logo

Identitetsterapi

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Identitetsterapi handler om å bearbeide negative holdninger og atferd, og i stedet etablere positive motsatser. Identitetsterapi ble utformet av den amerikanske psykiateren Daniel H. Casriel, og har som mål å gi klienten mulighet til å oppleve dypere nivåer av seg selv. Et sentralt begrep innenfor identitetsterapi er såkalt ”bonding”, en fysisk og følelsesmessig nærhet. ”Bonding” og følelsesmessig åpenhet er en forutsetning for å kunne bearbeide negative holdninger og destruktiv oppførsel.

Utgangspunktet i identitetsterapi er følgende: hvis barnets grunnleggende behov ikke blir tilfredsstilt under barndommen kommer det til å styre det voksne livet. Det kan føre til at man får negative holdninger til seg selv, som for eksempel; ”jeg er ikke god nok”, ”jeg fortjener ikke kjærlighet” etc. Identitetsterapi er en slags innlæringsprosess; ”ut med smerten, inn med glede og kjærlighet”. Man arbeider med de positive motsatsene til de negative oppfatningene, som skal bidra til å styrke jeg’et.

Når det snakkes om holdninger innenfor identitetsterapi, finnes det to identitetstyper som formes allerede i barndommen. Den ene typen aksepterer smerte for å få nærhet, og er veldig avhengig av andre. Mens den andre typen, avviseren, er selvsikker og uavhengig av andre. Avviseren holder ofte igjen sin lengsel etter nærhet og kjærlighet, for han/hun er redd for å miste sin identitet.

Noen grunnprinsipper man jobber med i identitetsterapi:
1. Jeg finnes.
2. Jeg trengs.
3. Jeg har rett till kjærlighet, jeg har rett til å være til
4. Jeg er ansvarlig for meg selv og mine behov.
Identitetsterapi gjøres i grupper, og to viktige grunnprinsipper er:
1. Det er nødvendig for mennesket å leve i nær fysisk kontakt med andre.
2. Det er nødvendig for menneskets psykiske helse at man erkjenner sine følelser og gir uttrykk for dem.

Casriel snakker om fem grunnfølelser: redsel, vrede, smerte, kjærlighet og glede. Å gi uttrykk for disse følelsene inngår i gruppeøvelsene. Identitetsterapi har også blitt omtalt som en form for ”skrikterapi”. Skriket, som ofte er forløsende, blir sett på som en renselse, og er en måte å senke pasientens forsvar på.

Daniel Casriel har skrevet flere bøker, blant annet ”A scream away from happiness”, som beskriver hvor effektivt det kan være å skrike for å løsne opp i psykiske floker.


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.