Om utdannelsen

Intuisjonsskolen tilbyr utdanning og kurs i Coaching og Intuisjon

Diplomert Coaching utdanning
To semestre med vekt på beslutningstaking og veivalg.

Studiet er en spesialisering innen coaching og beslutningsprosesser. Hovedfokus er på å motivere og coache slik at klient opplever det bekvemt og riktig å foreta egne valg. Det kan være store og små valg, både i privat- og arbeidsliv. Studiet gir innføring i grunnleggende metodikk, prosess- og relasjonsorientering som står sentralt i coachingsarbeid. Det fokuseres videre på å skape gode coachingsamtaler som gir grunnlag for å veilede og trene klient slik at det fører til prestasjonsentusiasme og motivasjon for å utvikle seg og komme videre.

Emnets faglige innhold retter seg primært mot den enkelte students kommunikative og relasjonelle ferdigheter i forholdet en til en, men også gruppeperspektivet blir trukket litt inn gjennom eksemplifiseringer og praktiske øvelser. Teori kombineres med praktiske øvelser og coaching-trening for den enkelte.

Temaer:
• Positiv psykologi og modeller for positiv endring
• Prosesser for motivasjon og coaching av veivalg og beslutningstaking
• Intuisjon, emosjonelle og intellektuelle prosesser
• Metodikk for å få frem nye muligheter/alternativer
• Bevisstgjøring og refleksjon
• Systematikk og struktur i coaching
• Handlings- og relasjonskompetanse
• Selvinnsikt, selvledelse og coachende lederskap
• Den reflekterte praktiker; refleksjon over egen coacherrolle
• En coachende tilnærming til konflikter og konflikthåndtering

Målgruppe:
Privatpersoner, nøkkelpersonell, ledere, konsulenter, rådgivere, lærere, mentorer, inspiratorer, terapeuter og veiledere som vil ytterligere styrke sin coachende væremåte i kommunikasjon, veiledning og ledelse gjennom sitt arbeid eller de som vil bli coach eller prestasjonhjelper.

KURS INTUISJON

Grunnkurs i intuisjon – 2 dagers workshop inkl. individuell oppgave
Lær å bruke intuisjonen din konkret og effektivt!
Kursert er delt inn i forelesninger, gjennomgang av teknikker, felles- og individuelle oppgaver og case/eksempler som demonstreres. Individuell oppgave med hjelp fra instruktør som dokumenteres. Teorien er basert på Carl Gustav Jung og Freud, i tillegg til moderne hjerneforskning.
Helgekurs, Lørdag og søndag kl 10.30 – 17.00.

Videregående intuisjonskurs – 1 dag.
Dette kurset går flere ganger i året og gjelder for de som har tatt grunnkurset. Mange kommer på mange videregående kurs etter grunnkurset. Her fordyper man seg i case og rød-tråd analyser fra virkeligheten. Deltakerne jobber kun med egne, reelle case. Det tolkes, analyseres og settes sammen til et bilde som man jobber ytterligere med.
Lørdager kl 10.30 – 17.00.

Intuisjon i ledelse
Dette er et to-dagers kurs med fordypning i ledelse og intuisjon.
Det vil si hvordan man kan integrere magefølelse i praktisk ledelse.
På denne måten å oppnå mer på kortere tid.

Ansiktanalyse - lær å lese et ansikt intuitivt.
Dette er et kurs som er satt sammen av mikro-kroppsspråk og kinesisk ansiktanalyse. Mikro-kroppsspråk er små detaljer og finesser i kroppsspråket. Vi snakker om spenninger av muskler, linjer i ansiktet og uttrykk som forteller noe om hva personen tenker eller føler. Kinesisk ansiktanalyse er basert på innhentede opplysninger fra Kina hvor man har sortert ansiktstrekk ut fra egenskaper.
2 kvelder kl 17.00 – 21.00 og er delt inn i teori, eksempler og bilder.

Kroppsspråk som inngangsport til intuisjon 
Kursert er delt inn i forelesninger, gjennomgang av teknikker, felles- og individuelle oppgaver og case/eksempler som demonstreres. Teorien er basert på moderne dokumentasjon og forskningsresultater.
Hverdager kl 09.00 – 16.00.

Nøkkel informasjon
 • Skole - Arrangør:

  Intuisjonsskolen

 • Type studie:

  Deltidsstudie, Samlingsbasert

Adresse for undervisning
Arbinsgate 7
0253 OSLO
Sted for undervisning
Kontaktinformasjon
 • Skole - Arrangør

  Intuisjonsskolen

 • Kontaktperson

  Grethe Holtan

 • Telefon

  95 07 56 42

 • Epost adresse

  info@intuisjonsskolen.no

Send melding / forespørsel

Om skolen - arrangøren

Intuisjonsskolen tror at det finnes ubenyttet potensiale og muligheter i de fleste mennesker og bransjer. Utfordringen er å identifisere, velge og handle. Dette kan vi hjelpe til med.

Intuisjonsskolen har som mål å gi enkeltpersoner, bedrifter og grupper
handlingsprogrammer som gjør at de blir mer effektive, oppnår mer og at
menneskene får det bedre med seg selv og omgivelsene sine.

Intuisjonskolen har kurset og utdannet mange mennesker og har utallige gode resultater å vise til. Både ledere nøkkelpersonell, team og fagpersoner, samt privatpersoner har gitt oss svært gode tilbakemeldinger.

Intuisjonsskolen har eksistert siden år 2000.
Vi holder til i Oslo, men kjører kurs over hele landet. Ta kontakt dersom du ønsker kurs der du bor.