Kursbeskrivelse

ILIANA akademiet - SELVutvikling - Livsveiledning - Energiarbeid
Kurs og utdanning i Healing.

ILIANA akademiet (fra 1983) tilbyr utdanning i energiarbeid og healing.
ILIANA modellen er en holistisk, ressurs og løsningsorientert modell, hvor innsikt og forandring skjer på klientens premisser innen klare etiske rammer. Utdannelsene er både teoretiske og erfaringsbasert og krever en stor egeninnsats av studenten selv. Gjennom denne utdannelsen vil du kunne utvikle og forsterke dine evner under kyndig veiledning av en av Norges mest erfarne lærere på dette feltet, Inge Ås.

Utdanning på 3 nivå:

Nivå 1: Energiarbeid&Healing for hjemmebruk - 4 helgekurs
- Energi og bevissthet
- Energimedisin og akuttbehandling
- Relasjoner og frihet
- Energiarbeid og kontakthealing

Her vil vi bl.a. arbeide med:
- SELVhealing gjennom pust/avslappning, meditasjon, visualisering, energiøvelser, drømmereiser og yoga.
- Kontakthealing på kropp og i auraen via chakraene, energibaner og jording.
- Kunnskap om energimedisin basert på teorier innen aura, chakra, farger, homøopati,
Bachs blomstermedisin, urter m.m. Metamorfosebehandling som muliggjør dype forløsninger og en enkel metode til hjelp for dine nærmeste.
- Grunnleggende NLP hvor aktiviseringen av hele hjernen og sinnet inngår, ligger innbakt i alle øvelser.

Nivå 2: Fagutdannelsen i Energiarbeid&Healing - E&H for hjemmebruk + 7 kurs som går på ukedager, praksissamling, kollokviearbeid, mappearbeid, egenterapi via energibehandlinger og livsveiledning samt eksamen.

- Energifelt, områder, baner og punkter
- Tanke og affirmasjoner
- Blokkering, ressurs, chakra og Reiki
- Helbredelse av det indre barnet
- Drøm, polaritet og kontakthealing
- Etikk og klientbehandling for energiarbeidere – gir mulighet til bruk av (e) etter tittel.
- Praksissamling
- Healing og etablering

Her vil vi bl.a. arbeide med:
Auraens oppbygning og funksjon. Forløsning og flyt. Trossystemer, tanke og intuisjon. Forsterkende metoder som bruk av symboler, pust og tilstedeværelse. Det indre symbolspråket i drøm og språk. Chakraenes oppbygning og funksjon i forhold til erfaring, blokkering og forløsning. Forståelse av sår og kvaliteter inne det pre-personlig, personlig og transpersonlige. Etikk og moral, Klientbehandling og lovverk. Etablering av egen virksomhet.

Nivå 3: Avansert Energiarbeid&Healing
E&H for hjemmebruk + Fagutdannelsen i E&H, samt min. et års aktiv praksis.
Opptak etter søknad.

Daglig leder og gründer av ILIANA akademiet Inge Ås har undervist i SELVutvikling, personlig utvikling og jordnær spiritualitet siden 1983. Hun har utviklet ILIANA modellen og utdannelsene ved akademiet.

Tilbyr også utdanning i SELVutvikling og Livsveiledning, hvor SELVhealing, kontakthealing og fjernhealing er en del av SELVutviklingsutdannelsen. Fagutdannelsen for Livsveiledning har også energiarbeid og healing i sin fagplan.

All undervisning er godkjent som voksenopplæring og mange har fått godkjenning utdannelsene fra NAV som yrkesrettet attføring.

Hvordan arrangeres kurset

I kurslokale

Adresse for kurset
 • Adresse

  Lilleakerveien 56 B

 • Postnummer

  0284

 • Sted

  OSLO

Sted - Kart

Lilleakerveien 56 B, 0284 OSLO

Send en melding / forespørsel til arrangøren

Kontaktinfo
 • Kursarrangør

  ILIANA akademiet

 • Kontaktperson

  Inge Ås

 • Telefon

  22 73 21 33

 • Epost adresse

  kontor@iliana.no