Spirituelle leger har etablert nettverk

Fire leger som smiler
Foto: Schutterstock

Holistisk tenkende leger i Danmark med interesse for alternativ behandling og komplementær medisin har dannet et interessenettverk.

Danske leger har dannet et interessenettverk for leger som tenker alternativt og utover diagnoser og legemidler. Spirituelt Orienterede Læger i Danmark – SOL er et interessefellesskap innenfor feltet spiritualitet og holisme.

Nettverket er for alle leger som oppriktig undersøker eller ønsker å undersøke nye konsepter og muligheter innen helse, behandling, tilnærming av helhet og indre ro både for seg selv og for kienter, pårørende eller pasienter. Det er for leger som tenker: ”Det må være noe mer…”

I forhold til alternative metoder og teorier, religiøse overbevisninger og lignende forhold er ethvert medlem fritt og uavhengig og nettverkets medlemmer rommer et vidt spenn av overbevisninger i forhold til disse temaene.

Idag er det 36 medlemmer i nettverket, som ble etablert våren 2009. Medlemmene er forskjellige leger og overleger spesialisert i infeksjonsmedisin, anestesi, gynekologi, almen medisin, samfunnsmedisin, barne- og ungdomspsykiatri, diagnostisk radiologi osv.

Majoriteten av medlemmene arbeider innen det etablerte systemet, men noen få har meldt seg helt ut av en verden som de ikke finner tilstrekkelig. Medlemskap er kun for leger og tannleger og for dem som ønsker det er det mulig å være anonymt medlem. Den norske, legen Audun Myskja er internasjonalt æresmedlem i nettverket.

Audun Myskja
Audun Myskja er internasjonalt æresmedlem i nettverket Spirituelt Orienterede Læger I Danmark (SOL).

Treghet i legekulturen
Ifølge SOL er det i Danmark en sterk kultur innenfor legeverdenen. Dette gjør at medlemmer av den danske legestanden nyter godt av en solid støtte via denne kulturen. Dette gir på mange måter en stor trygghet og kultur for kollegialitet og pleie av interesser og spesialiteter.

Imidlertid gir denne sterke kulturen også utfordringer i form av meget stor treghet når det kommer til implementering av nye behandlingsmetoder til tross for omfattende ny og gammel forskning på ikke-etablerte metoder. Kulturen rommer flere tabuer.


Leger som healer – siden 1988
Et tilsvarende nettverk, The Doctor-Healer Network – DNH, ble etablert allerede i 1988 i England i forbindelse med et seminar for leger og healere som samarbeidet. I motsetning til SOL, som kun er åpent for leger og tannleger er dette nettverket åpent for annet helsepersonell og alternative behandlere som samarbeider med helsepersonell.

DNH promoterer forskning innen energiarbeid og oppmuntrer til diskusjon, debatt og akademiske studier innen dette feltet. Initiativtager til DNH Daniel Benor flyttet til USA I 1997 og har fortsatt sitt arbeid der, ved å samle navn på leger som er engasjert i healing og arrangere seminarer.


Helsepersonell og alternativ behandling i Norge
I Norge er det etter hvert flere leger, sykepleiere og annet helsepersonell som jobber med alternativ behandling og komplementær medisin eller som samarbeider med behandlere som praktiserer alternativ behandling. Også her til lands finnes det nettverk tilsvarende de som finnes i Danmark og England, men disse er noe smalere og mer konsentrerte.

Vi har en egen foreninger for helsepersonell som jobber med akupunktur som alternativ og komplementær behandlingsmetode; Norsk Forening for Medisinsk Akupunktur, etablert i 1998 og som har ca 200 medlemmer, bestående av fysioterapeuter, manuell terapeuter, leger, sykepleiere, jordmødre, tannleger, kiropraktorer, ergoterapeuter/muskelterapeuter.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

Tidligere fantes Norske Legers Forening for Akupunktur (NLFFA), en selvstendig forening som i 1997 ble tilknyttet Norske Akupunktørers Hovedorganisasjon, (i dag Norsk akupunkturforening). Vilhelm Schjeldrup var en av de aktive i denne foreningen.

Antroposofiske leger har også sitt eget miljø. Norske Legers Forening for Antroposofisk Medisin (NLFAM) har ca 40 medlemmer. Rundt 12-14 leger driver fulltids praksis som antroposofiske leger i Norge.

> Les om antroposofisk medisin på Behandler.no


Sykepleiere i Norge som jobber for alternativ behandling har også sin egen forening. Sykepleiernes Faggruppe i Alternativ medisin (SFA) har vært organisert siden 1997. Medlemmene er autoriserte sykepleiere som har utdanning i og/eller arbeider med alternative behandlingsformer og holistiske tilnærminger for å fremme menneskers helse og livskvalitet.


Hengt ut i legemiljøet
Den norske Legeforening, som ved årsskiftet hadde 26 607 medlemmer, kjenner ikke til at det finnes noen “underforening” eller spirituelt nettverk for leger som er opptatt av alternativ behandling.

Vilhelm Schjelderup
Vilhelm Schjelderup håpet å få i gang en vitenskapelig debatt om alternativ behandling. Foto privat.

Hvor høy takhøyden i Legeforeningen for tiden er i forhold til å engasjere seg i alternativ behandling vites ikke, men det er å håpe at det har skjedd en holdningsendring.

En av dem som har opplevd fordommer er legen Vilhelm Schjelderup, som allerede i 1974 ga ut boken ”Legekunsten på nye veier”, hvor han argumenterer for at alternative behandlingsmetoder ikke nødvendigvis strider mot vårt naturvitenskapelige verdensbilde.

Schjelderup håpet å få i gang en vitenskapelig debatt om alternativ behandling og komplementær medisin, men han lyktes ikke, og boken ble ikke tatt godt imot. Den ble slaktet av professor Kaada i Tidsskrift for Den norske legeforening med kritikk av Cappelens forlag for å ha gitt den ut.

Boken ”Nytt lys på medisinen”, som ha ga ut i 1989 ble heller ikke godt mottatt og Schjelderup opplevde å bli kalt ”en kjetter i norsk medisin og en falsk profet” i det samme legetidsskriftet.

I et intervju med Alternativ.no oktober 2009 forteller Schjelderup:

– Det var et klart signal til andre leger om ikke å ta meg alvorlig. Jeg reagerte med å melde meg ut av Den norske legeforening året etter. Det jeg ønsket med bøkene, var å skape debatt omkring ulike typer medisinske behandlinger. Men på det tidspunktet, var det umulig.

Kanskje tiden er mer moden nå i legemiljøet for å inkludere flere holdninger til helse og behandling enn de som har dominert i det etablerte selskap?

 

 

Spirituelt Orienterede Læger I Danmark – SOL

The Doctor-Healer Network – DNHRelatert:

Hva er sjelen? (2020)
Jan Karlseng er lege og psykiater, og erfarte at legevitenskapen og psykologien kom til kort. De forenklet virkeligheten. Det resulterte i boken ”SJELEN å forstå det viktigste ved et menneske”.


Medisinplanter i norsk natur
Gjennom praktisk anvendelse i tusenvis av år er urter den mest brukte formen for medisin i verden. Forskning utført det siste århundret har også dokumentert at urtene virker, sier bokaktuelle Rolv Hjelmstad.

Behandlerlisten, Behandler.no
Annonse
Aktuelle kurs og utdanning
Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.