logo

Hulda Clarks metode

Tekst: Redaksjonen - alternativ.no

Hulda Clarks metode bygger på en oppfatning om at de fleste sykdommer enten skyldes mikrober (parasitter, virus og bakterier), forurensning eller en kombinasjon av disse. Ved behandlingen gjennomgår viktige organer som for eksempel mage/tarm, nyre og lever en renselsesprosess, som er med på å styrke kroppen og immunforsvaret. Renselsesprosessen skjer blant annet gjennom bruk av urtemedisin og et elektrisk frekvensapparat som tar livet av fremmedlegemer i kroppen. Behandlingen legger også vekt på å redusere forurensning i kroppen gjennom dietter, ved å fjerne forurensningskilder i hjemmet osv. Metoden er blitt stadig mer populær i USA og Europa, men det er fremdeles få norske terapeuter som benytter metoden.

I gamle dager var det svært vanlig å gjennomføre diverse renselsesprosesser som f.eks. faste eller ulike kurer. Slike prosesser er også en tradisjon i flere av verdens største religioner. I nyere tid, og særlig her i vesten, virker det imidlertid som om denne typen renselser har gått av moten, til tross for at vi lever i en tid hvor vi får i oss flere og flere giftstoffer gjennom maten og miljøet rundt oss. Dette fører til at mange mennesker går rundt med store mengder giftstoffer og skadelige mikrober i kroppen. Undersøkelser fra England viser blant annet at mennesket i snitt får i seg rundt 3 kilo kjemikalier og tilsetningsstoffer gjennom maten. Og dette er altså uten å regne med alle stoffene vi får i oss gjennom kosmetikk, tannfyllinger, luften vi puster inn m.v.

Alle giftstoffene og de uønskede mikroorganismene påvirker helsen og immunforsvaret, og kan ses som en forklaring på hvorfor kroniske sykdommer og krefttilfeller blir mer og mer vanlig. Å rense kroppen for giftstoffer og skadelige mikrober vil bidra til en bedre helsetilstand, og det hevdes også at behandlingen er effektiv mot flere sykdomstilstander som for eksempel kreft, infeksjoner, candida, eksem, nyre- og gallesten m.m. Effekten av behandlingsmetoden er imidlertid omstridt. Hulda Clarks metode er likevel mer enn bare en enkelt kur. Gjennom behandlingen får man blant annet et mer bevisst forhold til giftstoffer og kjemikalier både i nærmiljøet og i maten man spiser.

Kvinnen bak metoden
Som vi skjønner ut ifra navnet, er det naturligvis Hulda Clark (Hulda Regehr Clark) som står bak behandlingsmetoden. Hulda er opprinnelig fra Canada, men driver for tiden en egen klinikk i Tijuana i Mexico. Clark tok først en doktorgrad i fysiologi ved University of Minnesota, og etter å ha forsket i en del år i et statlig finansiert prosjekt videreutdannet hun seg som naturopat og startet opp sin egen klinikk. Her utviklet hun blant annet et biofeedback-apparat som kalles Syncrometer. Apparatet avdekker sykdomsfremkallende mikrober og giftstoffer i kroppen eller andre stoffer (matvarer m.m.). Mye av behandlingen i Hulda R. Clarks metode baserer seg på de svarene som en undersøkelse med Syncrometeret gir.

Hulda oppdaget også at alle levende organsimer har en spesiell egenfrekvens. Mikrober og parasitter vibrerer f.eks. med en frekvens på 300-430 kHz, mens større organismer som for eksempel mennesket har en langt høyere frekvens (opp til 8100 kHz). Ved å sende elektriske impulser med samme frekvens som en bestemt parasitt gjennom kroppen vil man kunne ta livet av parasitten. Gjennom forskning har egenfrekvensen til en rekke organismer (sopp, virus, parasitter m.m.) blitt kartlagt, og man har dermed en effektiv metode for å eliminere mulige sykdomsårsaker. Denne teknikken kalles for ”zapping”, og er så å si smertefri for pasienten.

