logo

Lydterapi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Lyd- og musikkterapi foregår vanligvis ved at spesielt tilpassede harmoniske lyder rettes mot problemområder på kroppen. Lyd beveger seg i bølger av energi, og når kroppens celler og organer utsettes for bestemte lydfrekvenser reagerer de med utvidelse, sammenpressing, eller ved at de danner spesielle mønstre. Ettersom vi alle har ulike behov og problemer er ikke lydterapi en behandling som gjøres likt på alle, så hvilke toner som passer inn i terapien er helt individuelt. Lydterapi har vært brukt som en alternativ behandlingsmetode i flere tusen år, og både de indiske lærde og de gamle grekerne innså at alt er musikk og påvirker mennesket på en eller annen måte.

Vibrasjoner finnes i alt rundt oss, noe som videre betyr at det påvirker oss mye. Hvis man for eksempel slår lett på et glass, så oppstår det en tone, altså vibrasjoner. Lydterapi baserer seg på at man gjennom ulike toner utfører en slags indre massasje. I store deler av kroppen vår har vi vann, noe som er spesielt gunstig for lydbølgene, som da kan spre seg lett rundt om i kroppen. Lydterapi bygger mest på lyd som vi kan oppfatte, og behandlingens arbeidsredskap er volum/styrke, tonehøyde, resonans og harmoni.

Ulike metoder benyttes
De tre vanligste metodene innenfor lydterapi er Mozart-metoden, Tomatis-metoden og Suzuki-metoden. Det var Dr. Alfred Tomatis som etter langt tids forskning kom frem til tomatis-metoden, som bygger på at barnet allerede etter 16 uker i mors mage lytter til lyd utenfra. Lyder fra ”utsiden” påvirker barnet så tidlig som i livmorstadiet, og er en viktig del av barnets utvikling. Hvis et barn blir født for tidlig blir det et avbrudd i kommunikasjonen med omgivelsene, og dette kan i noen tilfeller lede til en unormal utvikling. Alfred Tomatis oppnådde gode resultater ved at han tok lyder, fremfor alt fra morens stemme, som barnet skulle ha hørt og filtrerte det som om barnet var i livmoren. Mozart-metoden går ganske enkelt ut på å lytte til hans musikk. Det hevdes at Mozarts musikk skjerper konsentrasjonen og forbedrer vår innlæringsevne.

Suzuki-metoden oppstod gjennom den japanske legen Shinichi Suzuki, som startet en musikkskole for de aller minste. Suzukis teori gikk ut på at musikkens kobling til hjernen og kroppen er den samme som morsmålet. Altså, han så på musikk som et slags morsmål. Et hundretalls mennesker, noen bare to år gamle, har gjennom Suzukis metode lært seg musikkens ABC.

Påvirker hjertet
Lydterapi er en kraftfull behandling som løser opp dyptliggende fysiske og følelsesmessige blokkeringer i kroppen som hindrer det i å leve fullt og helt. Eksempler på slike blokkeringer kan være ubearbeidede følelser som for eksempel sinne eller sorg, gamle overbevisninger eller tankemønstre, fysiske spenninger og sykdommer.

Gjennom undersøkelser har det blitt påvist at lyder påvirker hjertets rytme og blodtrykk. Rolig og behagelig musikk kan senke hjerterytmen og har en avslappende virkning på kroppen, mens for eksempel rockemusikk i flere forsøk har vist seg å ha motsatt effekt. Lyder avbalanserer energisentrene i kroppen (chakraene) og kan også motvirke stress og angst. Musikk sies å gi bedre konsentrasjonsevne og hukommelse, i tillegg til at den også kan heve prestasjonsevnen hos mange. Ofte er det klassisk musikk som gir størst effekt.

I lydterapi arbeides det med både stemme og kropp, og det sies at man med lyden kan komme helt til roten av eventuelle fysiske eller psykiske problemer. Ved hjelp av lydterapi kan man forsterke kontakten til sin indre kraft, som igjen kan bidra til store forandringer både for klienten og omgivelsene.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.