Chakra som verktøy – erfaringsvitenskap med stor nytteverdi

Foto: privat

Med beina på jorden har Inge Ås samlet sin kunnskap og erfaring med chakra og aura gjennom en årrekke og forteller i sin nye bok hvordan vi kan ha glede og nytte av dette i vårt arbeide med å bli hele mennesker.

Chakra og Aura forbinder vi gjerne med gamle begreper fra Østen, som har med kroppen, energi og farger å gjøre. Men bortsett fra det, er det mange som er undrende og nysgjerrige og lurer på hvorfor så mange mennesker fra forskjellige kulturer forholder seg til chakra.

Det har Inge Ås gjort noe med. Hun har nå samlet sin kunnskap og erfaring mellom to permer – en omfattende og vakker bok som fungerer både som et oppslagsverk og en historieforteller. Det er et stort arbeid som her framlegges av en av nordens mest erfarne personer innen energiarbeid.

– Nå utgir jeg en bok om chakra og energiarbeid, som er etterprøvd og direkte arbeidet med over lang tid. Dette er noe som har fungert for mange norske mennesker, sier Inge Ås til Alternativ.no

Ifølge forfatteren eksisterer alle hukommelsene dine og underbevisstheten din som energi i forbindelse med chakrene og auran. Gjennom chakra systemet får du noen håndtak til dører som er vanskelig å finne ellers.

– Alle trenger å finne grunnfjellet i seg selv.
For å tåle utfordringer og skape muligheter for reelt mangfold,
er det viktig å finne sin individuelle egenart på egne premisser.


Mange tidligere utgitt bøker om chakra har hatt en forenklet og skjematisert forklaringsmodell, som ikke har lagt vekt på den menneskelige prosess og sammenhenger. Her skiller «Den store chakraboka» seg ut fra annen litteratur – også ved at den retter et kritisk blikk mot oppleste sannheter.

Aktiv selvutvikling
Inge Ås ble introdusert for chakra og aura allerede på 1970-tallet i Danmark i forbinelse med Kvinnebevegelsen. Deretter deltok hun over en lengre periode i undervisning hos bl.a Bob Moore (1928–2008) og Jytte Lindsad (1935–1992) , begge kjente for undervisning i selvutvikling og spirituell veiledning. Videre erfaring har hun gjennom en årrekke med klientarbeid og flere tusen kursdeltagere.

Siden 1983 har Inge Ås undervist i selvutvikling og livsveiledning ved ILIANA akademiet, som hun selv har grunnlagt og utviklet. Dette er nå en etablert skole med 6 lærere i både Norge og Sverige.

– SELVutvikling etter ILIANA modellen betyr å bli et helt menneske, ikke et “hellig” individ eller en som barberer bort eller undertrykker sider av seg selv, men en modell hvor alt kan transformeres. Hvor sinne, sorg og frykt har sin plass, sier Inge Ås.

I undervisningen er chakraene et sentralt verktøy i aktiv selvutvikling. Hun kaller arbeidet “Indre politikk”, som kan være med å gjøre mennesker mer modige og sterke slik at man kan være med å gjøre verden til noe bedre.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora
Ifølge teori befinner chakraene seg langs ryggraden som små tornadoer, som formidler energi til og fra kropp og aura. Illustrajon fra Den store Chakraboka

Fra Sanskrit til New Age og hjem
Teoriene bak chakraene kjenner vi først fra India og hinduismen med spor fra den tidlige Indus-sivilisasjonen fra 3-4000 år før vår tidsregning og nedtegnet på det gamle språket Sanskrit. Chakra er beskrevet som noe rundt og noe som er bevegelig som et hjul.

Ut ifra dette har det utviklet seg forskjellige mer moderne retninger, først innen hinduistisk filosofi og religion og tibetansk buddhisme. På 1800 tallet kom det en bølge med inspirasjon fra øst til vesten, som resulterte i interesse for chakra fra flere grupper. Deretter kom teosofene, antroposofene og New Age – inspirert fra hippie-bevegelsen på 60-tallet.

Energiarbeid med aura og chakra har også blitt koblet med teorier fra urbefolkning sine tradisjoner, som ikke selv har brukt dette begrepet, og nyere psykologiske forklaringsrammer.

– Også i vår norske kultur har vi tradisjon for å forbinde emosjoner med kroppsdeler og kroppsområder både i diktning og dagligtale. “Mot i brystet, vett i pannen, stål i ben og armer”. Vi snakker om sorgen vi bærer i hjertet, klumpen vi kan kjenne i halsen eller lenkene vi føler vi har rundt føttene. Alt dette viser til lokaliteter i kropp, som igjen viser til auraen, sier Inge.

