Mange tror på et liv etter døden

Foto: Schutterstock

Hva som skjer etter døden er et av livets store spørsmål og over halvparten av oss nordmenn tror eller «vet ikke» om det venter oss noe mer, ifølge en fersk undersøkelse.

Hva skjer etter døden? Et stort spørsmål, som mange mener noe om. Her til lands har vi lang tradisjon for å tro på ”kjødets oppstandelse og det evige liv” som er sentralt i kristendommen, eller vi har et annet trossystem som innebærer reinkarnasjon eller gjengangere. Hver femte nordmann tror faktisk at man også kan ha kontakt med døde.


Over halvparten

Ifølge en ny norsk spørreundersøkelse, i regi av Vårt Land, tror halve befolkningen i Norge at det ikke skjer noe ”himmelsk” etter døden. I alt 48 prosent av deltagerne valgte svaralternativet – ”Det er ingen eksistens etter døden for noen”.

Det betyr at over halvparten tror enten på noe som innebærer et liv etter døden eller de svarer «vet ikke».


Et representativt utvalg på tusen nordmenn ble stilt spørsmålet: «Hva tror du skjer etter døden?».


Resultatet av undersøkelsen kommer frem på bakgrunn av fem svaralternativ.

1) Alle lever evig. Noen kommer til et godt sted (blir frelst/himmelen), andre til et vondt sted (går fortapt/helvete).

2) Noen kommer til et godt sted (blir frelst/himmelen), mens andre slutter å eksistere.

3) Alle mennesker kommer til et godt sted når de dør (blir frelst/himmelen).

4) Det er ingen eksistens etter døden for noen.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

5) Vet ikke.

I undersøkelsen er det lagt vekt på frelse, himmelen og helvete. Det kan godt hende at resultatet hadde sett annerledes ut dersom spørsmålene var vinklet på en annen måte, det vil si ved å inkluderer flere trossystemer.

5 prosent valgte svaralternativ 2, at de tror at noen blir frelst mens resten blir utslettet. 20 prosent svarte at alle mennesker kommer til et godt sted når de dør. Hele 12 prosent tror på frelse og fortapelse, mens 15 prosent svarte «vet ikke».

Europeere og amerikanere
I en annen undersøkelse fra 2009 av de kanadiske forskerne Christopher T. Burris og Keehan Bailey, ble også troen på liv etter døden undersøkt.

I Studien «What Lies Beyond: Theory and Measurement of Afterdeath Beliefs», deltok 500 personer fra forskjellige vestlige land. Blant deltagerne var det både katolikker, protestanter, agnostikere, ateister, muslimer, hinduer og buddhister.

Ifølge denne undersøkelsen tror 40 prosent i vestlige land på et liv etter døden. Men amerikanere er mer overbevist med hele 85 prosent som tror vi har noe i vente etter vår død.

Hva innebærer Liv etter døden
Det er ulike forestilling om hva som skjer i ”dødens rike” eller i en annen eksistens. Noen tror på et nytt liv i en ny kropp, mens andre tror på en tilværelse uten kropp. Noen tror man beholder sin identitet, mens andre tror man får ny.

Andre igjen tror at man hverken har kropp eller personlig bevissthet, men at man blir endel av en felles kosmisk bevissthet.

Kontakt med døde
I de siste årene har det også vært en oppblomstring av spiritualisme og mediumisme. Spiritualisme er troen på at vi alle er ånder som lever et evig liv.

Flest Spiritualister finner man i England og USA og spiritualismen er en voksende tro i mange land, informerer Norsk Spiritualist Forening og Norsk Spiritualistisk Trossamfunn. I dag arrangeres det blant annet navnedag, konfirmasjon, bryllup, og gravferd I regi av Norsk Spiritualistisk Trossamfunn.

Det er stadig flere som tilbyr sin tjeneste som medium og formidler kontakt fra ”Den andre siden”. Eller de jobber med healing og renser hus for uønskede energier.

En rapport utarbeidet av KIFO, Stiftelsen for kirkeforskning fra 2008, viser at nesten hver femte nordmann tror at man kan ha kontakt med de døde.

Mysteriet Livet
Noen tror, noen tror at de vet og andre vet at de ikke tror. Hva som skjer etter døden er et av livets spennende mysterier.

Eller for å sitere advokat Cato Schiøtz:

«Den som dør, får se».


Hva tror du skjer etter døden?Relatert:

Kurs og utdanning:

Spiritisme

Mysterieskoler

Mediumsutvikling – Kanalisering


Markedsplassen:

Astrologi, horoskop

Klarsyn, clairvoyance


Les også:
Nær døden opplevelse gir nytt perspektiv på livet

 

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.