Er det håp for en bedre verden?

Foto: Schutterstock

Hva skal til, og hva kan du og jeg gjøre? Gaia – jorden vår lider under overforbruk og bevisstløshet. En ny norsk bevegelse er nå i gang med å samle informasjon og inspirasjon for et helhetlig bedre miljø og samfunn.

Henning Jon Grini er ildsjelen som har sitt hjerte i miljø- og samfunnsspørsmål. Istedenfor kun å fokusere på problemene, brenner han for å fremme muligheter og løsninger. For det er ingen tvil om at vi som samfunn sliter med betydelige problemer, som det haster å få gjort noe med.

 

Selv presenterer han noen tanker om en viktig endring som må til.

 

Grini er kjent som grunnlegger og tidligere redaktør av tidsskriftet Ildsjelen. I dag er dette engasjementet i hovedsak overført til den nyopprettede organisasjonen Gaiainnovations, hvor formålet er å skifte fokus fra problemer til løsninger og fra symptomer til årsaker. Den vil bidra med ideer, visjoner og løsninger som kan gi oss inspirasjon og fremtidshåp. Den vil også finne og transformere de egentlige årsakene til våre kriser.

 

– Det er kanskje ikke så mange som er klar over at de fleste problemer verden strir med allerede er løst et eller annet sted, sier initiativtager Henning Jon Grini til Alternativ.no

 

– Tanken bak GaiaInnovations er å samle mest mulig av disse gode ideene og innovasjonene i en portal vi har kalt Innovasjonsportalen. Her vil vi trekke inn alt fra miljø- og helseløsninger til gjennombrudd innen vitenskap. Videre nye økonomiske modeller og andre og bedre måter å organisere vår utdannelse på og mye mer.

 

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

Det vil legges ekstra vekt på de løsningene som er samfunnsendrende, altså det som medfører en varig og strukturell positiv endring som er bedre enn det eksisterende, og som virkelig betyr noe for mennesker og livet og for natur og miljø.

– Vi mener samfunnsutviklingen vil akselerere når flere og flere blir informert og opplyst om disse tingene, sier Grini.

– Et eksempel fra denne portalen er motoren som går på saltvann og som er under utvikling. Bilene som brukes i forsøkene har null utslipp, bruker nano flow cell teknologi og kan kjøre svært langt på en tank. Motoren kan og brukes i både buss og lastebiler, fly og båt.

På nyåret 2017 skal GaiaInnovations lanseres internasjonalt. Derfor blir tekst lagt inn på engelsk, men med en norsk meny på siden.

 

Endre bevissthet
Poenget med denne Innovasjonsportalen er ifølge grunnleggeren å skifte fokus fra et problemorientert samfunn til et mer løsningsorientert samfunn. Samtidig er det viktig, slik han ser det, å endre vårt verdenssyn. All verdens oppfinnelser mister mye av sin betydning hvis vi ikke samtidig endrer og hever bevisstheten vår.

– Det er som Einstein sa det, at vi ikke kan løse våre problemer på samme bevissthetsnivå som skapte dem i utgangspunktet.

– Våre problemer i dag blir stort sett forsøkt løst ved symptombehandling uten at vi har tatt tak i årsaken som ligger på et dypere plan. Menneskets nåværende mentalitet er ikke bærekraftig lenger. Det bør endres på mange områder:

  • Gaia kan ikke lenger utnyttes, men må behandles med respekt.

  • Maskulin dominans må vike for en balanse med det feminine.

  • Materialisme og profitt må vike for en delingskultur hvor vi går vekk fra meg og mitt til mer fokus på vi og vårt. Stikkordet her er enhet fremfor dualisme.

  • Videre kan vi med stor fordel gå vekk fra tanken om et ikke besjelet univers til en mentalitet hvor universet er besjelet.


    Samler og sprer inspirasjon

For å sette fokus på disse punktene har organisasjonen opprettet sin andre portal, under samme paraply, som de har kalt Inspirasjonsportalen. Den vil ha fokus på et nytt verdenssyn som kan erstatte det gamle og bringe verden videre til et nytt nivå. Poenget er å skifte fokus fra symptomer til årsaker. Mange av dagens problemer blir ikke løst før man har tatt tak i kjerneårsakene.
Den skal også være en være en inspirasjonskilde som løfter i en turbulent periode.

– Vi vil dele store tanker og visjoner som kan bidra til en ny og mer bærekraftig verden. Samtidig vil vi ta inn saker som inspirerer og løfter sjelen. Portalen vil som tredje moment trekke inn positive nyheter. Det trengs i en verden som er så problemorientert og har så mye fokus på elendighet og uvesentlige ting, mener den helhetlige Gaiaforkjemperen.

– Kriser og ulykker får mer prioritet enn alt det som er bra i samfunnet og som kan bringe verden videre. Veldig mye av det som er positivt og som løfter oss går under radaren og får ikke den oppmerksomheten det fortjener. Det ønsker vi å gjøre det vi kan for å rette opp i.

Selvutvikling
I forbindelse med den nye organisasjonen GaiaInnovations, har Henning Jon Grini utgitt boken «Gaia og Mennesket mot en lysere fremtid ».

– Det er ikke tvil om at verden blir bedre og at vi går mot en lysere fremtid. Boken understøtter dette på mange områder. Den tar for seg en rekke sammenbrudd som vi opplever rundt om i verden, men påpeker en mengde gjennombrudd og eksempler på måter å forbedre livene våre på.

Ifølge forfatteren gjør boken også et forsøk på å identifisere kjerneårsakene til våre menneskeskapte problemer og hva vi kan gjøre med dem.

– Veldig mye av det vi mennesker har skapt for å organisere samfunnene våre er dysfunksjonelt. Miljøproblemene er et symptom på dette. Men siden vi har skapt dem selv er det også vi som kan løse dem.

Det er bra å sortere søppel, gå over til sparepærer, sparedusj og miljøvennlig oppvarming, men det skal mer til for å få til en nødvendig endring. Og forandringer må til, både på et personlig og kollektivt plan og vi trenger store strukturelle forandringer, på et dyptgripende plan mener Grini.

– Alt har sin rot i menneskesinnet. Og for å løse dem må vi ta tak i våre underliggende tankestrukturer og trosmønstre og så forløse og transformere dem. Et slikt skifte i bevissthet, hvor selvutvikling er essensielt, er det som må til for at verden skal kunne oppstå i en ny og bedre versjon.

Henning Jon Grini er ildsjelen som nå har startet en bevegelse for å oppnå et helhetlig bedre miljø og samfunn. Foto: Privat

GaiaInnovations vil gjerne høre fra deg som vet om gode ideer eller som ønsker å støtte engasjementet på andre måter.
gaiainnovations.org

Relaterte saker:

Selvutvikling for en bedre verden

Informerer om helserisiko ved mobilbruk

Relatert på Alternativ.no:

Kurs i Selvutvikling

Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.