logo

Osteopati

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Osteopati (osteon; gresk for bein) er en manuell behandlingsform som bygger på medisinske fag som fysiologi, sykdomslære, biomekanikk og anatomi. Osteopati består blant annet av ulike massasje-, manipulasjons- og mobiliseringsteknikker, tøyninger og kjeveleddsteknikker hvor osteopaten i hovedsak behandler klientens plager med hendene. Grunnprinsippet i osteopati er at bevegelsesapparatet, sirkulasjonen og nervesystemet danner en dynamisk helhet, og behandling med osteopati skal bidra til å normalisere eventuelle bevegelses- og funksjonsforstyrrelser. Selve formålet med osteopati er å fjerne ubalanser i kroppen og øke dynamikken, som videre skal aktivere menneskets egne helbredende evner.

Osteopati er en forebyggende behandling, men kan også benyttes ved akutte skader eller som en del av en rehabiliterende behandling. Osteopaten er spesielt interessert i å finne sammenhengen til pasientens smerter, og behandler ikke bare muskler og ledd, men også bindevevsnettverket i kroppen. Osteopati legger derfor vekt på å behandle hele mennesket, ikke bare deler av det.

Historisk innblikk
Den amerikanske legen Andrew Taylor Still (1828-1917) var grunnleggeren av det vi i dag kaller osteopati. I 1874 døde tre av hans barn av hjernehinnebetennelse, og de neste 10 årene lette Still etter svaret på hvorfor noen mennesker blir syke og andre ikke. Still tok utgangspunkt i kroppens anatomi, biomekanikk og forholdene mellom sirkulasjon og drenering, og fant ut at avvik i disse elementenes normale funksjon resulterte i en redusert helsetilstand. Det var på slutten av 1800-tallet behandlingsformen gjorde seg synlig, og i 1892 åpnet Still ”American School of Osteopathy” i Kirksville, Missouri, den første utdannelsesinstitusjonen for osteopati.

John Martin Littlejohn (1865-1947) var professor i fysiologi ved Stills skole, og introduserte osteopati for første gang i Europa i 1898. Han holdt forelesninger om osteopati og kalte behandlingen; ”vitenskapen om tilpasning”: den menneskelige organismen lever i et miljø som har fysiske, psykiske, sosiale og ernæringsmessige aspekter, og velvære er den tilstanden man er i når man lever i balanse med disse aspektene.

Ulike behandlingsteknikker
De forskjellige undersøkelsesteknikkene man bruker innefor osteopati vurderes mot hverandre, slik at behandleren får et best mulig grunnlag for hvilke behandlingsteknikker som skal brukes. De muskulære teknikkene har som hovedmål å senke spenninger i muskelvev, øke elastisiteten samt bedre sirkulasjonen i vevet. Manipulasjon brukes for å frigjøre fastlåste ledd, noe som senker muskelspenninger og øker sirkulasjonen i aktuelle vev. Det fastlåste leddet løsnes med et kort støt samtidig som man låser omkringliggende ledd i ryggen, og bevegelseshemningene oppheves. Mobilisering består av flere ulike stimuleringsteknikker som skal bidra til økt bevegelighet i kroppen. Med myke bevegelser kan man blant annet øke bevegeligheten i ryggraden. Såkalte artikulære teknikker, som er manipulasjon uten impuls, brukes ved redusert bevegelighet i ledd. I osteopati bruker man også en såkalt ”soft tissue-teknikk”, som består av ulike bl.a. trykk og massasje. Denne teknikken påvirker kroppens bløtvev, stabiliserer sirkulasjonen, minsker spenninger og styrker svake vevsområder.

Struktur og funksjon henger sammen
Det er en grunnleggende sammenheng mellom struktur og funksjon i kroppen vår. Kroppen er en funksjonell enhet og dens strukturelle integritet gjenspeiler på mange måter individets helse. Strukturelle feil i ledd og beinstruktur påvirker de tilhørende funksjoner, og primære funksjonsendringer kan igjen lede til en endring i strukturen. En unormal struktur påvirker kroppens sirkulasjon, og en slik ubalanse i sirkulasjonen kan igjen forårsake funksjonelle forstyrrelser.

Osteopatisk behandling er trygg og har en skånsom tilnærming. Hver konsultasjon består av både undersøkelse og behandling, og er spesielt tilrettelagt for den enkelte pasient. Det gjøres en grundig undersøkelse av pasienten før behandling påbegynnes, hvor man blant annet ser på pasientens sykehistorie, gjør en holdningsanalyse, tester bevegelighet og palpasjon (kjenner på kvaliteten i vevet). Denne undersøkelsen leder til en osteopatisk diagnose som forteller hvor i kroppen de største spenningene sitter. Det utføres også sikkerhetstester som utelukker tilstander hvor osteopatisk behandling ikke er egnet. Innenfor osteopati legges det videre vekt på at pasienten selv skal forstå årsaken til sine plager. Osteopatene har tett samarbeid med medisinsk fagpersonell og henviser til skolemedisinsk behandling dersom det er nødvendig.

Antall behandlinger man trenger varierer, men det vanligste er én konsultasjon i uken, deretter sjeldnere. Akutte problemer kan trenge 1-3 behandlinger, mens kroniske plager kan kreve 6-8 behandlinger. Den første konsultasjonen varer vanligvis ca. én time. Etter behandling med osteopati kan man forvente reaksjoner i kroppen i form av smerteøkning, influensalignende symptomer og trøtthet, men dette er kun kortvarige symptomer som vil gå raskt over. Man trenger ingen henvisning fra lege for å gå til en osteopat. Prisene kan variere noe hos de ulike behandlerne.

Behandlingsområde
Osteopati brukes bl.a for utbrenthet, halsbrann, hodepine, svimmelhet, tinnitus (øresus), whiplash-skader, kjeveproblematikk, idrettsskader, bekkenløsning, ryggsmerter (prolaps), nakke- og skulderproblemer, armsmerter (tennisalbue, musearm) menstruasjonssmerter, inkontinens, småbarnskolikk, hofteproblemer, kne- og ankelproblemer, arrvev, lumbago, prolaps, urinveisplager, sen motorisk utvikling, ørebetennelser (gjentagende), stress, lese og skrivevansker, astmaplager og fordøyelsesproblemer.

Osteopati virker spesielt raskt ved belastningslidelser, rehabilitering etter sykdom, ved idrettskader og ved rygg- og nakkeplager. Osteopati sies å ha en forebyggende virkning, og passer for barn så vel som voksne.


Lov og rettigheter
Lov om alternativ behandling er gjeldend:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver osteopati, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det terapeutforeninger/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.
Osteopat er ingen beskyttet tittel i Norge.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.