Stikkord: Mobilbruk

nov 18
Informerer om helserisiko ved mobilbruk

I Italia er det avgjort ved dom at myndighetene skal opplyse om strålefare ved bruk…