Intuisjon i drømmer – klardrømming

Foto: Schutterstock

Enkelte hevder at intuisjonen viser seg sterkest gjennom drømmer om natten. Noen kaller det for klardrømming eller lucid dreaming, som det heter på engelsk.

Klar-drømming betyr at man flyter inn og ut av ulike bevissthetstilstander slik at man til tider forstår at man drømmer. Man våkner midt i en drøm for så å sovne igjen. Deretter drives man inn i samme drøm. Mellom drøm og våken tilstand får man viktig informasjon som kan brukes videre i drømmen og også i det våkne liv. Dette er «gull» direkte fra underbevisstheten som huskes lettere nettopp fordi man våknet. Bli med videre så skal du få tips til hvordan du kan dra mer nytte av det som skjer om natten.

Bare 20 – 30 % av befolkningen er naturlige klardrømmere. De opplever minst en klardrøm i måneden. Andre kan trene seg opp, for det er faktisk mulig. Vi kan jobbe med å påvirke drømmen vår mens vi drømmer, og vi kan bruke klardrømmingen til å komme videre på de utfordringene vi har i vårt våkne liv. Underbevisstheten inneholder mye mer informasjon enn bevisstheten. Klardrømming kan åpne døren og slippe oss inn. Vær forberedt på å huske, notere og trene.

«Drømmene tillater oss å se løsninger som ikke
er synlige for vårt logiske, bevisste sinn»


Vi sover en tredjedel av livet vårt, og er i en tilstand med sterkt nedsatt bevissthet. Når vi drømmer, er vi inne i en slags innelukket kvasibevissthetstilstand som lever sitt eget liv, uten særlig påvirkning eller innflytelse på omverdenen. Dagens drømmeforskere mener at det kaotiske og bisarre innholdet i drømmene våre, er hjernens behov for å bearbeide sanseinntrykk og opplevelser fra våken tilstand, blandet sammen med minner og erfaringer.

Drømming er altså en prosess med et komplisert sett av særtrekk som berører både tenkning, hukommelse, persepsjon og følelser. Drømming er først og fremst en perseptuell opplevelse, med hallusinasjoner i forhold til alle sansekvalitetene, særlig syn, hørsel og kinestetikk. Det oppleves som ekte i den bevissthetstilstanden vi er i. Vi kjenner på reelle konsekvenser av det som skjer. Vi driver inn i den ene etter den andre drømmen, og i de mest usammenhengende historiene vi kan tenke oss. Dette er høyre hjernehalvdel kjent for, kapasiteten til å kunne tenke på flere parallelle ting på en gang uten at det byr på problemer.

«Hvis vi bærer lenge nok på en drøm, vil vi alltid få noe ut av den»
Carl Gustav Jung


Klardrømming foregår i REM
Klardrømming foregår hovedsaklig når vi er i Rem-søvn(rapid eye movement). Hjerne-halvdelene er da langt på vei koblet fra hverandre og aktiviteten i broen mellom dem er minimal. EEG-målinger viser at aktiviteten i høyre hjernehalvdel øker kraftig, og jobber faktisk hardere enn i våken tilstand. Høyre hjernehalvdel styres av følelser og oppmerksomhet (intuisjon), og dermed er det lettere å forstå hvorfor vi får så sterke reaksjoner og følelser i drømmene våre. PET-scanninger av REM dokumenterer om-fattende aktivering i emosjonsstrukturerene i hjernen. De fleste REM-drømmer inneholder følelseopplevelser på mellom 75% til 100%. Følelsene er varierte og sammensatte, ofte kombinert med undertoner eller stemninger som ro, irritabilitet, forvirring og motivasjon.

REM-søvn er bra for problemløsning og utvikling av intuisjon fordi hjernen jobber med å sette brikkene sammen og prøve ut nye sammenhenger. Du får en innsikt du ikke får tilgang til i våken tilstand. REM aktiverer følelser i områder av hjernen slik at ting som er intuitivt viktigst for oss prioriteres. Flere studier har vist at aha-øyeblikk eller intuisjon kommer etter REM-søvn.

