Kursbeskrivelse

Motiverende kommunikasjon - for inspirasjon og utvikling

Dette kurset handler like mye om din indre kommunikasjon, som om ordene du bruker, aktiv lytting eller andre teknikker for å forstå og gjøre seg forstått, hjelpe eller veilede. Fremfor alt handler kurset om din personlige utvikling som menneske og medmenneske, inkludert ditt personlige ansvar for deg selv og ditt sosiale ansvar for andre. Det personlige ansvaret er gjerne det mange kaller selvledelse- veien til effektiv bruk av egne ressurser. Hvordan du kan lede og motivere deg selv til å nå dine mål i livet.

Kurset kan tilpasses ulike målgrupper.

Tema som tas opp er:

1) Personlig og sosialt ansvar

2) Indre kommunikasjon- hvordan du kan kommunisere bedre med deg selv

3) Relasjonskommunikasjon- hvordan du kan kommunisere best mulig med andre - ut fra ditt ståsted, den du er og dine ønsker i relasjoner og situasjoner - ikke andre sine forventninger og krav

Nøkkelen til motivasjon er å møte seg selv og andre på autentiske måter som stimulerer vår indre kraft. Noen ganger betyr det kanskje at du må eller bør konfrontere noen, selv om det er ubehagelig. Noen ganger er ærlighet det beste du gir av deg selv. Andre ganger holder du igjen for å skåne deg selv.

Å studere kommunikasjon med oss selv og andre, kan være nyttig for å igangsette prosesser som skaper og vedlikeholder motivasjon og livsglede. Det krever også en balanse i oss selv og at vi ikke blir for selvutslettende. Vi kan ta ansvar for egen kommunikasjon, men vi kan ikke ta ansvar for andres.

Kilder: Motivasjon og mestring, Manger og Wormnes 2015. Bli best med mental trening, Bertrand Larssen 2013. Din indre kraft, Jones 2012. Tankens kraft, Dyer 2006. Veien til kraft, Berger 2004.

Kursadresse: Bedriftsinternt eller kurslokaler kan skaffes på bestilling.

Hvordan arrangeres kurset

I kurslokale

Adresse for kurset
 • Sted

  OSLO

Sted - Kart
Send en melding / forespørsel til arrangøren

Kontaktinfo
 • Kursarrangør

  Human Research/HR publishing

 • Kontaktperson

  Anne Marie Monsen

 • Telefon

  988 79 300

 • Epost adresse

  annemarie@humanresearch.no