Intuisjonen – vårt eget ressurssenter

Foto: Schutterstock

Noen ganger bare vet vi hva som er riktig eller hva vi bør gjøre. Men hva er egentlig intuisjon og hvordan kan vi bruke intuisjonen optimalt?


Kroppslig reaksjon – Skjebnevei eller prestasjon – Psykologisk forklaring – Biologisk forklaring – Filosofisk forklaring – Intuitiv eller synsk – Oppdager ressurser – Tips – hvordan du kan utvikle din intuisjon


Vi bruker intuisjonen når vi skal ta avgjørelser i dagliglivet og for å finne frem til vår skjebnevei. Noen ganger bare vet vi hva som er riktig – at noe stemmer eller ikke stemmer. Men hvor kommer intuisjonen fra? Bygger intuisjonen på kunnskap vi allerede sitter inne med eller kommer den som en stemme fra universet? Kan vi lære oss å bli mer intuitive?

– Ja, sier Grethe Holtan ved Intuisjonsskolen til Alternativ.no
Alle som vil kan utvikle sin intuisjon. Alle har intuisjon, jeg har ikke hørt noen fornekte at de har intuisjon. Utfordringen er å finne den, forstå den, tørre å stole på den og til slutt bruke den.

Grethe Holtan er utdannet Master of Business and Marketing fra Handelshøyskolen BI i Oslo og har arbeidet i mange år nasjonalt og internasjonalt innen salg, markedsføring, ledelse, strategi og økonomi. Gjennom en årrekke har hun fordypet seg i området intuisjon og arbeider som coach og kursleder både for bedrifter og privatpersoner.

Kroppslig reaksjon
Å se på eller å betrakte er betydningen av det latinske ordet intuisjon.

– Når man opplever intuisjon, ser eller betrakter man noe, og opplever en umiddelbar forståelse eller overbevisning av et eller annet, uten å bruke tid til å reflektere eller analysere, sier Grethe Holtan.

– Man opplever å se en ny sammenheng når man gjerne er opptatt med noe helt annet. Som oftest kommer kunnskapen overraskende på en og den kan ikke styres eller bestilles. Intuisjonen oppleves på forskjellig måter, noen opplever den som en følelse, andre som en tanke og enkelte som en indre stemme som snakker inne i deg.

Forskerne er enige i at man får en kroppslig reaksjon på en eller annen måte, men måten man kjenner intuisjonen på er gjerne forskjellig fra person til person. Noen fryser på ryggen, andre får ”nerver” i magen, mens enkelte opplever det som erfaring, ”jeg bare vet at det er sånn”.

Intuisjonen kan komme til oss i form av klare oppfatninger, en svak overbevisning/følelse eller glimtvise bilder eller kunnskap, gjerne i bruddstykker.

– Intuisjonsskolen definerer intuisjon som det du reagerer på, stopper opp ved eller legger spesielt merke til, alt fra noen sekunder til flere timer eller dager. Disse inntrykkene, følelsene eller tankene må tolkes eller omformes til personlig informasjon, forklarer Holtan.

Intuisjonsskolen deler intuisjonen inn i tre ulike typer:

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

1. Glimtvise tankesprang, såkalte A-ha oppleveser (Freud).
2. Den sanselige intuisjonen, sanseinntrykk gir deg ny informasjon som blander seg med tidligere erfaring som igjen gir deg en ny oppfatning/overbevisning (Jung).
3. Den erfaringsbaserte intuisjonen som bygger på solid erfaring. Når noen elementer mangler i ditt erfaringsbaserte helhetsbilde, slår intuisjonen alarm, her er det noe som ikke stemmer (Kahneman).

Skjebnevei eller prestasjon
Det er forskjellige måter å definere intuisjonen og forskjellige områder i livet man kan bruke den. Utifra et esoterisk eller alternativt perspektiv forklares ofte intuisjonens hovedfunksjon som et verktøy for å finne sin skjebnevei, livsoppgave eller medfødte evner. Noen mener de kan finne fram til tidligere liv og oppnå kontakt med ulike dimenesjoner eller energier, ved hjelp av intuisjon. For enkelte oppleves den som om det er sjelen som snakker til oss og at intuisjonen er åndelig veiledning og guiding.

Andre har fokus på prestasjon når man snakker om intuisjon. Dette perspektivet kommer gjerne fra toppidrett og næringsliv hvor intuisjonen brukes på grunn av ønske og vilje til prestasjon eller resultater.

Psykologisk forklaring
Er intuisjon å få en rask tilgang på informasjon man allerede har tilgang på?

– Ja, det psykologiske perspektivet mener det. Du har tatt inn så mye informasjon at det ikke er plass til alt i bevisstheten din, slik at du blir nødt til å legge noe på lageret, dvs. i det ubevisste. Så er det ulike måter å innhente denne kunnskapen på fra det ubevisste til det bevisste.

Men hvor intuisjonen kommer fra forklares fra ulike perspektiv eller faglige retninger – i tillegg til det psykologiske finnes det også en biologisk og en filosofisk forklaringsmodell, ifølge Holtan.

Biologisk forklaring
Innen biologien defineres Intuisjonen som et instinkt vi alle har i oss fra vi blir født. Vi reagerer på noe og agerer direkte uten å tenke noe mer på det. Det er helt naturlig og skal ikke analyseres eller tolkes, og det er ”riktig” for oss. Det kan være riktig – galt problematikk, små eller store valg som skal taes. Da gjør man det som føles eller oppleves som riktig for deg selv.

