan kombinere det med helbredende krefter.

Les mer: Hva er healing (Behander.no)

En av Norges mest kjente synske, Anna Elisabeth Westerlund (1907-1995) jobbet både som ”spåkone” og hun bidro i leteaksjoner. For det norske folk ble hun godt kjent gjennom intervjuer i ukeblader og i ett av dem hadde hun til og med en fast spalte.

Westerlund fikk dedikert et temanummer av Tradisjon – tidsskrift for folkeminnevitenskap i anledning 75-årsdagen i 1982, og bidro selv med lederartikkelen «Å være synsk». Hun mente selv at hennes påståtte evner ikke hadde noe overnaturlig ved seg, men hadde med fysikk og anatomi å gjøre, «bølger» som enkelte mennesker kan fange opp – og andre ikke.

Det sies at legendariske Marcello Haugen, som også levde i Norge (1878-1967) hadde en spesiell evne til å se hva som feilet. Folk som oppsøkte han med sine plager fikk ofte stilte riktig diagnose ut ifra hans klarsyn. Haugen ga gjerne healing og råd til dem som kom, og det er svært mange som har stått fram med sine historier om ”mirakuløs” helbredelse.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

Joralf Gjerstad (1926 -2021), kjent som Snåsamannen eller Snåsakallen, viste også evner i sitt arbeid som ligner på Marcello Haugen. Hjemme på Snåsa tok han imot tusenvis av mennesker som han behandlet ved hjelp av klarsynthet og varme hender. Hans virke ble satt stor pris på og i januar i 2002 ble han hedret for sin gjerning som healer med Kongens fortjenestemedalje i sølv.

Det har vært flere bokutgivelser, blant annet biografien til Ingar Sletten Kolloen ”Snåsamannen – Kraften som helbreder”, som ble en bestselger. I januar 2016 hadde Margreth Olins dokumentarfilm ”Mannen fra Snåsa” premiere. Filmen, som beskriver menneskers møte med Snåsamannen, ble godt mottatt.

Les også: Snåsamannen er ikke den eneste


Edgar Cayce
(1877-1945) ble kalt ”Den sovende profet” og hadde i likhet med Marcello Haugen og Snåsamannen Joralf Gjerstad, et talent for å stille diagnose. Han aksepterte først ikke sine egne evner og var en ihuga skeptiker, men måtte etter hvert overgi seg.

Forskere over hele verden har forsøkt å finne svar på spørsmål rundt både synskhet og såkalt overnaturlige opplevelser. Ett av disse stedene er Anomalistic Psychology Research Unit ved Goldsmiths University of London, men det ser ut til å være vanskelig for forskerne å måle og finne svar.

Klarsyn og ansvar
Det er god tilgang på tjenester fra klarsynte som tilbyr sine tjenester. Mange opplever støtte og hjelp i en vanskelig situasjon, men er det alltid lurt å ta til seg råd som blir gitt?

Personer som kaller seg klarsynte og tar imot klienter for konsultasjon påtar seg et stort ansvar. Den som søker hjelp er ofte i en sårbar og søkende situasjon og ordene som blir sagt kan påvirke i stor grad.

Et fenomen innen klarsyn og spådom er ”selvoppfylte profetier”. Det man får høre hos en klarsynt kan man bevisst eller ubevisst programmere seg selv med.

Enkelte klarsynte forteller sine klienter hva som vil skje i framtiden. Da bør det ringe en ”våkne opp bjelle”. Et kjent fenomen innen klarsyn og spådom er ”selvoppfylte profetier”. Det man får høre hos en klarsynt kan man bevisst eller ubevisst programmere seg selv med. Det man har fått vite skal hende, faktisk gjør det, men ikke nødvendigvis fordi man har gjort kloke valg ut ifra seg selv og eget ståsted.

Det er nemlig ikke sikkert at det man blir rådet til er til det beste for en. Det en klarsynt ser og sier kan være påvirket av egen erfaring, ønsker og behov. Det er viktig å være klar og ”på plass” i seg selv; kjenne nøye etter og skille på hva som er sitt og hva som ikke stemmer, når man får en konsultasjon eller reading.

