Craniosacral terapi / Kraniosakral terapi, KST

Beskrivelse av metoden
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger trenger man
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn behandler - behandler.noBeskrivelse av metoden
Craniosakralterapi er en teknikk hvor man forsiktig bruker manuell manipulering av bindevevet rundt hjernen og ryggraden. Craniosakral systemet betår av av membraner, hjernehinnene, ben, kraniet, ryggsøylen og sacrum, samt væske, cerebrospinalvæske.
Prinsippet ved Craniosakralterapi, er at kroppen har de nødvendige ressurser og hvis kroppen får de riktige signaler, vil den avbalansere og rette seg selv.

Metoden bygger på forståelsen av at det cranio sakrale system i kroppen har en rytme og puls. Den rytmen som cerebrospinalvæsken pumpes rundt i, mellom hjernen og ryggmargen og mellom kraniet og krosbeinet, kalles Craniosakral puls. Hos en voksen person skal den slå 6-12 ganger i minuttet. Rytmen, som også kalles "den kraniale rytmepulsen", er i balanse hvis benplatene i hodeskallen beveger seg normalt.

Ryggmargsvæskens rytmiske puls kan kjennes hvor som helst på kroppen, men den er spesielt tydelig på hodeskallen og i bekkenområdet. Denne pulsen hemmes primært av fysiske årsaker. De fysiske årsakene kan ligge så langt tilbake som fødselen, eller gamle fysiske fall og slag kan sitte igjen. Om hodet, rygg eller haleben får en smell, kan f.eks. kraniets enkeltben “kile” seg fast. Den andre siden av hodet må kompensere og hele ansiktet kan forandre fasong. Craniosakralterapi er en metode for å behandle hele kroppen, hodet inkludert, ved å bruke ryggmargsvæskens rytmiske puls som hjelp i diagnostisering og behandling.

Craniosakral terapi ble utviklet av den amerikanske legen William Garner Sutherland i 1920-årene, som en videreutvikling av osteopati. Han oppdaget at bena i hodeskallen, som er adskilt ved fødselen etterhvert gror sammen og derved ikke er bevegelige. Han oppdaget imidlertid at en viss bevegelighet også var mulig å få til hos voksne. Han mente at dersom bena kunne beveges, kunne de også utsettes for dysfunksjoner. Sutherland oppdaget også at spinalvæken hadde en puls. Han kalte metoden Ckranial Osteopati og Cranio-korsben terapi.

Craniosakralterapi har siden utfoldet seg i forskjellige retninger. Sutherland brukte ved oppdagelsen av "kroppens første rytme" en mekanisk modell, hvor knoklene har sine rotasjonsbevegelser om faste akser. Den kranielle osteopati har arbeidet videre i samme retning, bl.a. den franske skole (jfr. Gehin). På 1980 tallet utviklet dr. John Upledger en modell, Craniosakralterapi, til en standardisert behandlingsmetode.


Energetisk Craniosakralterapi / Kraniosakralterapi

I sen alder anvendte Sutherland en energetisk-flytende modell for de kraniosakrale bevegelsesmønstre. Dermed kom vestlig Craniosakralterapi i god overenstemmelse med chakralæren og Østens forståelse for kropp og sjel. Hugh Milne har siden videreutviklet og skapt rammer om denne retning, hvor kropp sjel og ånd får deres helhet gjennom den craniosakrale bølgebevegelse.


Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
En Craniosakralterapeut kan behandle lidelser som:
Smerter i nakke, rygg og bekken, hodepine, migrene, konsentrasjonsproblemer, læringsproblemer, stress, kolikk, spiseproblemer, ryggskjevhet, hyperaktivitet, pusteproblemer og lærevansker hos barn. Terapien har også vært benyttet hos barn med hodeskader.

Man mener at man oppnår en økt blodsirkulasjon og utbalansert spenning mellom de sympatiske og parasympatiske deler av nervesystemet ved å redusere membranspenningene og å normalisere bevegelsene mellom beinene i kraniet.

Craniosakralterapi kan hjelpe til med å løse på dype emosjonelle blokkeringer. Der hvor craniosakralpulsen er hemmet, kan også andre nivåer av bevisstheten hemmes.


Beskrivelse av behandling
Klienten ligger på en benk under behandlingen, mens terapeuten med milde, forsiktige berøringer og trykk fjerner spenninger og blokkeringer, spesielt i hodet, ryggsøylen og bekkenet.
En behandling varer ca. 1 - 1,5 time.

Etter behandling kan klienter oppleve forbigående tretthet, avspenthet og dyp søvn. Disse reaksjonene avtar og oppfattes av terapeuten som et positivt tegn på at en forbedringsprossess er igang.


Hvor mange behandlinger trenger man
Mange klienter merker virkning allerede etter en behandling.
Etter andre behandling kan man bedømme om behandling virker eller ikke.


Lov og rettigheter
Lov om alternativ behandling er gjeldende:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

Offentlig helsepersonell som utøver Craniosacralterapi/Kraniosakralterapi, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det terapeutforeninger/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.


Utdanning
Det er flere tilbydere av utdanningen i Norge.
Utdanningen foregår som oftest på uke- og wekkendbaserte kurs.
Det er litt forskjellig praksis på lengde av utdanningen.
Enkelte skoler har kurs i 3 moduler som går over 4 dager.
Andre har 7 modulers utdannelse, hvor hver modul går over 3-5 dager, med tilleggsmoduler i f.eks. behandling av barn, bekken-kurs og energetisk Craniosakralterapi.
Det kreves ingen forkunnskaper for å ta utdanningen.

Mange som tar Craniosakral terapi utdanningen er allerede fysioterapeuter, kroppsterapeuter, massører, tannleger, ergoterapeuter, leger sykepleier, psykologer, jordmødre eller soneterapeuter, men det er også mange som velger Craniosakralterapi som sin første behandlingsmetode.

Craniosakralterapi inngår også som en del av osteopatiutdanning og behandling.


Finn behandler
Behandleroversikten behandler.no et nettsted som brukes for å finne fram til behandler og veileder. Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Kilder:
The Upledger Institute
Stanley Rosenberg institut
KIWI Kursus og behandlingscenter
Samtaler med utøvere av Craniosakralterapi.


Litteratur:
Wilhelm Nussbaumer og Kirsten Rudal: Kranio-Sakral Terapi, 2000
Forlaget KIWI, ISBN 87-986499-1-4


©ALTERNATIVopplysningen.
Teksten tilhører alternativ.no - Alternativopplysningen ihh til Åndsverksloven og kan kun gjengis med tillatelse fra Alternativopplysningen.Til oversikten

post@alternativopplysningen.no copyright ALTERNATIVopplysningen