Filosofisk forklaring
Intuisjon forklart utifra et filosofiske perspektiv, kan man si er rasjonelt orientert. Platon og andre filosofer mente at man har svarene inne i seg selv basert på verdier og tidligere valg man har tatt. Man må altså gå inn i seg selv, bli kjent med seg selv for å få svar.

Henri Bergson kom med sin filosofiske forklaring på intuisjon i 1989 hvor han mener at intuisjonen er en form for erkjennelse som er vidt forskjellig fra intellektets. Bergsons syn på dette punktet er beslektet med mystikernes teorier om opplevelsen av det absolutte.

Intuitiv eller synsk
Hva er forskjellen på det å være intuitiv og det å være synsk?

– Når man er intuitiv så bruker man ny kunnskap eller forståelse i eget liv til eget bruk. Man opplever nye betraktninger eller sammenhenger som hjelper deg videre på din vei. Det kan være ut fra egne mål, verdier eller ønsker/drømmer.

Når man er synsk, så bruker man intuitive evner utover seg selv og sitt liv. Det kommer an på hva man legger i begrepet synsk eller hvordan man definerer det. Synskhet, klarsyn eller clairvoyance kan forklares som en evne til å se mer enn det som er alminnelig ved bruk av vanlige menneskelige sanser. Klarsynte hevder at de kan se inn i fremtid eller fortid. Noen arbeider som medier og kommuniserer med noe eller noen i andre dimensjoner.

Hvordan kan man forklare at man f.eks. vet at en person ringer like før det ringer? Er det intuisjon?

– Ja, det er intuisjon hvis man legger det esoteriske eller alternative perspektiv til grunn som mener at man kan ta inn andres energier via tanker, telepati og egne spesielle evner.

Oppdager ressurser
Grethe Holtan holder kurs i inuisjon, både for private og næringsliv. Deltagerne lærer teknikker for å bruke intuisjonen sin mer effektivt, samt å forstå sammenhengen i ting som skjer rundt en.

– Alle typer mennesker i alle typer yrker, alle aldre og begge kjønn, melder seg på kurs, forteller Grethe Holtan. De fleste kan en del om intuisjon fra før og ønsker mer fordypning, nye aspekter eller mer helhet. Andre igjen har begynt å oppdage at de har flere ressurser i seg selv enn det rasjonelle og bevisste, og ønsker derfor å lære seg teknikkene for å identifisere og bruke sin egen intuisjon.

Og tilbakemeldinger viser at kursdeltagerne nyttiggjør sin nye forståelse av intuisjon.

– De lærer å bruke sin egen intuisjon til konkrete ting, både i jobb og privatliv. For mange handler det om å få bekreftelse på uklarheter, mens andre bruker det til beslutningstaking, ifølge Holtan.

– Noen benytter intuisjonskunnskapen aktivt i en påbegynt bevisstgjøringsprosess, mens enkelte ønsker å lære å se mulighetene rundt seg. For å si det enkelt, kan man si at intuisjonen drar deg i en viss retning, gjerne uten at du skjønner helt betydningen av det.

Tips – hvordan du kan utvikle din intuisjon
– Det første er å ønske å bruke sin egen intuisjon. Det andre er å forsøke å observere seg selv og sine reaksjoner, foreslår Grethe Holtan.
– Hvordan er det jeg opplever intuisjonen min? Er det skurr i magen, frysing på ryggen, følelser som kommer eller tanker som slår inn? Når er det jeg får slike reaksjoner? I hvilke sammenhenger og hvor lenge klarer jeg å holde dette?

– Når du klarer å gjenkjenne og identifisere intuisjonen din, må du notere deg ned nøyktig det du får inn. Tenk og reflektèr over det, og se på det igjen etter en stund. Hva kan dette dreie seg om for deg? Når informasjonen begynner å komme, er det tid for å lære å tolke eller omforme denne til personlig informasjon, dvs hva det kan betyr for nettopp deg. Vi vet at intuisjonen kommer i symboler og metaforiske bilder som må tolkes og settes inn i sammenhenger.


Hvordan åpne opp for inuisjonen

• Regelmessig meditasjon, avslapning eller fysisk trening for å aktivisere høyrehjernen
• Trene på å forbli nøytral, kutte ut egen erfaring og fordommer når intuisjonen snakker til deg, notèr det første du tar inn uten å tenke på hva det kan bety
• Øv på å la ting komme til deg, dvs å ta i mot informasjon, la høyrehjernen gå av seg selv og avvent
• Bli oppmerksom på signaler, tegn, synkroniteter og a-ha opplevelser også når du jobber rasjonelt
• Øv på avspennning når du er i aktivitet
• La det indre liv flyte/dagdrømming
• Tenk i bilder, visualisèr
• Øv på å gjøre noe som ikke er planlagt, hva legger du merke til?
• Opphold deg ute i naturen
• Tren på raske overganger mellom aktivisering av høyre og venstre hjernehalvdel
• Øv på tolkninger av symboler, tegn og metaforiske bilder

Bruk tid på overnevnte og tenk at du kun skal stille inn frekvensen i hjernen din, du skal med andre ord bli i stand til å ta i mot, ikke mase mot noe.

Grethe Holtan
- Alle som vil kan utvikle sin intuisjon, i følge Grethe Holtan, som driver Intuisjonsskolen.
Aktuelle kurs og utdanning
Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.