Om utdannelsen

Taracenter tilbyr Mindfulness og prosessledelse, ettårig utdannelse

Livsmestring, forebyggende helse og læring hele livet!
Taracenters ambisjon er å levere en unik utdannelse med både «gammel» og ny viten med faglig tyngde. Utdanningen varer over to semester og skal gi deg et fundament for egenpraksis, og gjøre deg i stand til å undervise andre i basiskunnskap om mindfulness. Kjært barn har mange navn, og mindfulness kalles også oppmerksomhet nærvær, eller fokusmeditasjon.

Fokusmeditasjon er den grunnleggende meditasjonspraksis som kan gi et stabilt sinn, praktisert med riktig motivasjon og teknikk over tid. Fokus-meditasjon er ingen «quick-fix», men krever et kontinuerlig arbeid med seg selv. Taracenter lærer deg de opprinnelige metodene som er fundert og praktisert over flere århundre-og som tilpasset det moderne mennesket-fortsatt fungerer for selvutvikling, fordypning i hvordan vårt sinn fungerer.

Studiet er tverrfaglig og en syntese av ulike kunnskapstradisjoner med hovedfokus på østlig mindfulness basert på buddhistisk etikk, filosofi, psykologi og meditasjon. I tillegg er deler av studiet basert på forskning på vestlig mindfulness-metoder, som er stressregulerende, prosessledelse gjennom kunstpedagogikk ved bruk av f.eks. bevegelse, visuelle medier, musikk, kreativitet og kunst-og uttrykksterapeutiske metoder for selvutvikling. Studiet inkluderer oppdatert forskning og teori.

Vi har inkludert ulike tema som aktualiserer bruken av kreativitet og Østlig mindfulness inn i vårt moderne samfunn; stressmestring, forskning om mindfulness og effekten av estetiske fag i et helse-og livsmestrings-perspektiv, buddhistisk filosofi, kulturkunnskap, det flerkulturelle samfunn, flyktninger, inkludering, barn-unge, utenforskap, selvutvikling, terapi, yrkesetikk og ledelse
Utdanningen vektlegger å gi en dypere livsforankring og å fremme psykisk og fysisk helse og livsmestring i alle aldre, tilpasset ulike behov.

Emnene i utdanningen omfatter både teori og praksis:
• Personlig utvikling og egenomsorg
• Forskning på meditasjon, mindfulness, pust, yoga, musikk og bevegelse
• Veiledning og etisk fremferd overfor klienter og grupper, lovverk etc.
• Meditasjon i teori og praksis
• Livsmestring og kreativitet
• Pedagogisk teori og praksis med vekt på individuell utvikling og
relasjonskompetanse
• Gruppedynamikk
• Prosessledelse
• Dynamisk kreativ metodikk
• Kunst- og uttrykksterapi
• Religionshistorisk perspektiv: Opprinnelsen til mindfulness fra hinduistisk og buddhistisk filosofi og praksis. Hva kan vi hente og nyttiggjøre oss i en vestlig kontekst
• Filosofi fra buddhismen
• Livsmestring for barn og unge- kreative metoder- enkle pusteøvelser mm.

Nøkkel informasjon
 • Skole - Arrangør:

  Taracenter

 • Type studie:

  Deltidsstudie

 • Varighet:

  Ettårig utdannelse.

Adresse for undervisning
Schweigaards gate 34 A, 2. etg.
0191 OSLO
Sted for undervisning

Schweigaards gate 34a, 0190 Oslo, Norge

Kontaktinformasjon
 • Skole - Arrangør

  Taracenter

 • Kontaktperson

  Aase-Hilde Brekke

 • Telefon

  976 48 791

 • Epost adresse

  post@taracenter.no

Send melding / forespørsel

Målgruppe for utdannelsen

Hvem kan søke opptak?
Vi ser etter deg som er motivert, åpen og villig til å jobbe konstruktivt med deg selv, og å trå ut i ukjent terreng og som har evne til dybde-og selvrefleksjon. Ingen krav til livssyn eller religionstilhørighet.
Relevante yrkesgrupper som jobber med mennesker: Pedagoger, coacher, HR-personalledere, helse- og sosialarbeidere, miljøarbeidere, sosionomer, leger, psykologer, psykoterapeuter, kunst- og musikkterapeuter, og ledere som leter etter verktøy og metoder for selvledelse som kan styrke deres lederskap.

Krav til opptak, nivå
• Treårig høgskole eller universitetsutdannelse. Dokumentert relevant yrkeserfaring og meditasjons bakgrunn kan måles opp mot utdanningskrav.
• Meditasjonserfaring.
• Villighet til å jobbe med seg selv og ta ansvar for egen fysiske og psykiske helse.
• Søknad på studiet skjer gjennom et motivasjonsbrev for studiet, og hva du vil bruke utdanningen til. Legg ved CV bakgrunn (maks 2 A4 sider) som leveres post@taracenter.no
• Aktuelle søkere innkalles til intervju. Taracenter forbeholder seg retten til å bestemme inntaket, ut fra gruppehensyn og egnethet.
• Be om å få detaljerte skoleplaner og betalingsbetingelser tilsendt på mail og
send søknad til: post@taracenter.no

Om skolen - arrangøren

Om Taracenter
Taracenter er et uavhengig buddhistisk senter, som ledes av Aase-Hilde Brekke, som er opplært av buddhistiske mestere innen meditasjon, yoga og filosofi. Hun har 25 års erfaring fra meditative praksiser og har studert tibetansk rituell maskedans i tibetanske eksilklostre i India. Hun skrev boken Mindfulness In Daily Life (2012), på vegne av sin buddhistiske læremester Tulku Lobsang Rinpoche. Aase-Hilde er faglitterær forfatter, pedagog, teaterviter, billedkunstner og religionsviter, og selvstendig forsker.

Andre faglærere: Liv-Berit Nyblin Løken: kunst og uttrykksterapeutiske metoder, Lise Julianne Viga-Gerhardsen: stressmestring i bedrift. I tillegg inviterer vi gjestelærere innen coaching og hvordan drive egen bedrift.

Vår utdanning regnes som gyldig profesjonell faglig oppdatering (PFO) for Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi (NFKUT).

Sosiale media