Behandlingen
En behandling etter Hulda Clarks metode starter gjerne med en lengre samtale der sykdomsbilde, mulige parasitter og forurensningskilder gjennomgås. I tillegg til dette foretas det målinger med Syncrometeret, og ofte kommer man også inn på kosthold og livsstil. Basert på den innledende konsultasjonen vil terapeuten sette opp et behandlingsprogram som kan omfatte renselsesprogram, diett og kosttilskudd, zapping m.m. Antall oppfølgingsbesøk vil variere noe fra person til person, men de fleste tilstander kan bedres med kun noen få behandlingstimer.
Generelt kan behandlingen deles inn i tre faser. Først tar man livet av parasitter og uønskede mikroorganismer ved hjelp av zapping og sterke urtekurer. Deretter settes det i gang ulike renselsesprosesser for å skille ut giftstoffer. Hovedfokus er her å rense nyrer og lever, ettersom funksjonen til disse organene er helt vesentlig for at kroppen skal kunne kvitte seg med avfallsstoffer. Svikt i nyre og lever kan blant annet føre til nyre- og gallesten og en opphopning av avfallsstoffer andre steder i kroppen. Til slutt fjerner man forurensende stoffer fra maten, hjemmet og eventuelt også amalgamfyllinger. Behandlingen vil kreve en del egeninnsats fra pasienten, men ikke mer enn at de fleste synes det er verdt det for å leve med mindre giftstoffer og parasitter i kroppen.

Parasitter som sykdomsårsak
Parasitter er organismer som lever på eller i en vertsorganisme, i dette tilfellet du eller meg. Noen kjente eksempler er lopper og lus, innvollsorm og flått. Mange av parasittene som lever på og av mennesker er oftest mikroskopiske, men de kan likevel forårsake alvorlige sykdommer. Parasitter kan for eksempel føre til leddgikt ved at de trenger inn i ledd og spiser opp knoklenes kalkhinner, og de kan også skape forstyrrelser i nervesystemet gjennom å spise proteinet som dekker nervene. I tillegg til dette vil parasittene kunne spre bakterier og virus, samt utskille avfallsstoffer som kan være giftig for vertsorganismen.

Påvirkningen fra parasitter kan føre til at vertens immunsystem står i konstant alarmberedskap, noe som begrenser immunsystemets evne til å utføre de oppgavene det egentlig er satt til å gjøre. Dersom dette pågår over tid, vil kroppen bli mer utsatt for virus- og bakterierelaterte sykdommer. Et sterkt immunforsvar er også viktig for å kunne opprettholde et godt energinivå. Mennesker med svekket immunforsvar kan føle seg trøtte og uten energi, og ofte kan dette altså spores tilbake til parasitter i kroppen.

Til tross for de åpenbare skadene som parasitter kan gjøre, viser nyere undersøkelser fra USA at så mange som 85 % av befolkningen har minst én parasitt. Dette er mulig fordi parasittene er laget slik at de i minst mulig grad skal kunne oppdages av verten. Selv undersøkelser hos en lege vil ikke oppdage alle parasitter, ettersom disse undersøkelsene kun er rettet mot et fåtall av de rundt 1000 parasittene som kan leve i menneskekroppen.

I tillegg til at Hulda Clarks metode har en rekke særegne metoder for å avsløre parasitter i kroppen, har Clark også funnet frem til sammenhengen mellom en rekke sykdommer og kombinasjonen av giftstoffer og parasitter. Parasitten Fasciola kan for eksempel øke sannsynligheten for å utvikle HIV/AIDS, diabetes og Alzheimer, avhengig av om benzen, tresprit eller xylene/toluene også er til stede i kroppen. Astma kan skyldes Ascaris, mens migrene kan skyldes tråd orm.
Gjennom behandling med Hulda R. Clarks metode kan pasienten fjerne parasittene og giftstoffene som åpner for utviklingen av tilstandene. Pasienten vil også kunne oppnå en generell bedring i allmenntilstanden som følge av at immunforsvaret får konsentrert seg om hovedoppgavene sine.

Bøker av Hulda R. Clark
The Cure for All Cancers (1993)
The Cure For HIV / AIDS (1993)
The Cure for All Diseases (1995)
The Cure For All Advanced Cancers (1999)
Syncrometer Science Laboratory Manual (2000)
The Prevention of all Cancers (2004)


Referanser, kilder og litteraturhenvisninger

www.behandler.no
Motta nyhetsbrev fra alternativ.nocopyright 1997- 2017 ALTERNATIVopplysningen DA - Les mer
Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Bruk av automatiserte tjenester (Roboter, spidere, indeksering m.m.)
for systematisk eller regelmessig gjennomgang er ikke tillatt. All kopiering og vidreformidling av innhold på alternativ.no er ulovlig.