logo

Reading

Lesing - Sjel til sjel kommunikasjon

Tekst: Unni Nordbrenden - alternativ.no

HUSK Å BESKRIVE BILDE KORTBeskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler

Beskrivelse av metoden

Reading er en teknikk som innebærer at man leser energien til mennesker, i form av ord, helt konkret informasjon, metaforer og symboler. Informasjonen, kan være bevisst eller ubevisst og finnes i oss og i auraen - energifeltet rundt oss.  Vi kan komme i kontakt med informasjonen gjennom bevisstgjøring, teknikker og trening. Tanken bak er at vi alle et født med "det tredje øyet" hvor både intuisjonen og klarsynet sitter, og at dette kan trenes opp slik som de andre sansene våre, til å bli presist og sterkt. Ettersom det er personens egne energier som blir lest av blir en reading svært personlig.

Metoden innebefatter også healing. Hvis en mottar/gjør en reading kan endringer skje raskt.  Man har direkte kontakt med selve energifeltet/auraen og det innebærer at energien starter med en gang å gjøre endringer i alle cellene i kroppen og raskere enn ved "hodestyrte" eller "følelsesstyrte" behandlingsmetoder.

Reading har sin opprinnelse fra Berkley Physic Institute, California i USA hvor metoden for å lese hverandre, også kalt ”klarsynt reading”, ble utviklet fra 1970-tallet. Ved hjelp av meditasjon og teknikker som jording og fokusering vil man kunne sette seg i forbindelse med den en skal lese. Reading etter Berkley- tradisjon ble etablert i Norge på 1990-tallet.

Man kan lese andre, men man kan også lese seg selv. Teknikken brukes både som en behandlingsmetode og som et verktøy i egenbehandling og selvutvikling.
Reading kalles også Lesing og Sjel til sjel kommunikasjon.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes

Man kan bruke Reading ved alle livets spørsmål. Tanken bak er at vi selv har alle svarene i oss og kan lese, eller få lest av alle svarene vi er klare til å ta imot.

De som oppsøker reading kan stå fast i en vanskelig livssituasjon eller være søkende i et veivalg. Andre kommer fordi de ønsker en utvikling av seg selv i sitt eget liv, bryte egne mønstre eller ønsker en dypere forståelse av et tema.

Beskrivelse av behandling

En reading-time kan starte med at personen som skal leses enten sier hva som er tema/problem - eller ikke sier noe i det hele tatt. Deretter forbereder terapeuten seg ved å utføre teknikkene som gjør at lesingen foregår så rent som mulig. Dette kan være sentrering, jordingsøvelser, rensing av egen energi mv.

Terapeuten starter å lese av auraen til den som blir lest. Utøver jobber med utganspunkt i at her ligger all informasjon personen er klar for akkurat i det øyeblikket. Det kan komme opp grunner til tilstander personen har i dag, for eksempel hvordan en følelse eller et problem har blitt til, hvilken situasjon som har skapt det, og hva som er løsningen. Det er ofte helt konkret og presis informasjon, som er gjenkjennelig for den som blir lest

Mye forløses via energien under timen og mye forløses i dagene etter. Det sette ofte i gang en omfattende prosess i en som har blitt lest, og man kan oppleve det som kan kalles "vekstsymptomer".  Det vil si at det skjer så mye i hjernen man kan opplever sterke emosjoner, lett svimmelhet, noen blir kvalme eller forkjølet og det er ikke uvanlig å bli noe distre de påfølgende dagene.

Hvor mange behandlinger

Hvor mange behandlinger avhenger av problemstilling. For noen er det tilstrekkelig med en time, men andre vil komme tilbake for oppfølging.

En reading kan utløse store endringer hos et menneske og folk som har stått fast i et mønster i mange år har klart å endre det i løpet av en reading fordi de fikk vite grunnen til at de sto i temaet/mønsteret og hva som var deres egen personlige løsning på det.

Lov og rettigheter

Behandlere som utøver reading er underlagt Lov om alternativ behandling :
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver reading, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Reader/leser er ingen beskyttet tittel. Forøvrig er det terapeutforeninger/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Utdanning

Man kan ta utdanning i reading i utlandet eller i Norge.
Varigheten på utdanningen varierer fra 11 uker til utdanning over  2-3 år.
Utdanning - Reading

Finn behandler

Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2018 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.