«Siden intuisjonen som oftest viser seg i bilder,
sansing og følelser er drømmer en god formidler»


Slik trener vi opp klardrømming
Det som skjer når du våkner viktig. Mange opplever at de egentlig ikke er våkne. Man er gjerne i en døsig våken tilstand og må gjøre en ekstra innsats for å ikke sovne igjen. Det kan for eksempel å slå på lyset, gå på toalettet eller rett og slett stå opp. Ha penn og papir liggende på nattbordet. Skriv ned det du har i hodet ditt med en gang. Dersom du ikke orker, må du repetere for deg selv og undre deg litt over hva informasjonen går ut på. Du kan også si ting høyt for deg selv. Vær spesielt oppmerksom på det som sitter sterkest i deg. Vil du lære dette raskt må du notere. Du kan også bestemme deg for å ta det du opplever med videre inn i drømmen. Det kan være noe du ønsker å endre på, få vite mer om eller forstå bedre. Forsøk da å fokusere på det du ønsker å oppnå. Du har ikke så lang tid før du driver inn i søvn igjen. Neste gang du våkner eller tror du våkner, repeterer du samme oppskrift.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

Når du til slutt våkner om morgenen må du se på det du har skrevet og forsøke å huske hva som skjedde. Spør deg selv hva som gjorde mest inntrykk på deg eller hva du la best merke til. Intuisjon er utvelgelse av det som er viktigst for deg. Det er hint eller nøkler til sammenhenger du ikke helt har fått med deg. Skriv så ned dette og la hjernen jobbe videre med det. Fortsett å ta notatene frem og undre deg over hva det forsøker å fortelle deg. Snakk gjerne med andre om det. Skriv ned alle nye hint du får. På denne måten trener du opp intuisjonen gjennom klardrømming. Det gjelder å være tålmodig. Du får rikelig betalt når svarene og sammenhengene kommer til deg. Først en slags lettelse fordi du har «været» noe en stund og så glede fordi det oppleves så riktig for deg.

«Drømming er vår siste «villskap»
hvor vi kan visualisere og oppleve ting uten filter og kontroll»

Personlighet
Måten man klardrømmer på og hvordan man bearbeider informasjonen fra det ubevisste varierer fra person til person. Her er finnes det ingen fasit. Om du jobber i følelser, bilder, sansing eller tanker er opp til deg. Det som fungerer best for deg skal du forsterke. Noen bærer det meste inni seg og jobber hovedsaklig internt. Andre trenger å lufte ideer med andre og diskutere seg frem til «riktig svar».

Artikkelforfatter Grethe Holtan holder kurs i blant annet Intuisjon og drømmer ved Intuisjonsskolen (Foto: Inger Cecilie Ramstad Weedon)

Enkelte bruker tid på å få bekreftelse på at det de har tatt inn faktisk stemmer. De som er spesielt interesserte integrerer informasjonen på en rekke områder og berikes på mange nivåer. De jobber med sammenhenger og dypere innsikter i prosesss, gjerne over flere år. Noen hele livet. Det blir en måte å leve og utvikle det indre livet sitt på. Kall det gjerne å leve i parallelle bevisstheter.

Drømmemønster
Gjennom å trene vil du etterhvert se fellestrekk ved de viktigste klardrømmene dine. Da kan bruke tid og energi på de som betyr mest. Husk at det handler om tålmodighet og evnen til å bære på ufullstendig informasjon til du ser klart. Man må vente til sammenhengene eller svarene kommer. De er som bær som må modnes før de kan plukkes. Mange blir frustrerte over dette og gir litt opp underveis. Dette er likevel ingen dårlig ide. Det kan være lurt å slippe litt, la hjernen få jobbe i fred og ta i mot gullet når det kommer. Men da må du være klar til å ta i mot.

Har du lyst til å lære mer om dette er det bare å melde seg på kurs hos Intuisjonsskolen:

Kurs og utdanning i INTUISJONRelatert:

Intuisjon – en nøkkel til klare svar på dine spørsmål

FINN behandler, terapeut, coach på BEHANDLER.NO

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.