Unani
Unanimedisin bygger opprinnelig på klassisk gresk (hippokratisk) medisin og har kommet til India via Midt-Østen. Den er således knyttet til muslimsk kultur. Den bygger på tanker om å korrigere balansen mellom ulike kroppsvæsker. Bruk av planter og mineraler og massasje står sentralt i terapien. I India er det stort sett den muslimske delen av befolkningen som bruker unani
Kilde: NOU 1998:21Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen