Sjelens forbund søker likesinnede

Hender knyttet sammen
Foto: Schutterstock

Mennesker søker sammen med andre mennesker som har de samme grunnleggende verdier. Nystiftede Alternativt Spirituelt Forbund vil være en stemme for dem som erkjenner sin åndelige natur.

 

«Vi er sjeler som gjennom den jordiske erfaring utvider og ekspanderer vår eksistens.»

Sitatet er hentet fra verdigrunnlaget til forbundet, som ble stiftet den 28.juni 2023. En av grunnleggerne er Per Henrik Gullfoss, for mange kjent som astrolog, leder av Den Nordiske Astrologiskolen, forfatter og skribent. Sammen med Henning Jon Grini var han tilbake i tid med på stiftelsen av Holistisk Forbund, men de har begge kjent på behovet for et trossamfunn som er dedisert til den nye spiritualiteten og i større grad – et ønske om å være et alternativ og stå i kontrast til de gamle dogmene.

– Vi opplever at dette behovet er blitt tydeligere og tydeligere og at tiden var moden for å gjøre noe med det. Vi presenterte ideen for Tone Isis Briana Holberg og Hanne Isabel Thorsdalen Styr, og de var helt på linje med denne ideen, forteller Gullfoss.

Hvordan definerer dere Alternativ Spiritualitet?
– Alternativ bevissthet lar seg ikke putte i en bås. Det var et uttrykk som speiler den nye spiritualiteten som har vokst fram de siste 40 årene. Ordet alternativ har i lang tid blitt latterliggjort, filleristet og uthengt i media. Vi ønsket å ta tilbake den opprinnelige betydningen som var en åpen, udogmatisk og undrende form for spiritualitet, som var mer interessert i å utforske det spirituelle, enn å finne dogmatiske svar og veier til frelse.

Hvordan har mottagelsen vært?
– Det har vært spennende. Jeg la ut en liten teaser om dette på min Facebook side og det var straks godt over 1000 som var interessert, sier Per Henrik Gullfoss.

– Det viste seg at en god del holder fast på Den Norske Kirke. Andre var medlemmer andre steder og ville fortsette med det. Noen syntes det hørtes bra ut, men ville ikke være med i noen slags form for organisasjon. De aller fleste var begeistret og noen bare jublet over initiativet. Da vi åpnet for innmelding, kom det over hundre i løpet av den første uken. Da hadde flere meldt seg ut av andre trossamfunn, eller bare opplevd at dette var et sted hvor de følte seg hjemme.

Hva slags aktiviteter vil medlemmene få tilbud om?
– Det er et interessant spørsmål. Jo flere vi blir, jo flere tilbud vil vi kunne stable på beina. Det som er sikkert er at vi ønsker å ha en årlig kongress, som blir rabatert og får tilskudd fra forbundet. Aller helst vil vi invitere kapasiteter som virkelig er døråpnere for en ny spiritualitet.
Vi ønsker å lage lokallag, hvor noen fra forbundet kan reise rundt og delta på møter, holde foredrag, inspirere, ha samtaler osv.
Vi kommer også til å holde et månedlig møte via Zoom, eller lignende, hvor det først blir en meditasjon, deretter en innledning om et tema og hvis ønskelig en samtale/ debatt rundt dagens tema.

Vi vil også, så langt kapasitet og ressurser strekker til, lage overgangsritualer. Her kan folk i alle aldre få en innvielse i å bli voksen/ spirituell ¬ – litt som konfirmasjon, men ingen bekreftelse av en tro, men et overgangsrituale til dypere kontakt med sin sjel. Et slikt ritual tenkte vi det kunne være fint å tilby en gang i året.

Er det noen forpliktelse ved å være medlem?
– Det koster intet, krever intet, men gir mulighet til å delta og dele din spiritualitet med likesinnede.

Hva er det som skiller Alternativt Spirituelt Forbund fra andre lignende tros- og livssynsamfunn?
– Det er et vanskelig spørsmål å besvare, siden det ville kreve at vi beskrev og definerte hva de andre trossamfunnene sto for. Det ønsker vi ikke å begi oss inn på, svarer Gullfoss.

– Vi opplever at vi setter spiritualiteten i høysetet, uten å representere noen særgrupper som sjamaner, medier, kristne, buddhister e.l. Samtidig er alle de som følger en slik vei, men som kjenner at de er mer åpne og undrende og favner videre, mennesker som vil føle seg hjemme i Alternativt Spirituelt Forbund.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

– Beskrivelsen av vårt verdigrunnlag starter slik:
«Mennesket innehar en evig sjel. Sjelen overlever døden og lever videre i andre dimensjoner av eksistens.»

«Mennesket er et multidimensjonalt energivesen, og innehar både magiske og psykiske evner som kan kommunisere gjennom tid og rom.»

«Jorden er en levende planet blant mange andre i universet som inneholder liv og bevisste skapninger.»

«Vi er sjeler som gjennom den jordiske erfaring utvider og ekspanderer vår eksistens.»

«Vi anerkjenner opplevelsen av den spirituelle enhet som en dyp mystisk erkjennelse.»


– Er dette noe for deg? Innmelding kan gjøres via forbundets nettside, alternativspirituell.no Det eneste du trenger å vite er at du kun kan stå i ett tros- livssynsamfunn, siden staten kun gir støtte ett sted for hvert medlem, opplyser Gullfoss og legger til:

– Vi ønsker flest mulig medlemmer. Størst mulig innflytelse.
Vi opplever at menneskeheten er i en krise og at en av de tingene som må skje for at vi skal komme samlet og noenlunde intakte ut på andre siden er at vi får en ny innsikt i hvem vi egentlig er og hvorfor vi er her på denne planeten. Det innebærer en ny forståelse av at vi i vår essens er bevissthet og en del av det gudommelige på reise gjennom tid og rom. Vi mener at Alternativt Spirituelt Forbunds bidrag til dette kan være viktig og betydningsfullt.

Styret i nystiftede Alternativt Spirituelt Forbund

Henning Jon Grini, Daglig leder Foto: Terje Toftenes
Tone Isis Briana Holberg, Styreleder Foto: Privat
Per Henrik Gullfoss, Visjonsbærer og pressekontakt Foto: Privat
Hanne Isabel Thorsdalen Styhr, Styremedlem Foto: Cybeleno

Relatert:

Tros- og livssynssamfunn som fikk tilskudd i 2023 (pdf, Regjeringen)

 

Aktuelle produkter og tjenester

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.