Hva er sjelen?

Jan Chr. Karlseng har skrevet boken ”SJELEN å forstå det viktigste ved et menneske”. Foto: Lars Ejnar Rasmussen.

Jan Karlseng er lege og psykiater, og erfarte at legevitenskapen og psykologien kom til kort. De forenklet virkeligheten. Det resulterte i boken ”SJELEN å forstå det viktigste ved et menneske”.

De fleste forholder seg til begrepet sjel og tror de har en sjel. Filosofer og forfattere skriver om sjelen. Men hva er så egentlig denne sjelen? Hva gjør sjelen, hva vil den, og hvor er den? Bærer sjelen vår kropp? Er den selve ”sjefen over alle sjefer” i vårt liv? Er det noe i oss som aldri dør?

Gjennom historien har sjelen blitt definert på ulike måter. Homer var den første i Vesten som brukte ordet om en livspust i oss. Senere snakket Sokrates og Nietzsche om den som vårt store ideal.

– Har vi glemt, det største og viktigste ved det å være et menneske? spør forfatteren Jan Karlseng.

Hans bok er en personlig verdinøytral historie om forfatterens nye utvidete syn på virkeligheten etter hans møter opplyste og Snåsamannen. Samtidig kritiserer boken vitenskapen og legestandens ensidighet, arroganse og forenkling av virkeligheten.

Karlseng har studert sosialantropologi og akupunktur. Gjennom 14 år arbeidet han som lege og akupunktur i Drøbak. Han var sykehjemslege i 8 år og tilsynslege ved Tonsåsen i 2 år. I år 2000 utdannet han seg til psykiater og arbeidet på Dikemark, Blakstad og i akutt psykiatrien i Follo. I dag er han pensjonist og foredragsholder.

(Fortsetter under foto)

Møter med Snåsamannen, Joralf Gjerstad, har har stor betydning for lege, psykiater og forfatter Jan Chr. Karlseng.

Møte med Snåsamannen
Interessen for det uforklarlige førte Jan Karlseng ut på en reise, der han blant annet oppsøkte Joralf Gjertsad, kjent som Snåsamannen. Det var i 1991 han første gang reiste til Snåsa for å besøke Joralf. Som ung lege brukte han urter, kosthold, meditasjon og mindfulness i sitt arbeid og samarbeidet nært med mange naturmedisinere. Han hørte om Snåsamannen av en nær venn og ble med oppover til Snåsa. Det ble flere turer til Snåsa gjennom mange år og vi utviklet et nært vennskap forteller Karlseng.

– Jeg var med på mange behandlinger og satt utenfor og møtte hundrevis av mennesker som kom til han, og opplevde mange helbredelser. Jeg undret meg mye over hvordan de så raskt kunne bli friske. Hva skjedde, hvordan kunne det forstås?

– Jeg fikk et nytt syn på virkeligheten. Og det var hos han ordet sjel dukket opp.

”Sjelen helbreder de syke” sa en klok gammel dame jeg møtte.

– Etter hvert arbeidet jeg mindre og hadde tid til å gå dypere inn i min interesse rundt de synske, telepati og uforklarlige hendelser. Jeg leste bøker, studerte akupunktur i mange år med spanske leger og naturmedisinere, oppsøkte de opplyste i India og kom på sporet av en forklaring. For ti år siden satte jeg meg ned for å skrive og forsøkte å forstå de ulike forklaringer av sjelen.

Hva er sjelen?
– Jeg lurte ofte på hvor sjelen var. Kunne den være svaret på det uforklarlige. For jeg så at sjelen var strøket ut og glemt i min utdannelse, men samtidig lever ordet i folks intuisjon. Og filosofer og forfattere fornemmet at sjelen er vår idealisme, vår veileder, vår gledeskilde, vår sunnhet, vår største kreativitet og vår evne til å se inn i fortid og fremtid.

– Jeg skjønte at logikken i oss aldri kunne forstå sjelen. Den er bare vår grovarbeider, vår enkle hjelper som aldri er ment til å fatte de store sammenhenger.

– Logikken er dominerende i legevitenskapen. Den får oss til å føle oss atskilt, alene og den gjemmer bort sjelen, mens vår dype intelligens og vår intuisjon aksepterer og forstår sjelen. De er begge knyttet til sjelen. Intuisjonen er sjelens ører.

Karlseng oppdaget at de opplyste kvinner og menn hadde den klart beste forståelse av sjelen. De hadde tidlig skjønt at personligheten og sjelen var to helt ulike deler av oss.

– Sjelen er vår innerste natur, mens personligheten er vår ytre fasade som prøver å mestre verden. Sjelens klare bevissthet visker og snakker til oss daglig for å hjelpe vår personlighet til å bli det beste bilde av oss selv. Noe greier vi i ett liv, men sjelen trenger mange liv på å få frem det beste i oss ; vår forståelse at vi er nært og uadskillelig knyttet til fellesskapet og naturen. Vestens store tro på individualismen er en blindvei.

– Sjelen ønsker å gi oss fred og ro og dypere mening med vår liv. Så å rette oppmerksomheten mot sjelen; å gjøre den levende; å forankre den i vårt liv er vår dypeste lengsel og mening.

Jan Karlseng belyser flere spørsmål om sjelen i sin bok. Den er en personlig historie om den beskjedne, forsiktige legens terapi og undring, interesse og nysgjerrighet til å fatte mer av sjelens storslagne virkelighet.

– Jeg er en vestlig, intellektuell psykiater som trodde vi aldri hadde vært smartere, klokere og mer velutviklet, men i møte med sjelen ble jeg en puslete nybegynner, og tydeligere enn noensinne skjønte jeg at noe manglet.

Også andre inspirasjonskilder omtales i boken, som for eksempel den tyske forfatter og spirituelle læremester, Eckhart Tolle og den indiske opplyste mester Sri Hansraj Maharajji som har vært betydningsfulle for Karlseng i hans søken.

Forfatteren tar oss med på en reise hvor vi lærer at våre sanser bare tegner et forenklet bilde av virkeligheten. Han ønsker å løfte frem dikteren Olav H. Hauge, forfattere Jon Fosse og Alexander Solzjenitsyn som begge sier viktige ting om sjelen.
– Det er som om de fatter dens storhet, sier Karlseng.

– Sjelen er en tilstedeværelse, som vi aner og føler i stillheten, på fjellet, i en båt på det stille vann. Vi er alle i daglig kontakt med sjelen, og når vi sover er vi i sjelen. Snåsamannen åpner og bruker sjelens gode kraft. Mange dyr er i sjelen og viser oss den med sine underlige evner.

– Egoet død er sjelens fødsel. Om vi retter mer og mer oppmerksomhet mot sjelen vil våre liv få mer ro, fred og vi vil naturlig føle felleskap. Rundt oss og i oss finnes et informasjonsfelt eller et intelligensfelt som er sjelens klare bevissthet.


Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

«Sjelen – Å forstå det viktigste ved et menneske»
Av Jan Christopher Karlseng, Skogen Forlag 2020.

Aktuelle kurs og utdanning
Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.