Fullmåne i mars – finn din indre healer

Foto: Schutterstock

Dette er en vennlig og inntrykksvar fullmåne, så søker du etter dypere kontakt med dine åndelige og spirituelle krefter, kan dette være fullmånen for deg.

Fullmåne i Jomfruen 7. mars kl 13.40
SOLEN er i empatiske Fiskene, og bringer med seg en ikke-fordømmende og healende energi. Den kan vekke sensitiviteten i deg, og det er ikke uvanlig å bli mer åpen for det åndelige. Du kan sanse ting psykisk, og intuitivt fange opp noe som senere viser seg å være riktig. Du kan også kjenne på en lengsel etter noe mer.

Er du et handlekraftig menneske, kan dette behovet gi seg uttrykk gjennom f.eks. maling, skriving, musikk, en tur ut i skog og mark eller andre ting som er viktig for deg. Ulike former for meditasjon kan også gi sjelefred. Gjør det som gir deg indre ro og balanse.

Dette er en god måte å lade batteriene dine, og kjenne at du er i synk med dine kvaliteter og verdier. Er det mye stress og krav i livet ditt for tiden, er grensesetting viktig. Se om du kan få tatt noen små friminutter, og få pustet ut. Det er vel ikke noe som er mer energitappende enn å hele tiden måtte gå i et spenningsfelt og gi av seg selv, uten å få tid og mulighet til å hente seg inn.

Denne fullmånens energi kan gjøre deg mer emosjonell, du kan bli lettere rørt, og oppleve at tårene ikke er langt unna. Tårer virker rensende både på kropp og sjel, så kanskje er tiden moden for å stikke hull på noen oppdemmede følelser. Det kan være første steget mot å få kontakt med den indre kraften du vet befinner seg et sted i deg.

MÅNEN er i praktiske og analytiske Jomfruens tegn, og siden den også er sterk mentalt kan du få drahjelp til å sortere og rydde i det som måtte ligge der og skape usikkerhet og forvirring i livet ditt.
Denne fullmånen har et godt aspekt til Uranus, så ikke bli overrasket om det ‘ramler’ ned noen nye tanker og ideer som hjelper deg å se ting i et annet perspektiv enn tidligere. Og med Mars i utålmodige Tvillingene, kan ting skje raskere enn du kanskje hadde ventet deg. Dette spesielt hvis det som skal endres i livet ditt, egentlig er overmodent for forandringer. Er du normalt veldig selvkritisk, kan du spørre deg selv om du rett og slett er for streng mot deg selv, og om det er mulig å gjøre noe med det. Svaret er vel oftest et JA til det?

Det kan være første steget mot å få kontakt med den indre kraften du vet befinner seg et sted i deg.

EN AV ÅRETS VIKTIGSTE TRANSITTER er at Saturn, planeten for rammer og struktur, skifter tegn og går inn i Fiskene. Her skal den være de neste par årene, og overgangen skjer under denne fullmånen. Nå settes søkelyset på hva som gir oss en dypere mening med livet. Det er et stort spørsmål, uten enkle svar. Slik verden utvikler seg nå, er det naturlig å stille seg selv dette spørsmålet. For hva er meningen med et liv? Det er mange kraftfulle energier i sving, og vi kan trenge Saturn til å rydde opp og gi klarhet i hva vi står overfor i livene våre.

Det sies at dette er en periode med naturlige avslutninger og nye begynnelser. Hva kan så dette bety? Det er mye rundt oss, både her til lands og ute i verden, som gir grobunn for mange fortvilte bekymringer. Når det blir for mange utfordringer å forholde seg til, presser det seg fram en bevisstgjøring for hvordan vi skal takle og håndtere alt dette. Det pågår krig i verden med så mye grusomhet og lidelse at vi ikke helt fatter at det er mulig. På den annen side hører vi at i vårt land tjenes det særdeles gode penger på olje, gass og strømleveranser, uten at vi får merkbare goder av dette i form av bl a bedre offentlige tjenester. Tvert imot blir alt dyrere, pengene strekker ikke like langt som før. Det er vår virkelighet, enten vi liker det eller ikke. Det er for øvrig mange virkeligheter, basert på hvilke realiteter vi lever i.

EN SPIRITUELL VIRKELIGHET
Mange av oss har lært at det er naivt å tro på «klisjeen» fred på jord med alt det dette ville medføre. I en spirituell verden er vi godt kjent med kampen som foregår mellom egoets drifter og sjelens visdom. Dette er en kamp som lever i oss alle. Kanskje det er på tide å ta sjelens språk på alvor. Gjennom meditasjon og indre reiser vet vi av erfaring at vi kommer til et sted hvor fred, ro og harmoni skjer i et kraftfullt møte med en åndelig helhetsfølelse, med aksept, toleranse og kjærlighet. Her opplever vi en naturlig forståelse for at dette er en god og riktig virkelighet å leve i.

Dessverre rykkes vi ut av denne tilstanden gang på gang, og står på nytt i kampen mellom egoet og sjelens stemmer. Men kanskje vil Jupiters møte med Chiron de neste dagene åpne opp og vise oss at det er mulig å heale gamle sår, og legge fortiden bak oss. Inni oss vet vi at dette er mulig!

Vi bærer alle på en dyp visdom, som fungerer som både kart og kompass. I denne stille, dype indre visdommen, stemmer kartet med terrenget. Når vi er ‘der inne’ kan vi undres over hvilke krefter det er der ute som skaper så mye nød og urettferdighet for så mange.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

Vi går etter sigende inn i Vannmannens tidsalder, og forventer at det skal skje en oppvåkning som gjør at verden blir et bedre sted å leve i for alle. Da kan vi kanskje tenke alvorlig på hva som skjer hvis mange nok verden over, får kontakt med og videreutvikler sin e g e n indre visdom. Da vil det bli vanskelig å ikke møte andre med respekt, likeledes umulig å ta andres liv mm. Det vil i det store og hele være mye vi ikke ville ønske å påføre hverken oss selv eller andre. Dette er kanskje det sterkeste våpenet vi vanlige mennesker har. Men vi har lært at dette er naivt og urealistisk. Kanskje vi skal snu på det, og se på dette som vår virkelighet, og dermed mulig å realisere. Det setter søkelys på hvilken virkelighet vi vil leve i, og på hva virkelighet egentlig er.

GOD FULLMÅNE!

Gunn-Irene Nicolaisen og Kristin Egeland, Stjerneklart

Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.