Intuisjon – en nøkkel til klare svar på dine spørsmål

Foto: Shutterstock
Foto: Schutterstock

Bruker du din intuisjon for alt den er verdt? Vi har alle en innebygget radar, som kan aktiviseres og trenes opp til å bli en verdifull følgesvenn. Grethe Holtan deler sin kunnskap og erfaring.

 

Noen ganger bare vet vi svaret og vi vet hva vi bør gjøre. Vi kan gjenkjenne intuisjonen, kanskje ved ved et skurr i magen, vi stusser ved noe eller får en stemme inni oss. Man kan også få en nervøsitet som ikke gir seg, frysninger eller drømmer om natten. Magefølelsen kjenner de aller fleste til. Vi snakker også om teft, erfaring og å følge sitt hjerte. Noen forbinder det med overtro, andre snakker om en kunnskapskilde.

Men hva er intuisjon og hvordan kan vi bruke den?

– På samme måte som vi lærer andre ting, kan vi også lære å forstå og bruke intuisjonen vår bedre. Ved å lære av feil og av de mange feilkildene som finnes i dette, kan vi bruke intuisjonen som en funksjonell komponent i beslutningsprosesser, sier forfatter og leder av Intuisjonsskolen Grethe Holtan til Alternativ.no

Intuisjon kan trenes mener Grethe Holtan, som har utgitt bok basert på hennes kunnskap og erfaring. Foto: Inger Cecilie Ramstad Weedon

Få begreper er så misforstått som intuisjon, mener Holtan. I sin bok «Intuisjon – Teft, timing og tilstedeværelse» forklarer hun begrepet utifra sitt ståsted. Hun har lang og solid erfaring fra både inn- og utland innen innen salg, markedsføring ledelse og strategi.

Temaet intuisjon har vært en rød tråd i hennes arbeid, og særlig de siste 10 årene som coach og kursleder både for bedrifter og privatpersoner har hun gått i dybden på dette interessante feltet.

Erfaringene deler hun i boken. Vi får innblikk i forskning, teori og historier fra virkeligheten om hvordan ulike mennesker har lært å bruke sin intuisjon, samt konkrete tips og øvelser.

Ulike perspektiver på intuisjon
Det er ulike oppfatninger av hva intuisjon er og ulike kulturer har forskjellig innfallsvinkel.
Det biologiske perspektivet snakker f.eks. om hvordans hjernens prosesser og andre kroppsfunksjoner virker inn på adferd og man vektlegger nevrologisk vitenskap, genetikk og evolusjon.

Det kognitive perspektivet ser mennesket som et tenkende vesen, som kan lære å bruke intuisjonen, mens det psykodynamiske utgangspunktet fokuserer på samspillet mellom motiver, drifter, behov og konflikter, både på det bevisste og det ubevisste plan.

Det humanistiske perspektivet på intuisjon legger vekt på den frie viljen, hvor selvrealisering og selvutvikling er viktig. Intuisjonen kommer gjennom å jobbe innover i seg selv.

Finne sammenhenger
Ifølge Holtan er intuisjon rett og slett kunnskap, erfaring, minner og ny informasjon satt i system slik at man får et visst overblikk.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

– Intuisjon er å innse en sammenheng eller helhet som tidligere har vært ukjent, uklar eller ubevisst for deg. Intuisjon er et resonnement som utnytter hjernens innebygde snarveier gjennom ubevisste assosiative prosesser. Basert på gamle eller nye sanseinntrykk, minner, kunnskap og erfaring søker hjernen stadig å finne nye sammenhenger, bilder eller røde tråder som passer inn i meningsfulle rammer, ifølge Grethe Holtan.

– Man kan sammenligne det med et mentalt «matching-spill». Hjernen gjør raske søk gjennom alle datafilene sine og finner nye sammenhenger og bilder. Når disse virker meningsfulle for deg, ledsages de av biologiske reaksjoner. Hvis du ikke legger merke til dem eller reagerer på de, er det bare automatiske tankeprosesser som passerer deg.

Holtan mener at Nøkkelen til intuisjon er å observere mest mulig, fordype seg i fakta og lære å forvalte mangelfull informasjon til å se en helhet eller de store linjene. Jo mer du kan og lærer, jo dyktigere blir du til å se nye mønstre og sammenhenger. Jo mer komplisert ting er, desto morsommere er det å finne meningsfulle sammenhenger.

Å åpne opp
Intuisjon kan læres blant annet gjennom sansing, tolkning, lagring og bearbeiding av informasjon, mener Grethe Holtan, som er en erfaren kursleder og coach.

– Gjennom trening handler vi i kontakt med omgivelsene våre, og får «svar» tilbake. Vi lærer å forstå hvordan intuisjonen bygges opp fra en følelse eller tanke, og til valg eller handling. Implisitt læring er også en viktig komponent i intuisjonsprosessen fordi man lærer ting uten å vite at man gjør det.

