logo

Kopping - vakumbehandling - koppingmassasje

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Beskrivelse av metoden
Historikk
Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Beskrivelse av behandling
Hvor mange behandlinger
Forsiktighetsregler
Lov og rettigheter
Utdanning
Finn kvalifisert behandler


Beskrivelse av metoden
Kopping er en dyptgående form for massasje, som har som hovedmål å øke blodgjennomstrømningen i muskulaturen slik at kroppens eget helbredelsessystem aktiveres. Kopping benytter undertrykk til å bedre sirkulasjonen i huden/muskulaturen og i kroppens indre organer der blodforsyningen er dårlig, for eksempel etter en skade.

Det finnes flere former for kopping. Dypvevsmassasje med vakuum er en av de nyere behandlingsformene som er en videreutvikling av kopping - koppingmassasje.

Kopping kan forklares ved «Overflatevitenskap» (Surface Science), en ny teori utviklet av de to russiske legene Mikhael Bazanov og Valerij Kuotcheruok på 1980-tallet da de arbeidet ved avdelingen for nukleærmedisinsk diagnose på sentralsykehuset i Novosibirsk, i daværende Sovjetunionen.

Ifølge Bazanov og Kuotcheruok teori gir menneskekroppens overflate, huden og ytre organer et bilde på tilstanden i kroppens indre. Forskjellige ytre soner har en korrelasjon til organer. Hudsoner som er kalde på termografi indikerer lav aktivitet i bestemte områder inne i kroppen, mens varme soner er tegn på det motsatte.

Teorien hevder at det er en sammenheng mellom sirkulasjonen i huden, regional muskulatur og de indre organer. Med utgangspunkt i de to russiske legenes modell, kan en terapeut studere termografibildet for å finne ut hva slags påvirkning pasienten trenger, og ikke minst hvor.

En termografiundersøkelse viser som sagt temperaturforskjeller i huden. De områdene som har lav temperatur (blå områder) er områder med dårlig blodsirkulasjon/lav aktivitet. Dette er ofte områder hvor pasienten har smerte eller plager.

 

Historikk
Kopping har lang historie i forskjellige former for østlig medisinsk behandling, TKM-Tradisjonell kinesisk medisin.Teknikken har også vært i bruk lenge i Vesten.

Dyrehorn ble benyttet ved at man trykket dette mot huden og suget luften ut i andre enden av hornet. Kopping ble ofte kombinert med klassisk akupunktur og massasje.

 

Beskrivelse av behandling
Under kopping benyttes en glasskopp som er festet til en gummiball, og for å skape vakuum klemmes ballen sammen. Noen behandlere benytter seg også av sugeskåler i metall eller glass, eller en maskin som gir negativt trykk ved pumping. Vakuumet som dannes bidrar til økt blodsirkulasjon i muskler og hud, og bidrar til at slaggprodukter i bindevevet dreneres ut via lymfesystemet. Koppingen starter alltid på et bestemt punkt og flyttes deretter rundt på kroppen etter et spesielt system.

Ved tradisjonell behandling med akupunktur, utføres det fortsatt kopping ved at man brenner visse urter eller bomull i koppen for å danne vakuum. Deretter plasseres koppen på huden. Koppene kan plasseres i varierende antall på kroppen, skuldre, nakke, langs ryggrad, bryst osv. Normalt får koppene sitte i ro i 5-10 min. avhengig av individuelt behov.

Selve behandlingen kan være ubehagelig eller til og med smertefull. Sugemerkene eller blodutredelsene kan være ømme i noen dager etter hver behandling. I og etter behandlingsperioder er det ikke uvanlig at pasientene får følelsesmessige reaksjoner. Enkelte pasienter blir trøtte etter behandling.

Anvendelse - hvilke problemer kan hjelpes
Målet ved kopping og vakuumbehandling er å «åpne» lukkede, kalde områder, og eventuelt dempe aktiviteten i stressede varme områder.

Behandlingen brukes blant annet ved:
- Muskel- og leddsmerter,
- Nakkesleng
- Hodepine, migrene
- Dårlig blodsirkulasjon eller
- Som støtteterapi ved annen form for behandling

 

Hvor mange behandlinger
Behandlingsforløp avtales med behandler.

Forsiktighetsregler
- Pasienter med blødningsforstyrrelser, sukkersyke, kreft eller gravide behandles ikke.
. Man unngår også pasienter med alvorlige psykiske lidelser eller som er i psykisk ubalanse.
- Alvorlige hjertesyke og andre pasienter med dårlig allmenntilstand må vurderes av lege før behandling.
- Kontakt lege ved vedvarende endrede plager.

 

Lov og rettigheter

- Lov om alternativ behandling er gjeldend:
Lov om alternativ behandling ved sykdom

- Offentlig helsepersonell som utøver behandling, er underlagt Helsepersonelloven:
Lov om Helsepersonell mv. (Helsepersonelloven)

Forøvrig er det behandlerorganisasjoner/forbund nasjonalt og internasjonalt som utøvere kan være medlem av. Disse kan ha egne lover og regler vedrørende pasientbehandling og etikk.

Utdanning
Utanning kan foregå som en egen utdannelse eller inngå i for eksempel massasjeterapi.

Utdanning i Kopping - Vakuumterapi

Oversikt Utdanning/Skoler A-Å

Finn kvalifisert behandler
Behandleroversikten behandler.no brukes for å finne fram til behandler og veileder Her står alle behandlere oppført med egen informasjonside om bakgrunn, medlemskap i forening og annen aktuell informasjon.
Finn behandler på behandler.no

Referanse: NOU 1998:21Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2019 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.