alternativ.no
ALTERNATIVopplysningen

alternativ behandling - veiledning - alternativ medisin - holistisk medisin - komplementær medisin


Psykodrama


Beskrivelse av metoden
Anvendelse - Hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av Behandling / Veiledning
Hvor mange behandlinger trenger man
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler - veileder
Beskrivelse av metoden
Psykodrama er en terapeutisk kreativ metode for arbeid med mennesker i grupper og enkeltvis. Psykodrama betyr oversatt fra gresk ”sjel i handling”. I psykodrama tar man i bruk kreativiteten og ressursene i hver enkelt person slik at man kan utvikle seg mot en sannere forståelse av seg selv og sitt liv og finne nye måter å forholde seg til seg selv og andre på.

Metoden ble utviklet av psykiater Jocob Levy Moreno (1889 – 1974) fra 1920-årene i Wien og USA. Idéene hentet han bla. fra barns lek. Hans observasjoner av det spontane i leken og hvordan barn gjennom fri vilje utvider sitt rollereportoir og sin rolleforståelse, fikk han til å se hvordan mennesker i voksen alder ofte kan befinne seg i stivnede roller. Han erfarte hvordan man gjennom spontanitet kunne finne en ny respons på en gammel situasjon eller adekvat respons på en ny situasjon gjennom sitt eget rollereportoir, med utgangspunkt i at ingen behøver å bli i sine egne begrensninger.

Som pioner var Moreno den første som brukte begrepet gruppepsykoterapi og utviklet denne metoden. Han utviklet også sosiometri som tydeliggjør relasjoner og samspill innen en gruppe.

I dag blir psykodrama praktisert og undervist i over hele verden.

"Spill deg selv slik du aldri var, slik at du kan være hva du kunne bli. Vær din egen inspirasjon, din egen forfatter, din egen aktør, din egen terapeut og til slutt din egen skaper". Moreno 1972.Anvendelse - Hvilke problemer kan hjelpes
Metoden brukes bl.a innen selvutvikling og terapi, veiledning, coaching, pedagogikk, teaterinstruksjon og rolleutvikling og innen organisasjonsutvikling og teambuilding.

Psykodrama kan brukes ved kommunikasjonsproblemer, konfliktløsing, oppbygging av selvtillit, for selvinnsikt, indre frigjøring, kreativitetsutvikling, avhengighetsproblematikk, parterapi, familieterapi, faglig veiledning, forbedring av arbeidsmiljø osv.

Teknikkene kan hjelpe enkeltpersoner og en gruppe til å åpne opp for nye perspektiver. Metoden viser seg å være godt egnet til konfliktløsning, fordi filosofien bak metoden er ressursorientert og bærer i seg dyp innsikt i gruppeprosesser.Beskrivelse av Behandling - Veiledning
Psykodrama teknikker kan praktiseres individuelt, i forbindelse med parterapi eller i gruppe.

Psykodrama foregår ved at pasienter/klienter under veiledning av en terapeut spiller roller i situasjoner som er hentet fra deres liv, fra fortid, nåtid, fremtid, familie, jobb, samfunn, indre bilder osv. Fordi det dreier seg om handling i trygge og strukturerte omgivelser/rammer, kan gjerne deltagerne uttrykke seg langt friere enn i vanlig omgangsform.

I terapi og selvutvikling – individualterapi, kan klienten i enerom sammen med lederen utforske sine temaer. I terapi som strekker seg over tid, vil ofte sesjonene veksle mellom samtale/refleksjonstimer og rolletrening. For mange er individuelt arbeid med psykodrama inngangsporten til å delta i psykodramagruppe.

I en psykodramagruppe blir gruppedeltagere tildelt roller av hovedpersonen (protagonisten). Gruppemedlemmene spiller nøkkelpersoner i hovedpersonens liv. Deltakelse i en gruppe skal ikke være prestasjonsorientert, men rettet mot selvutfoldelse og personlig vekst for den enkelte.

I forbindelse med pedagogikk og veiledning kan f.eks. lærere, barnevernspedagoger, sosionomer osv. bruke psykodrama teknikker i arbeidet direkte i undervisning og veiledning av barn, voksne, foreldre, personalgrupper osv.

Ved teaterinstruksjon og rolleutvikling kan regissører og skuespillere bruke metoden til å finne ut hvordan man på grunnlag av egen erfaring, kan leve seg inn i en karakters indre liv og uttrykke den.

I sosiodrama forskes det i aktuelle samfunnstemaer / gruppetemaer hvor målet er å oppnå et større perspektiv og økt bevissthet rundt de forskjellige tema som en bestemt gruppe er opptatt av. Et eksempel på gruppe kan være helsepersonell i samspill med pasienter eller media.Hvor mange behandlinger trenger man
Behandling eller veiledning kan foregår over et kortere eller et lengre tidsrom.

I forbindelse med terapi kan det første møtet handle om at man sammen med behandler går igjennom sin nåværende livssituasjon og kartlegge behovet for veiledning eller terapi, og deretter avtale en målsetning for arbeidet og praktiske ramme-betingelser som tidsperspektiv. De første timene kan også gi mulighet til å bli bedre kjent med terapeuten og måten hun/han arbeider på, slik at man kan avgjøre om dette er noe som passer for en.

En psykodramagruppe kan ha spesifikke temaer av kortere eller lengre varighet. Noen steder tilbys også ’åpne’ psykodrama/terapigrupper over f.eks. en helg hvor man selv bestemmer temaet man ønsker å arbeide med.Lov og rettigheter
Psykodramaterapeut er ingen beskyttet tittel i Norge.

- Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det organisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende klient- pasientbehandling og etikk.Utdanning
Utdanning innen psykodrama er tredelt, pluss evt. videre påbygging.
Grunnutdanning er 2 eller 3-årig til psykodrama-assistent. Denne kan påbygges med en 3-årig lederutdanning, som gir kompetanse til å lede psykodramagrupper. Deretter kan man ta en 2-årig videreutdanning til psykodramaregissør, som kvalifiserer til den internasjonale tittelen psykodramaregissør/terapeut og veileder.
For å blir og psykodramalærer kan man deretter ta en påbyggingsutdanning, som gir en TEP tittel (Trainer, Educator, Practitioner). Dette er en sertifisering som foregår på internasjonalt nivå.

Utdanning-skoler - Psykodrama

Se oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn behandler - veileder
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.noTeksten er utarbeidet av Unni Nordbrenden, alternativ.no


Relaterte artikler:
> Psykodrama kan hjelpe utsatte etter seksuelle overgrep
> Ut av spiseforstyrrelsen med psykodrama
> Psykoterapi med sjel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kilder:
Norsk Psykodrama Institutt.
Norsk Høyskole for Psykodrama.
Carina Holandsli, psykodramaleder.
Eduardo Verdu, psykodramaregissør, T.E.P. Faglig leder NPI.
Alternativ Medisinsk Leksikon, Det beste, 1994.
Gyldendals stor bok om alternativ medisin, Gyldendal, 1999.

Litteratur:
Jacob Levy Moreno, Psychodrama. Vols 1-3. Beacon Press. 1972.
Jacob Levy Moreno, "Psychodrama." in Kaplan, H.I. & Sadoch, B.J. (eds),
Comprehensive Group Psychotherapy, Williams & Wilkins: Baltimore, 1971.
Jacob Levy Moreno, ”Sociometry, experimental method and the science of society;
an approach to a new political orientation Beacon”, NY: Beacon House, Inc. 1951.
Jacob Levy Moreno, ”Who Shall Survive”? Beacon House NY. 1953.
----------------------------------
Litteratur på norsk:

”Psykodrama - om å spille hovedrollen i sitt eget liv”, Eva Røine,
Artemis , cop. 1992.
( 1. utg. Aschehoug, 1978 med tittel: Psykodrama: psykoterapi som eksperimentelt teater) . ISBN 8299263603.

”Sjel i handling: Jacob Levy Moreno og psykodrama, Bjørn K. Rasmussen, 1989.
ISBN 8251910080

”Psykodrama og sosiometri i praksis”, Gro Slettemark. Fagspesialisten, 2004.
ISBN 82-992929-5-6.
www.alternativ.no


copyright 1997-2006 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.