Kursbeskrivelse

Hvordan kan vi tolke og møte de symboler, historier og inntrykk som kommer til oss fra nattens drømmer?

I vårt eget indre har vi en kilde til innsikt, bearbeiding og veiledning. Drømmene er som veivisere. De har sitt eget symbolspråk. Noe kan ligne eventyrenes og mytenes uttrykk. Det kan være arketypiske bilder som f.eks. den indre kongen eller dronningen. Andre symboler er individuelle og gir mening ut fra den situasjonen drømmeren befinner seg i.

Noen ganger kan vi ha en intuitiv forståelse av hva drømmen presenterer. Noen drømmer bærer i seg en viten som ikke nødvendigvis skal tolkes, men heller tas imot som en erfaring

Drømmenes rike har mange lag. Når vi lytter til de, vil vi kunne oppdage skatter i vårt eget indre.

På kurset vil vi gjennomgå grunnleggende symbolforståelse, og utforske hvordan vi kan jobbe videre med symboler og bilder som kommer til oss i drømmene. Det blir også meditasjon der vi bruker symboler fra drømmene. Du vil få gode tips for å huske drømmene dine bedre. Underveis vil vi bruke drømmer fra deltagerne som eksempler.

Har en først knekt koden for å forstå drømmene, åpner det indre landskapet seg, og kan være en kilde til mening, indre næring og retning i livet. Å arbeide med drømmer kan påvirke hvordan vi tenker om oss selv og det å være menneske.

Kursleder: Kari Helena Skogseid har siden 1992 drevet en holistisk klinikk og et kurssenter med stemmefrigjøring, meditasjon og drømmetolkning i Bergen sentrum. Hun har over flere år deltatt på ulike kursrekker innen meditasjon, energiforståelse, selvutvikling og terapeutisk stemmebruk hos bl.a. Bob Moore og Audun Myskja. Kari Helena har også utdannelse fra Complete Vocal Institute i København og The Naked Voice i England. Hun har i en årrekke deltatt på kurs hos den franske sangeren og musikeren Gilles Petit som selv har reist mange år i India. Kari Helena holder også kurs andre steder i landet.

Helgekurs og individuelle veiledningstimer

Hvordan arrangeres kurset

I kurslokale

Adresse for kurset
 • Adresse

  Ulike steder, samt Tårnplass 3

 • Postnummer

  5012

 • Sted

  BERGEN

Sted - Kart
Send en melding / forespørsel til arrangøren

Kontaktinfo
 • Kursarrangør

  Kari Helena Skogseid

 • Kontaktperson

  Kari Helena Skogseid

 • Telefon

  55 32 55 30

 • Epost adresse

  info@fristemme.no

Sosiale media