Det er fort gjort å gå i feller. En klarsynt kan fortelle helt konkrete riktige ting som f.eks. hvordan du bor og gi en tilnærmet nøyaktig beskrivelse av familiesituasjon og hva du jobber med. Man lar seg imponere og tar for gitt at alt annet som blir sagt er riktig og sant. Det behøver det ikke å være. Det er viktig å huske på at fremtiden endrer seg hele tiden og vi kan ta forskjellige valg som påvirker livene våre.

Alternativ.no har fått flere henvendelser fra personer som har vanskelige erfaringer fra konsultasjoner hos klarsynte.
Særlig en gjorde inntrykk. En kvinne fikk høre at hun skulle få et barn men at det barnet ville dø. En slik beskjed kan fungere som en kraftig forgiftning og er lang utenfor hva som kan kalles etisk.

Samtidig er det mange som har glede og nytte av å snakke med en klarsynt veileder. Man kan for eksempel få hjelp til å se en situasjon klarere og dermed bli i stand til å få orden på livet sitt eller gjøre gode valg.

 

Alternativ.no har utarbeidet en veileder, som oppfordrer deg som søker råd og veiledning hos en klarsynt å være oppmerksom på noen punkter:

VEILEDER I OPPMERKSOMHET VED KONSULTASJON I KARSYN OG SPÅDOM

1. Husk at den klarsynte/den som spår er et menneske, som er påvirket av egne erfaringer, ønsker og behov. Gir informasjonen som blir gitt gjenklang hos deg?

2. Det kan være lurt å planlegge ved å lage en liste med spørsmål du ønsker svar på.

3. Vær på vakt hvis du blir fortalt noe om hva som skal skje i din fremtid. Fremtiden forandrer seg hele tiden og du er selv sjefen i ditt eget liv.

4. Selv om du får høre noe som stemmer, betyr ikke det at du blindt kan ta for gitt alt annet som blir sagt. Mental og følelsesmessig ”forgiftning” kan oppstå, uten hensikt fra utøver.

5. Tenk over i hvilken grad du ønsker å la deg påvirke av det som blir sagt i en konsultasjon. ”Selvoppfylte profetier” kan oppstå hvis man lar seg styre av det som blir sagt.

6. Har du undersøkt kostnaden? En telefonkonsultasjon betales ofte via telefonregningen, og en 30 minutters telefonsamtale kan koste opp mot 1000 kroner.

7. Vær bevisst før du tar kontakt med en klarsynt. Mange har nytte av å snakke med en klarsynt veileder, men er konsultasjonen rett måte å finne svar på ditt spørsmål?


Relaterte linker:

Markedsplassen/Klarsynte, Medium, Spådom

Markedsplassen/Tarot

Markedsplassen/Astrologer, horoskop

Kurs i Kanalisering

Kurs i Mediumsutvikling

Kurs i Spiritisme

Kurs i Intuisjon

Kurs i Selvutvikling/EgenutviklingRelatere saker på Alternativ.no:

Snåsamannen er ikke den eneste
Filmen om Joralf Gjerstad – Snåsamannen, skaper både nysgjerrighet og debatt. Inge Ås, som selv har erfaring med energiarbeid og healing gjennom en årrekke ser på hans virke i et bredere perspektiv.

Bruker sitt klarsyn til å finne savnede
Michael Winger har funnet bortkomne som politiet har gitt opp å lete etter. Men hva består egentlig klarsynet i og hva foregår under dette arbeidet?

Tør du å stole på intuisjonen?
Selv om vi ikke vet hvorfor, velger vi ofte riktig når vi tør å følge intuisjonen. Men hvordan – hva skal vi lytte til?

Ønsker du kontakt med behandler, terapeut veileder innen helhetlig helse?


> Se BEHANDLERLISTEN, Behandler.no

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.