Chakra og personlig aura
Fysikere er enige om at universet består av energi. Alt er energi, men den opptrer i forskjellig former. Man kan se det som at hele kroppen er spunnet inn i et nett av finmasket energi som flyter langs gitte baner, gjennom punkter og områder. Det er påfallende at store deler av verden har et verdenssyn hvor både mennesket, dyr og materie er energi.

Det er mye i Chakraboka som omhandler energi og aura, fordi chakraene er en del av auraen og etter forfatterens mening skapes den personlige aura av chakraenes aktivitet.

Aura kan enkelt beskrives som energifelt i forskjellige lag eller felt, som omgir kroppen. Ifølge Inge Ås er det nyttig å trene seg til å kjenne forskjellen på “lagene” hvis man ønsker å vite hva man holder på med innen energiarbeid og healing.

 

Hvor er dine chakra
Man tenker altså chakraene som energiområder i kroppen. De tilskrives forskjellig kroppsområder og kan påvirke forskjellige deler av kropp og psyke. Ifølge teori befinner chakraene seg langs ryggraden som små tornadoer, som formidler energi til og fra kropp og aura.

– Man kan si at hvert chakra er en dør til et hovedtema livet. Chakra gir inngangsporter til å se inn i dine strukturer i personligheten og dine lagrede og fargelagte trossystemer, sier Inge Ås.

Forskjellige tradisjoner opererer med 5, 6, 7 eller 8 chakra og omkring år 1100 ble modeller med 6 eller 7 de dominerende innenfor de fleste yoga tradisjoner. Dette tar Inge Ås opp i sin bok samtidig som hun begrunner plasseringer av chakraene i sitt arbeid med erfaring og utprøvinger gjennom 30 år.

– Fordi chakraene ikke er den fysiske kroppen og heller ikke er avgrenset, som et fysisk organ er, må du “lete”, sier Inge.

– For å finne et chakra bruker du din bevissthet og din tanke, men du kan få god hjelp av de foreslåtte plasseringene. Hvis du kan visualisere er det enklere. Det kommer altså mer an på hvordan du kontakter et område enn om du teknisk måler deg fram til den eksakte posisjon.

Når du slapper av kan du oppleve å komme inn i en avslappet eller meditativ tilstand hvor hjernebølgene senkes til et nivå som kalles Alfa. Vi kommer inn i en slags drømmetilstand hvor sinnet er mer åpent for impulser fra det indre. Skal du se inn i et chakra er det viktig at du er i denne tilstanden av dyp avslapning, med et åpent sinn og med en aksept av det som kommer fram.
Mange mennesker kan også via de indre sanser se, føle og fornemme chakra hos andre.


Nye valg og innsikter
Ifølge forfatteren kan ideer, filosofi, religioner, forskjellige trossystemer og livssyn kan brukes både til stagnasjon og frigjøring. Våre holdninger til livet kan være med på å befeste ideer og fordommer eller til å bevege ideene om sannhet og virkelighet mot en frigjørende holdning til livet.

– Arbeidet med chakra i en aktiv selvutviklingsprosess er for den som er bevisst at hun/han er medskapende. Det passer for den som ønsker å være åpen og lyttende og som kanskje ikke er ute etter en stående sannhet. Det passer dem som er søkende i forhold til seg selv og verdens under, og som er i stand til å la seg overraske, igjen og igjen og igjen

– Jeg foretrekker å bruke chakra som verktøy til frigjøring av både tanke og kropp og som verktøy til å bevege det som vil beveges – i retning av større valgfrihet for den enkelte. Min erfaring er at dette kan være av stor betydning og kan gi muligheter til nye valg basert på verdifulle innsikter, sier Inge Ås.

 

CHAKRABOKA lanseres på Den store Alternativmessen Oslo/Lillestrøm , 6-8 november 2009. Der vil også Inge Ås holde foredrag og signere bøker.


Relaterte linker:


Alternativ.no/Markedsplassen/Bøker


Kurs og utdanning i Selvutvikling


Relaterte saker:

Snåsamannen er ikke den eneste
Filmen om Joralf Gjerstad – Snåsamannen, skaper både nysgjerrighet og debatt. Inge Ås, som selv har erfaring med energiarbeid og healing gjennom en årrekke ser på hans virke i et bredere perspektiv.

Spirituell coaching viser vei til skjulte ressurser
I vår kultur blir ofte den spirituelle kunnskapen og forståelsen oversett, mener den erfarne coachen Turid Torbergsen. Selv formidler hun kunnskap om å arbeide dypere.

 

Aktuelle kurs og utdanning
Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.