Spirituell prest ordinert for første gang i Norge

Hånd opp mot himmelen
Foto: Schutterstock

Vi har en rekke tros- og livssynssamfunn, som hver især har sine tradisjoner, trossystemer og ledere. Med ordinering av Hege Heia, har Norsk Spiritualistisk Trossamfunn nå fått sin første prest, utdannet i Norge.

 

For første gang har det blitt ordinert en spirituell prest utdannet i Norsk Spiritualistisk Trossamfunn (NST). Nå har er Hege Heia blitt innsatt som prest i trossamfunnet, som ble etablert i 2007. Men interessen for spiritualismen har røtter i Norge lengre tilbake i tid.

 

– Dette er en viktig milepel for oss. Vi etablerte en utdannelse for spirituelle prester i 2009 og Hege Heia er den første som er ferdig med sin utdannelse. Vi er svært glade for dette, sier André Kirsebom leder og Spirituell prest i NST, som selv har bakgrunn fra Spiritualistkirkene i England.

 

Utdannelsen i Norge er et deltidsstudie over fire 4 år og inneholder en rekke områder som er vesentlig for dem som skal bli Spirituell prest. Kandidater må blant annet lære om spiritualismen, seremonier, etikk, sorgarbeide, åndelig veiledning, healing og administrasjon. Utdannelsen inneholder også tema som religionspsykologi, åndelig rensing av hus og kunnskap om andre religioner.

 

Hege Heia har allerede holdt mange seremonier gjennom sine studier til Spirituell prest. Hun har reist rundt i landet og gledet mange mennesker som hun har hatt vielse, navnedag eller konfirmasjon for.

 

– Gjennom dette arbeidet har hun vist seg verdig ordineringen og hennes lange arbeid skal nå krones med tittelen Spirituell Prest i Norsk Spiritualistisk Trossamfunn, sier Kirsebom.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

 

Etter Hege Heia kan vi vente oss flere prester utdannet innen spiritualismen. For tiden studerer åtte andre kandidater og allerede i 2016 blir det en ny ordinering. NST starter årlig kurs for interesserte.

André Kirsebom, leder av Norsk Spiritualistisk Trossamfunn
André Kirsebom er leder av Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. Foto privat.

Spiritualisme er utbredt
Det er en økende interesse for spiritualisme i Norge og pr i dag er det 763 medlemmer i Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. I verden er spiritualismen en utbredt trosretning, med flest tilhengere i England og USA, som har lengre tradisjoner for spiritistkirker og foreninger.

 

I England er det rundt 1000 spiritualistiske kirker som har aktive medlemmer, som ofte møter opp. Andre land hvor man har sett stor vekst, er Australia, New Zealand, Nederland, Sveits, Danmark og Sverige.

 

Spiritualismens 7 prinsipper
Dette norske spiritualistiske trossamfunnet bygger filosofien på ”Spiritualismens 7 prinsipper” som ble gitt fra spiritualisten Robert Owen som døde i 1858 og som noen år etter sin død skal ha kommet tilbake som ånd og gitt prinsippene til Emma Hardinge Britten.

 

Teorien om at ånden går over i en annen sfære når en person dør er et av hovedprinsippene i spiritualismen. Det heter seg at fra denne andre dimensjonen kan åndene besøke oss og hjelpe oss.

 

Mange av dem som møter opp til en spiritistisk seremoni håper å få kontakt med sine kjære som er døde. Andre oppsøker et spiritualistisk miljø for å få klarhet i sin tro mens noen kommer av ren nysgjerrighet. Mange sier at de opplever en healing i forbindelse med en beskjed fra den andre siden.

 

1800-tallet i Oslo/Kristiania
Selv om dette trossamfunnet er forholdsvis ungt i Norge, er det ikke første gang det norske folk interesserer seg for spiritualisme. Allerede på 1800-tallet hadde Norge en bølge med spiritualisme, etter at forskjellige utenlandske medier hadde vært på besøk og opptrådt med seanser. Det spiritistiske tidsskriftet Morgendæmringen ble etablert i 1886 og året etter ble den første norske spiritistiske foreningen stiftet i Kristiania som omkring 1890 hadde et medlemstall på ca.100.

 

Richard Eriksen (1869-1941), dr. philos. psykolog og universitetslærer, spilte en betydningsfull rolle innenfor bevegelsen. Sine første foredrag om spiritismen holdt han allerede som tyve-åring, og da skrev han også sine første artikler. I 1891 skrev han boken «Det oversanselige. En kort udsigt over de psykiske og spiritualistiske fenomener”. Den vekket oppmerksomhet og kritikk men Eriksen ble også berømmet for sin nøkterne behandling av fenomenene. Boken skal være det første norske originalarbeidet på området.

Seremoni, Norsk Spiritualistisk Trossamfunn
Hege Heia ble ordinert som Spirituell prest 18. November 2015. Dette er en milepel for Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. Foto: privat

På begynnelsen av 1900 tallet ble det gjort forsøk på å sette i gang med psykisk forskning i Norge, slik det hadde blitt gjort i USA og andre steder i Europa.

 

Norsk Selskap for Psykisk Forskning ble stiftet i 1917. Selskapet arrangerte foredrag og utga etter hvert et eget tidsskrift, Norsk Tidsskrift for Psykisk Forskning. Målet var et vitenskapelig studium om spiritismen og å gjøre psykisk forskning til en anerkjent vitenskap. Blant selskapets medlemmer var det en rekke universitetsfolk og personer med bakgrunn som prest, lege og ingeniør.

Så ble det stille – en lag stund, før det ble ny interesse for organisert spiritualisme i Norge rundt årtusenskiftet. Norsk Spiritualistisk Trossamfunn har tatt en sentral plass og har nå med sin utdanning og start på ordinering av prester, befestet sin posisjon.

Aktuelle kurs og utdanning
Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.