Utdanning i astrologi har fått offentlig godkjennelse

Bildet er fra en fasade på Universitetet i Oslo, utsmykket med Zodiaken. Astrologi var tidligere universitetsfag og mange av verdens ledende vitenskapsmenn praktiserte som astrologer. (Foto: Alternativ.no)

Dr. Gisle Henden, leder av Astrologiskolen Herkules er svært fornøyd med endelig å ha fått godkjent sin fagskoleutdanning i astrologi, etter en lang prosess.

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen NOKUT, har nå godkjent Astrologiskolen Herkules som fagskole. Dette innebærer at studentene har rett til lån og stipend fra Lånekassen.

– Så vidt jeg vet er vel dette første gang en fagskole i astrologi har fått offentlige godkjennelse, sier Dr. Gisle Henden, leder av Astrologiskolen Herkules.

Selv har han bakgrunn som økonom, statsviter og filosof. I 2004 avla han sin doktorgrad «Intuition and its role in Strategic Thinking», en bredt anlagt teoretisk og empirisk studie av hvilken rolle rasjonalitet og intuisjon spiller i strategisk tenkning. Siden1989 har han praksis som profesjonell astrolog og i 2002 etablerte han Astrologiskolen Herkules, som så langt har hatt nærmere 300 studenter.

Astrologiskolen Herkules tilbyr profesjonell utdannelse i astrologi med to, tre, eller fire-årig studieforløp. Utdannelsen dekker alle de viktigste astrologiske temaer og teknikker og siktemålet er å gi grunnleggende forståelse for horoskop tolkning. Skolen kan skilte med en sterk og bred faglig stab med solid vitenskapelig bakgrunn.

NOKUT har akkreditert de tre fagskoleutdanningene Grunnstudiet i astrologi og Profesjonsstudiet i Esoterisk Astrologi del I og del II ved Astrologiskolen Herkules, avd. Oslo.

– Vi har fattet vedtak om akkreditering basert på en sakkyndig og administrativ vurdering. Vi anser alle kravene for akkreditering, slik de fremkommer i gjeldende regelverk, som oppfylt og har derfor

Astrologi brukes både av privatpersoner og bedrifter og det er et aktivt miljø rundt astrologien i Norge. Foto: Shutterstrock

Lang vei til målet
Det var ikke gjort i en håndvending å oppnå NOKUT- godkjennelse og prosessen har vært en prøvelse i tålmodighet for skolen. NOKUT hadde i 2016 brukt nærmere 4 år kun på sakkyndig vurdering som ifølge deres egne retningslinjer skal ta 1-2 mnd.

– Det tok mer enn 6 år og utarbeidelse av nærmere 400 dokumenter i sakens anledning. To ganger fikk vi NOKUT sitt vedtak opphevet og ved ett tilfelle påla også Klagenemda NOKUT å gi en bedre begrunnelse. Fire brev ble sendt til Sivilombudsmannen i fjor, opplyser Gisle Henden.

Problemene oppsto fra første stund. På søkerkurs høsten 2012 fikk Astrologiskolen Herkules et klart og bekreftende svar på sitt spørsmål om det var tillatt med enkeltmannsforetak som organisasjonsform. Dette bekreftes av at NOKUT har godkjent flere fagskoler organisert på denne måten.

– Til tross for dette fikk vi avslag på vår søknad levert i februar 2013 med krav om at vi måtte endre organisasjonsform til f.eks. AS. Resultatet ble veldig mye tidkrevende ekstra arbeid. På dette sentrale punkt kjente ikke NOKUT det regelverk de er satt til å forvalte.

Annonse
Hvor sunn er din bakterieflora

Deretter fortsatte prosessen med avslag fra NOKUT som deretter ble opphevet av Klagenemden, før skolen omsider fikk bekreftet sin godkjenning 6. mars 2019.

Aktivt miljø i Norge
Astrologi var tidligere universitetsfag og mange av verdens ledende vitenskapsmenn praktiserte som astrologer. Både Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Tycho Brahe, Johannes Kepler, og Sir Isaac Newton er blant disse. Psykologen Carl Gustav Jung praktiserte astrologi på sine pasienter for å stille bedre diagnoser.

>> Ønsker du kontakt med en astrolog, få stilt ditt horoskop

I vår tid er brukes astrologi både av privatpersoner og bedrifter og det er et aktivt miljø rundt astrologien i Norge. Norsk Astrologisk forening har som formål å øke forståelsen og interessen for astrologi og i dette inngår blant annet å fremme en seriøs holdning til faget. Foreningen utgir eget tidsskrift og det arrangeres jevnlig foredrag og konferanser. Foreningen ble stiftet av en astrologisk studiegruppe ved Universitetet i Oslo i 1979, og organiserte sitt første offentlige møte i 1980.

– Astrologi gir deg svar på de gode spørsmålene, hevder Gisle Henden.

Et horoskop gir oss et dypsindig innblikk i vårt eget liv. Horoskopet beskriver både veien og målet. Talenter, kvaliteter, muligheter og utfordringer både på jobb og privat beskrives i detalj.

Relaterte lenker på Alternativ.no:

> Kurs og utdanning i ASTROLOGI

> Finn astrolog

Meld deg på nyhetsbrev!

HELHET – SPIRITUALITET – INNSIKT
Siste nytt – Få gode tilbud

Se etter en epost med bekreftelse i din innboks eller i søppelfilteret.

Trenger du hjelp?

Vi er her For å hjelpe deg

Noe uklart!
Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.