Shen-terapi
Shen-terapi er en healingmetode utviklet i USA på 80-tallet. Ordet Shen står for Spesific Human Energy Nexus (som oversatt betyr «spesifikke menneskelige energiforbindelser/sammenhenger»).

Terapien tar utgangspunkt i at det finnes et «subtilt energifelt» knyttet til den menneskelige kropp, som alt liv i kroppen synes å være avhengige av.

Terapien er en såkalt «hands-on» terapi, hvor terapeuten legger sine hender på klientens kropp i noen bestemte mønstre for å frigjøre spenninger og fortrengte eller undertrykte følelser. «Somatisk affekt» er et viktig begrep i Shen-terapien og som defineres som «den del av den samlede følelsesmessige opplevelse/erfaring som oppfattes og sanses av den fysiske kropp».

Kilde: NOU 1998:21Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen