Reiki

Beskrivelse av metoden
Historikk
Beskrivelse av behandling
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Hvor mange behandlinger
Bivirkninger
Forsiktighetsregler
Forskning
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler

 

Beskrivelse av metoden
Reiki er et gammelt japansk healingssystem, som ble gjenoppdaget på slutten av 1800-tallet. Reiki-healing skal i følge utøverne gi mulighet til å åpne opp mottageligheten for en universell, ved en innvielse gitt av en Reiki-lærer. Det er en enkel metode som benyttes til selvutvikling eller healing av andre, ved hjelp av hendene. Både mennesker, dyr og planter kan få Reiki.

Reiki er satt sammen av Rei og Ki og kan oversettes med «universell livsenergi». Denne energien kan alle som ønsker det bli "påkoblet" og få den aktivert. Det innebærer at man kan begynne å behandle både andre og seg selv, ved å legge hendene på kroppen.

Energien går automatisk til de områdene i kroppen som har størst behov for behandling eller påfyll. Reiki behandling skal god effekt på helse, velvære og personlig vekst.

Med tiden er det utviklet nye retninger av Reiki, for eksempel Rainbow Reiki, med utvidet innhold.

Historikk
Reiki er en healingteknikk som ble gjenoppdaget og etablert på 1920-tallet av japanske Mikaomi Usui (1865–1926). Ususi mente at Reiki ville skape fred i verden.

Reiki ble brakt til vesten av Chujiro Hayashi (1880 - 1940) og av en kvinne fra Hawaii ved navn Haiwaioo Trakata (1900-1980).

Etterhvert har det kommet flere retninger av Reiki, for eksempel Rainbow Reiki, som er videreutviklet fra Usui Reiki av tyske Walter Lübeck fra 1989. Gjennom studier av røttene til Reiki, Sjamanisme, Feng Shui, meditasjon, state-of-the-art kommunikasjonsmetoder og spirituell psykoterapi for personlighetsutvikling, utviklet han Rainbow Reiki som i dag er en verdensomspennende metode for healing og personlighetsutvikling.

Beskrivelse av behandling
I tradisjonell, Usui Reiki legger behandler hendene på kroppen etter et bestemt mønster. Behandling foregår som regel på en behandlingsbenk med klærne på. Det stilles inen diagnose og energien går automatisk til de områdene i kroppen som har behov for behandling.

Noen behandlere tilbyr også fjernhealing med Reiki.
Reiki kan brukes som egenbehandling.

Det som kjennetegner Rainbow Reiki er praktiske løsninger på konkrete problemer samt en målrettet personlighetsutvikling. Rainbow Reiki har metoder som Karma Clearing, Astral Reiser, Astro Terapi, Krystall Healing, harmonisering av allergier, oppretting av skjeve hofter, balansering av atlasvirvel, effektiv behandling mot ulike typer frykt mv.

Hvor mange behandlinger
Mange behandlere foreslår tre behandlinger for å oppnå best effekt.
Andre vil ha behov for behandling over tid.
Behandlingsforløp kan avtales med behandler.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes

Reiki kan blant annet gi:
- Avspenning
- Bedre søvn
- Smertelindring
- Løse opp fastlåste energi- og tankemønstre
- Økt bevissthet.

Bivirkninger
Det er ingen kjente bivirkninger ved Reiki.

Forsiktighetsregler
Ta alltid kontakt med lege ved vedvarende plager.

 

Forskning
Det foreligger foreløpig ikke solid vitenskapelig dekning for å hevde at behandlingen virker. Send oss gjerne en mail hvis du har informasjon om forskning på Reiki.

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.

Utdanning

> Skoler som tilbyr en fagutdanning i Reiki

Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder.
Her står alle utøvere oppført med egen informasjonside om sin bakgrunn og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no
Referanse:
NOU 1998:21
Rainbow Reiki
Reiki Network

Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen