Dag: 15. mars 2007

mar 15
Spiritualisme etableres pånytt i Norge

I land som England, USA og Danmark er det tradisjoner for spiritistkirker og…