Beskrivelse

Ett-årig deltidskurs i personlig utvikling har som mål å øke din bevissthet, styrke din selvfølelse og sette deg i stand til å velge det livet DU ønsker å leve.

Dette året danner også grunnlag for å gå videre til våre yrkesutdanninger til Samtalecoach, Organisasjonskonsulent og Samtaleterapeut.

 • Lengter du etter mer glede, balanse og mening i livet?
 • Trenger du styrke til å realisere hele ditt potensial, å leve uten egne og andres begrensninger?
 • Drømmer du om et nytt yrke eller å utvikle deg i ditt nåværende yrke?
 • Synes du det er vanskelig å ta de rette valgene for deg selv?
 • Bærer du på en drøm, men setter den ikke ut i livet fordi du er redd for å mislykkes?
 • Lever du med prestasjon som drivkraft men lengter etter å bare få VÆRE?

  Da kan grunnutdanningen ”Bli den du er” hos HumaNova være det du trenger. Dette er en frittstående deltidsutdanning for både intellekt, sjel og hjerte for deg som søker mening i din tilværelse og som lengter etter personlig utvikling som menneske og i din yrkesrolle.

> Ta kontakt for nærmere informasjon

 

Utdanningens innhold

 • Gruppe- og prosessteori, utviklingspsykologi
  Utdanningen innledes med to dager på rad hvor du blir kjent med gruppen på dypet. Du får også stifte bekjentskap med psykosyntesens metoder for personlig utvikling.
 • Utviklingspsykologi
  Vi lærer om barnets utviklingsfaser og egner oss til arbeidet med barndommen og det underbevisste.
 • Psykosyntese – teori og metodikk
  Vi blir kjent med våre delpersonligheter. Det hjelper oss til å forstå hva som driver oss i ulike situasjoner. Vi identifiserer ”jeget” og styrker dets posisjon.
  Vi jobber med utviklingen av viljen, som har en meget sentral posisjon i psykosyntesen.
 • Psykoterapeutisk integrativ teori og metodikk
  Vi jobber med identifikasjon og aksept av delpersonligheter.
 • Gruppe- og prosessteori
  Mange av våre problemer oppstår i våre nåværende sosiale eller menneskelige situasjoner. Vi lærer oss om relasjonens betydning, om gruppeinflytelsens påvirkning på individet, om tillit og grensesetting, og vi jobber med å forstå hvordan vi forholder oss i våre relasjoner.
 • Kognitiv teori og metodikk
  Vi lærer og trener oss i bevisst nærvær – Mindfulness.
 • Transpersonlig psykologi – teori og metodikk
  Vi lærer om transpersonlige aspekter og egenskaper.
Dato
 • 12-03-2021
Adresse på kart

Balders gate 11, Oslo, Norge

Arrangør

HumaNova Utdanning AS

Adresse
 • Sted/lokaler
  HumaNova Utdanning
 • Adresse
  Baldersgate 11
 • Postnummer
  0263
 • Poststed
  OSLO
Pris

Privatperson NOK 22.500 pr semester, Bedrifter/AS NOK 28.000 pr semester
Kan deles opp i mindre beløp

Telefon

22 55 07 00

Epostadresse

hei@humanova.no

Send en melding/forespørsel til arrangøren