Selvutvikling for en bedre verden

Foto: Schutterstock

Vi kan alle være med å gjøre en forskjell. Ved å utvide bevisstheten, og tilegne oss gode verktøy for selvutvikling og handling, kan vi være med å påvirke våre omgivelser og den verden vi lever i.

Det er mye som kunne vært annerledes og bedre her i verden, og alle har vel sine ideer om en ideell tilværelse. Som for eksempel en trivelig arbeidsplass eller familiesituasjon, hvor folk oppfører seg fint og kommuniserer tydelig og respektfullt. Eller en verden hvor alle tar hensyn til naturen og er med på å skape en bærekraftig utvikling for jordkloden.

Listen kunne bli lang, men en ting er sikkert; de aller fleste av våre problemer er menneskeskapt. Hver dag gjør vi valg som er med på å prege oss selv og verden rundt oss. Men vi kommer ingen vei ved kun å påpeke hva som burde være annerledes. Ett sted å begynne, er med seg selv, ved å ta ansvar for egen bevissthet.

Media har ofte likt å latterliggjøre begrepet selvutvikling, ved å bruke floskelen ”damer i lilla flagrende gevanter”, som driver med egoistiske finne-seg-selv aktiviteter.

Men tvert imot tar mange kvinner ansvar for seg selv og sine omgivelser gjennom aktiv selvutvikling. Og i dag praktiserer både menn og kvinner, i alle aldre og fra alle mulige områder av samfunnet selvutvikling, som gjør oss i stand til forandring, på både indre og ytre plan.

Transpersonlig psykologi
En av dem som tidlig snakket om Selv og selvutvikling, var den italienske psykiateren Roberto Assagioli (1888 -1974), som utviklet behandlingsmetoden psykosyntese tidlig på 1900-tallet. Assagioli studerte hos hos Sigmund Freud, sammen med bl.a. Carl Gustav Jung. Han tok avstand ifra deler av Freuds teori, og laget en egen modell, hvor han ville bygge en bro mellom vestens analytiske tenkning og Østens filosofi.

Dette er en helhetlig psykologisk forståelsesmodell som inkluderer arbeid med kropp, følelser og intellekt. Dessuten forholder psykosyntesen seg til menneskets iboende potensial av spirituell karakter.

Roberto Assagioli peker på syv hovedveier for å utvide bevisstheten:

  • Vitenskapens vei
  • Opplysningens vei
  • Den gjenskapende etikkens vei
  • Estetikkens vei
  • Mystikkens vei
  • Heroismens vei
  • Ritualets vei

Han påpeker at man kan gå seg vill, når bevissthetsutvidelsen virker inn på personligheten. Man kan for eksempel havne i ”selvopphøyelse-fella”, som kan oppstå hos noen når man blir klar over sitt eget potenisiale. Ved god veiledning og sunn fornuft er dette en forbigående bivirkning.

Idag er psykosyntese en etablert behandlingsmetode, og flere behandlere praktiserer i Norge.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

Les om Psykosyntese og finn behandler på Behandler.no


Selvutvikling etter ILIANA-modellen

Inge Ås har jobbet med kurs og udanning innen selvutvikling i ca. tredve år. Hun har utviklet ILIANA-modellen og fra 1983 har ILIANA akademiet tilbudt selvutviklingskurs både i Norge og utenlands – i Sverige, Frankrike, Spania, Canada og New Zealand. Mer enn 2000 personer har gjennomført grunnkurset ”Energi og bevissthet”.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Inge Ås har holdt kurs i selvutvikling siden 1983.

ILIANA-modellen skriver selvutvikling med store bokstaver i ”selv” – SELVutvikling. Dette for å poengtere at dette er en todelt prosess, ifølge Inge Ås.

– Mange transpersonlig- psykologer bruker også denne skrivemåten for ”selv”, for å poengtere at dette er den viktigste delen av et menneske. SELVutvikling er en todelt prosess. SELV er noe man er og gjenfinner, og personligheten er noe man utvikler, slik man vikler ut flokene i et garnnøste. Etterhvert vil personligheten balanseres med SELV, sier Inge Ås til alternativ.no

ILIANA-modellen er en åpen modell, som kan brukes av mennesker med forskjellig tros- og livssyn. Utvikling av evnen til tilstedeværelse er kjernen i modellen.
For å oppnå dette er man avhengig av flere prosesser:

  • Utvikling av et etisk forhold til deg selv, andre og omverden
  •  Utvikling og bruken av det kreative
  • Personlig utprøving av verktøy og filosofi, via erfaringer tilegnet gjennom egen kropp, emosjon/følelse og tanke – visuelle, auditive og kinestetiske erfaringer, basert på personlig, intuitiv innsikt og kreativ kritisk tanke.

Selvutvikling
Det finnes en rekke tilbydere av kurs i selvutvikling som jobber ut ifra ulike modeller:

Se Alternativ.no/kurs – Selvutvikling

Mennesket som medskaper
Inge Ås har lagt noen filosofiske ideer til grunn for sin modell. Bla. tar undervisningen utganspunkt i at mennesket er medskaper i verden og i eget liv og er hverken omnipotent eller offer.

Energiforståelse er sentralt, hvor stikkord er verden som energi og inkluderer kroppens energibaner og energisentre/områder som dører til transformasjon.

Livsdialogen er sentral og dreier seg om spørsmål mer enn svar. Det sorteres, analyseres og reflekteres fra tre fokus:
Hvordan har jeg det nå/hvor er jeg i livet?
Hvor/hva vil jeg fra? Hvor/hva vil jeg til?

I tillegg benyttes metoder som energiarbeid i aura og chakrasystemet, NLP, drømmereise, regresjon, og progresjon, meditasjon og energiøvelser.

Praktisk bruk
Tilbakmeldinger fra kursdeltagere og studenter viser at selvutvikling blir en verdifull integrert del av både privatliv og arbeidsliv gjennom hele livet.

– ILIANA-livsveiledere kan bruke disse metoden profesjonelt i offentlig sektor og i det private næringsliv. Vi har utdannet bl.a sykepleiere, lærere, kunstnere og ledere, som alle forteller at de har nytte av dette i sin jobb. En av ILIANA-lærerne er nå iferd med å undervise i ILIANA-modellen i New York, hvor hun også arbeider med sitt dansekompani.

Det er også flere eksempler på at personer som har falt ut av arbeidslivet pga utbrenthet eller annet, har blitt istand til å arbeide igjen å ha deltatt på kurs i selvutvikling.

Inge Ås så helst at selvutvikling blir en del av barns utdanning.

– Ordet selvutvikling står allerede i lærerplanen, men det er en lang vei å gå å få gode metoder inn i skolen. Å kjenne til kropp, sinn og hvordan hjernen fungerer i inn- og avlæring er viktig. I tillegg er det viktig å vite at alle er forskjellige og har et ansvar for sitt eget liv.


Relaterte linker:

Kurs og utdanning i Selvutvikling, egenutvikling

Den store CHAKRABOKA, Inge Ås

Hva er psykosyntese (Behandler.no)

 

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.