Om utdannelsen

Norsk Institutt for Kunst- og Uttrykksterapi - NIKUT tilbyr 2-årig deltidsutdanning i Coaching med Kunst- og Uttrykksmetoder

Hvordan innføre kreative metoder i praksis - også på hverdagens arbeidsplass ?
Kurset gir verktøy og drøfter strukturer og rammevilkår som gjør arbeid med kunst- og sansebaserte uttrykk mulig i en stresset organisme.

Instituttet tilbyr også :
4-årig deltidsutdanning i Kunst- og Uttrykksterapi hvor målsettingen er å tilby en kvalifisert terapiutdanning i Kunst- og Uttrykksterapi. Utdanningen skal forene kunnskaper i psykodynamisk teori, den kunstneriske prosessen, fenomenologi og med kunnskaper innen medisinsk antropologi.
Utdanning kvalifiserer til medlemskap i Norsk forbund for psykoterapi.

Nøkkel informasjon
 • Skole - Arrangør:

  Norsk Institutt for Kunst- og Uttrykksterapi - NIKUT

 • Type studie:

  Deltidsstudie

Adresse for undervisning
Darresgt. 20
0175 OSLO
Sted for undervisning

Darresgt. 20, 0175 OSLO

Kontaktinformasjon
 • Skole - Arrangør

  Norsk Institutt for Kunst- og Uttrykksterapi - NIKUT

 • Telefon

  22 20 11 3

 • Epost adresse

  nikut@online.no

Send melding / forespørsel

  Om skolen - arrangøren

  Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttets formål er å fremme kunst- og uttrykksmetoder i Norge, stimulere og utvikle samarbeidet med undervisningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA, bidra til å høyne uttrykksmetodenes faglige og etiske kvaliteter og bidra til internasjonale forsknings- og prosjektarbeider.