Om utdannelsen

Norsk Gestaltinstitutt høyskole - NGI tilbyr utdanning i Gestaltterapi 4- årig deltidsutdanning som gir 120 studiepoeng og mulighet for studielån. Gestalttilnærmingen er i dag en av de mest utbredte retninger innenfor psykoterapi, parterapi, gruppeterapi, coaching, veiledning, organisasjonsutvikling og konfliktarbeid. Tidligere studenter arbeider enten i helse- og sosialtjenesten, undervisning, ledelse og organisasjonsutvikling, eller i egen praksis som konsulenter og terapeuter. NGI tilbyr en fireårig deltids utdanning i gestaltterapi. Utdanningen består av ni undervisningssamlinger i året i Oslo og åtte i Stavanger og i Tromsø. Samlingene er lagt i forbindelse med helger. I tillegg til undervisningen skal studentene delta i kollokviegrupper mellom hver undervisningssamling. I andre, tredje og fjerde studieår er det i tillegg gruppeveiledning på eget arbeide med mennesker. Egenterapi på minimum 70 timer er obligatorisk i løpet av de fire årene. Innhold Første år: Egenprosess og personlig utvikling. Viktige prinsipper i gestaltterapi blir gjennomgått. Hovedvekten legges på arbeid med egen prosess, gruppeprosess og personlig utvikling. Andre år: Mellommenneskelig prosess. Hovedvekten legges på en utvidet gjennomgåelse av det teoretiske grunnlaget fra første år. Fokus legges nå på studenten som deltager i en gruppe, i tillegg til personlig utvikling. Gruppens prosess blir også vektlagt. Terapeutrollen blir innøvd. Tredje år: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunnet, del 1. De terapeutiske ferdighetene innøves og utdypes. Studenten lærer å bruke sin kreativitet i arbeid med klienter. Fokus flyttes til dialog med klienten. Målet er å gjøre studenten i stand til å støtte klienten slik at han kan øke sin oppmerksomhet mot muligheter og begrensninger. Studentene øver seg på hverandre. Studentene skal også begynne å arbeide som terapeuter med veiledning fra høyskolen. Fjerde år: Terapeutens ferdigheter og forhold til klienter og samfunnet, del 2. Utdyping og forankring av egen filosofi i arbeid med mennesker. Integrering av de tre foregående år sett i relasjon til studentens eget arbeidsfelt, tidligere utdanning, yrkeserfaring, livserfaring, menneskesyn med gestaltterapeutisk filosofi og metodikk. Studenten fortsetter å ha klienter/praktisere gestalt med veiledning fra høyskolen.

Nøkkel informasjon
 • Skole - Arrangør:
  Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
 • Sted/steder:
  Oslo
 • Type studie:
  Deltidsstudie, Yrkesutdanning, 120 Studiepoeng
 • Oppstart:
  Høst-2022
 • Varighet:
  Fire år.
 • Pris:
  https://gestalt.no/studietilbud/gestaltterapi/
Undervisningssted/steder

Oslo

Adresse for undervisning
kjørbokollen 30,3 etg
1337 Sandvika
Sted for undervisning
Kontaktinformasjon
 • Skole - Arrangør
  Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
 • Telefon
  + 47 22 59 16 50
 • Epost adresse
  ngi@gestalt.no
Send melding / forespørsel

  Målgruppe for utdannelsen

  Målgruppe for utdanningen er de som allerede har en utdanning innenfor et humanistisk fag eller lignende, som arbeider profesjonelt med andre mennesker innenfor ulike områder, og som ønsker å få en utdanning innen gestaltterapi.

  Opptakskrav: 3-årig høyere utdanning eller tilsvarende, min. 20 timer gestalterfaring samt erfaring fra profesjonelt arbeid med mennesker. Realkompetanse kan også vurderes.

  Om skolen - arrangøren

  Norsk Gestaltinstitutt AS (NGI) ble etablert i 1986 og har tilbudt utdanning innen gestalt i snart 30 år. Antallet utdanningstilbud har økt i denne perioden. NGI ble godkjent som privat høyskole med offentlig godkjent eksamensrett i 2003 og har nå to godkjente studietilbud. NGI har foreløpig valgt å ikke søke statsstøtte og er 100% finansiert av studieavgiftene. NGI og studentene ved NGI har valgt å melde seg inn i en studentsamskipnad. NGIs studenter ved de godkjente studietilbudene er nå enten medlem av OAS, SiS eller SiTø i henhold til studiested. Norsk Gestaltinstitutt Høyskole tilbyr også: Etterutdanningsprogrammer for gestaltterapeuter, Toårig utdanning i gestaltcoaching, Ettårig utdanning i relasjonsbasert konfliktarbeid.

  Trenger du hjelp?

  Vi er her For å hjelpe deg

  Noe uklart!
  Kontakt oss gjerne, vi er glade for alle spørsmål som vi kan hjelpe deg med.