– Jeg er overbevisst om at alle kan lære å bruke intuisjonen sin, uavhengig av alder, kjønn og lignende. Når man bruker intuisjonen sparer man tid og ressurser, og de store overraskelsene blir litt færre. Det er opp til deg selv å bestemme om du vil begynne å trene på den. Dersom du ikke gjør det, kan det likevel hende at du lærer det, uten at du er bevisst på at du gjør det.

Men det finnes gode teknikker for å åpne opp for intuitive inntrykk og intuisjon.

– Oppmerksomhetstrening og avspenning er viktig. Grethe Holtan foreslår regelmessig meditasjon, samt fysisk aktivitet og opphold i naturen. Dessuten kan bevisstgjøring av egen bagasje, erfaring og fordommer hjelpe til med bedre tilgang.

Trening på å vente og å stole på at intuitive inntrykk kommer når de skal er også et godt råd.
– Vær tålmodig, oppfordrer hun.
Man kan også øve på la det indre liv flyte og dagdrømme idéer eller ting man vil ha svar på, tenke i bilder og følelser, og visualisér og se ting for seg.

Riktig timing
Det heter seg at Intuitive mennesker observerer, lytter og analyserer. De er ydmyke overfor feilkilder og menneskelig svakhet. De vurderer og setter sammen det de har av informasjon på mange forskjellige måter og venter på det riktige tidspunktet til å ta et valg.

Intuitive mennesker er ikke de som kaster seg inn i noe uten et dypt og godt forarbeid. Når de velger, har de hundrevis av kombinasjoner av løsninger inne i hodet sitt – og så velger de det beste når timingen er riktig.

–Se for deg hvordan de beste sjakkspillerne spiller sjakk, sier Holtan. De vet at et trekk kan gi utallige utfall, og det er det som gjør det så spennende. Intuitive mennesker konkurrerer mot seg selv og vil alltid bli bedre enn det de presterte sist gang. Det er som en intern konkurranse som gir glede, intellekt og måloppnåelse. Jo vanskeligere, jo bedre.

Alle nøtter kan knekkes. Først og fremst er det moro fordi de skjønner at de selv er små i forhold til helheten, og de skjønner også at mennesket ikke vet alt om omgivelsene sine eller konsekvensene av ulike utfall.

Intuitive mennesker stoler på seg selv og har evnen til å forsøke å finne ut mer, helt til de har «nok» informasjon til å se de store linjene, et bilde eller et mønster. De er tålmodige og de vet at de også må vente på riktig «timing».

«Timingen» er en vesentlig faktor i intuisjonsprosessen. Av og til tar de store sjanser, av og til små. Det kommer helt an på konsekvensene, risiko og hvor viktig saken er for dem selv. Intuitive mennesker er i stand til å skille det vesentlige fra det uvesentlige. De ser forskjellen og trenger ikke alltid å kommentere det eller gjøre noe med det.

Når intuisjonen svikter
Intuisjonen gjennomskuer både deg selv og andre, inkludert villedende omstendigheter, og lar seg ikke dupere av de endeløse, utmattende forviklingene som egoet og dømmekraften drar oss inn i, hevder forfatteren.

Men fra tid til annen kan man oppleve at intuisjonen svikter en. Det kan skje fordi de intuitive inntrykkene ikke har blitt testet godt nok ut først og kan f.eks. komme av projeksjon, ønsketenkning og høye ambisjoner eller at fantasien spiller et puss.

Frykt kan være en forstyrrelse. Det kan også smiger, kjærlighet og stort ego. Dessuten er det alltid en mulighet for slurv, svikt i hukommelse og fastlåste ideer.

Trene opp intuisjonen
Grethe Holtan har gjennom et langt liv lært seg å sette sammen all kunnskap og kompetanse som hun direkte og indirekte har tilgang til. Så lar hun hjernen, sansene, følelsene og energiene rundt seg jobbe sammen av seg selv.

– Det er som et stort dataprogram som produserer ut mulige svar eller ledetråder basert på «input». Disse potensielle svarene og ledetrådene jobber jeg så videre med. Jeg stoler på at jeg får «riktig» svar etter hvert som tiden går. Jeg konsentrerer meg om å mate «dataprogrammet» med mest mulig «input», så får «dataprogrammet» produsere «output». Poenget er å tenke i bilder, se sammenhenger og helhetsbilder.

  • Ha tro på at du har et høyere intellekt enn bevisstheten din.
  • Ha tillit til deg selv og bestem deg for å videreutvikle intuisjonen din.
  • Begynn å stole på det du føler, bli mer oppmerksom på det som skjer rundt deg.
  • Følg ledetrådene som kommer til deg og forkast eller gå videre.
  • Velg ut teknikker og verktøy som fungerer best for deg.
  • Vær forberedt på å trene og feile mye.

– Det er viktig å erkjenne at det er du alene som må kjenne etter hva du legger spesielt merke til, fordi det nettopp er du som er selve intuisjon-apparatet, legger Holtan til.

Grethe Holtan har skrevet boken «Intuisjon – Teft, timing og tilstedeværelse» Hun er daglig leder for Sinius AS og Intuisjonsskolen.

Relaterte lenker:

Kurs og utdanning – Intuisjon

FINN BEHANDLER, terapeut, coach på Behandler.no

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.